CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Godalgotas vietas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. - 9. klasēm

Sveicam olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus un skolotājus!

8. klašu grupā

1. vieta Līgai Lapsiņai (8.a kl.),

2. vieta Daigai Māricai Krauklei (8.b kl.),

Atzinība Ralfam Trofimovam (8.b kl.), Elīzei Ropšai (8.b kl.), Katrīnai Kalniņai (8.b kl.).

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Vineta Bērziņa.

9. klašu grupā

1. vieta Kārlim Kidem (9.b kl.),

Atzinība Evelīnai Joninai (9.a kl.), Ilzei Kampenusai (9.b kl.), Tīnai Krastiņai (9.b kl.).

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotājas Sandra Nagle un Vineta Bērziņa.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere