CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Novada fizikas olimpiādes rezultāti

Sveicam Cēsu novada 9. - 12. klašu fizikas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta Kārlim Kidem (9.b), Rūdolfam Zvejam (10.b2), Sandrai Siliņai (11.b2), Renātam Jurševskim (12.b1).

2. vieta Matīsam Timermanim (9.b), Alexanderam Boytsovam (10.b1), Martai Reinsonei (10.b2), Anastasijai Skribei (12.b1).

3. vieta Renāram Šķesterim (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b), Igoram Vinogradovam (9.b), Kristiānam Kociņam (10.b1), Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Andrejam Ķīlim (11.b1), Kārlim Ogliņam (12.b1).

Atzinība Viktorijai Vildiņai (10.b1), Artūram Smiltiņam (10.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Tomasam Parandjukam (12.b2).

Paldies skolotājiem Ligitai Neimanei un Reinim Lazdiņam!