CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Valsts bioloģijas olimpiāde

Valsts 41. bioloģijas olimpiāde notika no 23. - 25. janvārim Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā.
Skolēni pildīja divus teorētiskos un četrus praktiskos uzdevumus par abiniekiem un rāpuļiem, cilvēka fizioloģiju, botāniku un cilvēka audu mikroskopēšanu.

Uz olimpiādi tika uzaicināti aptuveni 30 labākie skolēni katrā klašu grupā pēc novada olimpiāžu rezultātiem.

11.b1 klases skolēns Andrejs Ķīlis ieguva 3. vietu.
Atzinības izcīnīja: Gustavs Dravants, Sandra Siliņa (11.b1), Diāna Paula Upmale (12.b1).

Olimpiādē piedalījās arī CVĢ 10.b1 klases skolnieces Viktorija Vildiņa un Anda Upane.

Paldies skolotājai Initai Kriškānei!