CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Koncertlekcija A. Jurjāna atcerei

12. oktobrī mūsu skolas aktu zālē A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas skolēni sniedza koncertlekciju, kas bija veltīta Andrejam Jurjānam, vienam no latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējiem.

Koncerta apmeklētajiem bija iespēja klausīties stāstos par komponista dzīves gājumu, pazīstamākajos skaņdarbos, kora un solo dziesmās, ko izpildīja mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris, koris un solo mākslinieki, kā arī bija iespēja dungot un dziedāt līdzi daudzām Andreja Jurjāna labi zināmajām dziesmām un melodijām.

Koncertlekcijas nobeigumā klausītāji tika aicināti piecelties kājas, lai kopīgi nodziedātu vienu no pazīstamākajām Jurjānu Andreja kora dziesmām- “Nevis slinkojot un pūstot”.

Annija Krivjonoka

Matemātikas profesore vada stundu

8. a klases skolēniem 13. oktobrī matemātikas stundu angļu valodā vadīja Čikāgas (ASV) Konkordijas universitātes matemātikas profesore Astrīda Cīrule.

Stundā tika apskatītas regulāras ģeometriskas plaknes figūras un telpiskie ķermeņi. Stunda notika angļu valodā. Skolēni apguva jēdzienus un to kopsakarības. Tika dota iespēja pārbaudīt savas zināšanas ne tikai matemātikā, bet arī angļu valodā. Pētniecisko daļu skolēni veica grupās. Stundu vēroja 17 matemātikas skolotājas no Cēsu novada skolām. Bija iespēja analizēt stundu, iepazīties ar Amerikas izglītības sistēmu, vērtēšanu, mājas darbu apjomu, nosacījumiem iestājai augstskolās.

Šobrīd profesore dzīvo Rīgā un strādā apmaiņas programmā, saņemot Fulbraita stipendiju, kuru finansē ASV valdība.

Profesore Astrīda Cīrule ir matemātikas grāmatu autore, uzstājas zinātniskajās konferencēs nacionālā un starptautiskā līmenī.

Rudens krosa sacensības

2016.gada 04.oktobrī Pils parkā notika Cēsu novada atklātās sacensības rudens krosā skolām. Sacensībās „A” grupā 10.-12. klasēm startēja 6 komandas, bet B grupā startēja 20 un C grupā 19 komandas.

 • Komandu vērtējums A grupa 10.-12. klasēm - 1.vieta CVĢ
 • Komandu vērtējums B grupa 8.-9. klasēm - 2.vieta CVĢ
 • Komandu vērtējums A gr. 7. klasēm - 3.vieta CVĢ

Skolas komandā A grupā startēja:

Valērija Mickēviča (1. vieta individuāli) , Agnese Čakare (2. vieta individuāli), Linda Blūma(3. vieta individuāli),  Sanita Jansone, Rēzija Veronika Laumane, Ilona Upena, Kristians Potašovs(1. vieta individuāli),  Rihards Serģis (3. vieta individuāli),  Dāvis Lūks, Gabriels Pauliņš, Rihards Knēts, Kristers Jansons.

Skolas komandā B grupā startēja:

Atūrs Tinuss 7.b, Kristiāns Ozols 7.b, Krišjānis Tiltiņš 8.a, Rūdis Jermacāns 8.a, Marta Priede 8.a (2. vieta individuāli), Saivis Bartušēvics 9.b

Skolas komandā C grupā startēja:

Dāvids Jansons 7.a,Rodrigo Liepiņš, 7.a, Renārs Šķesteris (2. vieta individuāli),  Mārcis Jansons 7.b, Matīss Timermanis 7.b, Eduards Janitēns 7.b, Beatrise Reiziņa 7.b, Annija Vārsberga 7.b, Dina Palsa 8.b

Vidusskolu sacensības vieglatlētikā

27. septembrī Priekuļu tehnikuma stadionā notika vidusskolu sacensības vieglatlētikā, kurās piedalījās vairāk par simts dalībniekiem no piecām mācību iestādēm.

