CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Vidzemes koru konkursā augstākās pakāpes

25. aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Latvijas izglītības iestāžu Vidzemes jaukto koru konkurss.

Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Tomēr" (45,18 punkti) un meiteņu koris "Volante" (45,25 punkti) ieguva augstākās pakāpes.


Paldies diriģentei Ilgai Šķenderei un koncertmeistarei Ilvai Līnei!