CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Uzvara pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Vidzemē

Sestdien, 12. maijā norisinājās Latvijas Sarkanais Krusts Cēsu komiteja organizētās Vidzemes pirmās palīdzības sacensībās Raiskumā.

Sacensībās sešos etapos bija jāpierāda savas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā - jāizvelk cilvēks no mašīnas, jārīkojas insulta un citu slimību gadījumā, jāaprūpē un jāmierina cietušie utml.

Proģimnāzijas komanda guva 2. vietu, bet ģimnāzijas komanda - 1. vietu un jaunu ceļojošo kausu!

Paldies 12.b2 klases meitenēm un skolas medmāsai Amandai Baltajai, kas palīdzēja sagatavot komandas sacensībām!


Paldies skolotājai Initai Kriškānei par palīdzību sacensību norisē!