CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

VIDZEMES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE LASĪJUMI

8. martā visos Latvijas reģionos notika Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālās konferences. Vidzemnieki satikās Valmierā Vidzemes augstskolā. Priecājamies par mūsu skolēnu nopietno pētniecisko darbu. Vidzemes reģionālajā konferencē startēja 17 mūsu ģimnāzijas jaunie pētnieki. Atzinība visiem skolēniem, kuri piedalījās konferencē!

Tas ir ļoti nopietns pētnieciskais darbs, kurš paver iespējas augstskolā veikt pētniecisko darbu, bet vispirms mācīties, kā veidot darba struktūru. To savā uzrunā, atklājot konferenci, uzsvēra gan Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, gan augstskolas studenti. Studente Edīte Mežciema īpaši atzinīgus vārdus veltīja savai skolotājai Sandrai Naglei, kura palīdzēja viņai mācīties, kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu.

Uz  Latvijas skolēnu 43. Zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika izvirzīti 12 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Zemes zinātnē Niklāvs Alberts Ozoliņš (11.b1) un Rihards Voldemārs Vaivods (11.b1). Valodniecībā un literatūrzinātnē Agnese Riekstiņa (12.b2). Ķīmijas zinātnē Andrejs Ķīlis (11.b1). Veselības zinātnē Patrīcija Stapulone (11.b2), Emīlija Ezeriņa (11.b2), Beatrise Alise Ivanova (11.b2). Bioloģijas zinātnē Ance Lapiņa (11.a). Elektrotehnikas, elektronikas un IKT zinātnē Mārcis Strazdiņš (11.b2), Markuss Ļaskovskis – Brangals (11.b2), Artūrs Gradovskis (11.b2), Klāvs Malcenieks (11.b2).

Paldies skolotājiem Inai Gaiķei, Sarmītei Dreijaltei, Initai Kriškānei, Ingunai Gailei, Ilmāram Siliņam, Inesei Sīmanei, Eero Rasam, Ingai Ozolai par darbu vadīšanu, konsultēšanu, ideju ģenerēšanu! Lai veiksme valstī!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere