CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Pēdējā skolas diena

31. maijs Cēsu Valsts ģimnāzijā ir svētku diena.


Pēdējā skolas dienā tiek teikts paldies skolēniem, kuri 2018./2019. mācību gadā ir sasnieguši augstus mācību rezultātus.


Šogad pateicības par labām un teicamām sekmēm saņēma 129 skolēni. No tiem 20 skolēniem vidējā atzīme ir virs 9 ballēm.  
Augstākā skolas vidējā atzīme ir 9,9 balles.

 

Cēsu novada pašvaldības stipendiju (8. un 11. klasēs) saņems 23 mūsu skolas skolēni.

 

Fotogrāfijas līdz 2019. gada 4. augustam ir pieejamas https://failiem.lv/u/fvjjckkk