CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis"

Vidzemes novada vokālās mūzikas konkursā "Balsis" 1. vieta mūsu skolas dziedātājiem Laurai Grušinai, Jetei Jakovičai, Albertam Trucim, Melisai Kaškurai, Amandai Rasmussenai-Skovgardai, Filipam Bērziņam, Kristapam Martinsonam, Gustavam Vijupam, Imantam Oskaram Nolbergam, Patrīcijai Pļešakovai.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam! Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei!