CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zinātniski pētniecisko darbu novada lasījumi

Šonedēļ Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus Cēsu novada lasījumos.

1. vieta Elīnai Ezeriņai (11.b2), Ancei Lapiņai (11.a) darbu vadītāja I.Kriškāne, Andrejam Ķīlim (11.b1), darba vadītāja S.Dreijalte, Klāvam Malceniekam (11.b2), Artūram Gradovskim (11b2), darbu vadītājs Ilmārs Siliņš, Ancei Annijai Koreņkovai (11.a), darba vadītāja Vineta Stīpniece, Annijai Krivjonokai (11.b1), darba vadītājs Eero Rass, Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Niklāvam Ozoliņam (11.b1), Martai Kļaviņai (11.b1), darbu vadītāja Inguna Gaile, Konstancei Krieviņai (11.b2), darba vadītāja Inga Ozola, Patrīcijai Leinai Šmitei (11.a), darba vadītāja Solveiga Upīte, Laurai Eglītei (11.b1), Artai Soboļevai (11.b1), darba vadītāja Agrita Bartušēvica, Madarai Liepiņai (11.a), darba vadītāja Inese Sīmane.

2. vieta Rolandam Kristeram Gabrānam (11.a), darba vadītāja Inga Ozola, Gustavam Dravantam (11.b1), Reinim Matīsam Upenam (11.b2), darba vadītāja Inguna Gaile, Edgaram Skrastiņam (11.b2), darba vadītāja Inese Lazdiņa, Markusam Ļaskovskim Brangalam (11.b2), darba vadītājs Ilmārs Siliņš, Patrīcijai Stapulonei (11.b2), darba vadītāja Sarmīte Dreijalte, Beatrisei Alisei Ivanovai (11.b2), darba vadītāja Inita Kriškāne, Karīnai Venediktovai (11.a), darba vadītāja Mārīte Tijāre.

3. vieta Artai Jonāsei (11.b2), darba vadītāja Inita Kriškāne, Evai Kočānei (11.b2), Evelīnai Tinusai 11.b2, darba vadītāja Inese Lazdiņa, Emīlam Danam Briedim (11.b2), darba vadītājs Ilmārs Siliņš, Ričardam Stivriņam (11.b2), darba vadītāja Inguna Gaile.

Atzinība Arvo Godiņam (11.a), darba vadītāja Inita Kriškāne.

Paldies skolēniem par nopietno darbu! Paldies skolotājiem par atbalstu un konsultēšanu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere