CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Novada 9. - 12. klašu matemātikas olimpiādes rezultāti

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem novada matemātikas olimpiādē!

1. vieta Matīsam Timermanim (9.b), Ketijai Puņeiko (9.b), Elīnai Skroderei (10.b1), Diānai Namniecei (10.b1), Katei Anetei Jansonei (10.b1), Anetei Sniedzei (10.b1), Sandrai Siliņai (11.b1), Renātam Jurševskim (12.b1).

2. vieta Kristiānam Ozolam (9.b), Renāram Šķesteram (9.b), Igoram Vinogradovam (9.b), Kārlim Kidem (9.b), Kristiānam Kociņam (10.b1), Gvido Jaunzemam (10.b2), Viktorijai Vildiņai (10.b1), Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Agrim Ratnikam (11.b1), Elīzai Martai Stangainei (12.b1).

3. vieta Artūram Tinusam (9.b), Raivim Rudzītim (10.b2), Martai Reinsonei (10.b2), Markusam Martinsonam (10.b1), Mišelai Vinogradovai (11.b1), Artai Soboļevai (11.b2), Justīnei Lienei Laumanei (12.b2).

Atzinība Katrīnai Valdmanei (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b), Alexanderam Boytsovam (10.b1), Edgaram Krūmiņam (11.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Laurai Eglītei (11.b1), Lindai Podniecei (11.b1), Anastasijai Skribei (12.b1).

Paldies matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai, Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei!