CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Dokumentu iesniegšana mācībām 7. klasē

Vecāki, kuru bērni saņēma ieteikumu uzņemšanai 7. klasē 2019./2020. m.g., aicināti iesniegt dokumentus skolas lietvedībā no 3. līdz 7. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:
- 6. klases liecība,
- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi).

Lietvedības darba laiks no 8.00 - 16.00