CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sveicam novada matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Priecājamies par Cēsu novada 7., 8. klašu matemātikas olimpiādes rezultātiem!

1. vieta Ralfam Trofimovam (8.b), Evijai Velvelei (8.b), Mārtiņam Dribam (7.b), Mārtiņam Reinim Tropam (7.b).

2. vieta Katrīnai Kalniņai (8.b), Amēlijai Čeičai (7.b), Māricai Daigai Krauklei (8.b).

3. vieta Esterei Aplokai (8.b), Keitai Karlīnei Silgalei (8.b), Jasmīnai Porai (8.b), Eduardam Žideļunam (7.b), Kārlim Dribam (7.b), Kārlim Bērziņam (7.b), Robertam Gūtmanim (7.b), Katrīnai Annai Pelšai (7.b).

Atzinība Rūdolfam Rudmiezim (8.b), Aleksim Ķirsim (8.b), Elizabetei Blauai (8.b), Elīzei Ropšai (8.b), Laurai Kalnietei (8.b), Naurim Šodnakam (7.b), Madarai Vilderei (7.b), Martai Kristiānai Antonovai (7.b), Emijai Vītolai (7.b).

Sveicam skolēnus!

Paldies skolotājām Anitai Slaidiņai un Ligitai Neimanei!