CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Skatuves runas konkurss

6. martā norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta, kurā piedalījās Trīne Žagare (12.b1), Dārta Amantova (10.b1), Artūrs Smiltiņš (10.b1), Kārlis Bērziņš (7.b), Madara Vildere (7.b) un Amēlija Čeiča (7.b).

Paldies visiem dalībniekiem! 

 

Pirmās pakāpes diplomu un iespēju piedalīties 2.kārtā ieguva Trīne Žagare un Dārta Amantova. Apsveicam! 

 

Paldies direktores vietniecei ārpusklases darbā Vinetai Stīpniecei un latviešu valodas skolotājām Inai Gaiķei, Sandrai Naglei un Vinetai Bērziņai!