CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

MŪSU ĢIMNĀZISTU PANĀKUMI CĒSU NOVADA ĶĪMIJAS OLIMPIĀDĒ

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus ķīmijas olimpiādē!

1. vieta Rūdolfam Zvejam (10.b2), Sandrai Siliņai (11.b1), Renātam Jurševskim (12.b1), Matīsam Timermanim (9.b).

2. vieta Artūram Smiltiņam (10.b1), Kristiānam Kociņam (10.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Elīzai Martai Stangainei (12.b1), Renāram Šķesterim (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b).

3. vieta Katei Anetei Jansonei (10.b1), Andai Upanei (10.b1), Andrejam Ķīlim (11.b1), Diānai Paulai Upmalei (12.b1), Kārlim Kidem (9.b), Tīnai Krastiņai (9.b).

Atzinība Anetei Kalniņai (11.b1), Igoram Vinogradovam (9.b).

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!