Ļoti atbildīgi startēja katrs mūsu skolas izlases komandas dalībnieks.

Kopvērtējumā jaunietēm uzvarēja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda.

Individuāli izcilus rezultātus un godalgotās vietas izcīnīja :
Valerija Mickeviča (11.a2) 1.v. t/lekš. rez.- 4.42, 2.v. a/l. rez. 1.40, 1v. 4x 100m,
Anete Suharževska (12.b) 1. v. 100m – 14.4, 1.v. 4x 100 m,
Agate Kristena Krieviņa (12.b) 1.v. lode 9.55, 1.v.4x100m,
Agnese Čakare(12.a) 1.v. 800m 1,53.7, 2.v. 400m,
Linda Blūma (12.a) 3.v. 400m, 3.v. a/lekš.,
Agnese Anna Pastare (12.b) 2. v. šķēps,
Marta Martinsone (10.b1) 2.v. rez. 14.4.
Elīna Maļugina(10.a) 1.v. 4x100m.


Kopvērtējumā jauniešiem 1. vieta arī Cēsu Valsts ģimnāzijas komandai.

Individuāli augstvērtīgus rezultātus un godalgotās vietas ieguva:
Edgars Jurkāns (12.d) 1.v. t/l rez. 6.10. 1.v. 4x100m,
Kristaps Miķilps (12.a) 1.v. a/l rez.1.65, 1.v. 4x100m,
Oskars Vasmuss ( 12.a.) 1.v. 4x100m,
Kārlis Liepiņš (11.a2) 1.v. 4x100m, 2.v. 800m, 2.v. a/lekš.,
Helge Bernāns( 11.a2) 3.v. 3000m,
Mārtiņš Tilaks (11.b) 3.v. 800m,
Kristians Potašovs (10.b1) 1.v. 400m rez. 55,9,
Aleksandrs Volkovs (10.b1) lode rez. 12.09
Rihards Knēts (10.b2) 2.v. 3000m

Olimpiskā diena

23. septembrī visā valstī notika Olimpiskai dienai veltīti pasākumi, kuru ietvaros skolu labākie sportisti mūsu skolas stadionā cīnījās 6x60m Olimpiskajās pret stafetēs.

Mūsu skolas skolēni izcīnīja šādas vietas:

6.-7.kl. gr.  meitenēm – 1.vieta, komandā startēja:
Dārta Stepiņa 7.a
Emīlija Loze 7.a
Dārta Sērmaukša 7.a
Ance Ravina 7.a
Sofija Nikitina 7.a
Estere Sudraba 7.b

zēniem - 2.vieta, komandā startēja:
Lukass Ivanovs 7.a
Maksis Biezbārdis 7.a
Dāvids Jansons 7.a
Renārs Šķesteris 7.b
Artūrs Tinuss7.b
Kristiāns Ozols 7.b

8.-9. kl. gr. meitenēm 1. vieta, komandā startēja:
Konstance Krieviņa 9.a
Beāte urbanoviča 8.a
Diāna Namniece 8.b
Marta Priede 8.a
Evelīna Meļņika 8.b
Dina Palsa 8.b

10.- 12. kl. gr. meitenēm 1. vieta, komandā startēja:
Agate Krieviņa 12.b
Anete Suharževska 12.b
Marta Čuličoka 12.a
Valerija Mickeviča 10.a2
Marta Martinsone 10.b1
Elīna Maļugina 10.a

 zēniem – 10.kl. komandai 2.vieta, komandā startēja:
Kristiāns Potašovs 10.b1
Kristiāns Zelčs 10.b1
Ralfs Mednis 10.b1
Aleksandrs Volkovs 10.b1
Mikus Villerušs 10.b2
Artūrs Āboliņš 10.b2

12.kl. komandai 3.vieta, komandā startēja:
Oskars Vasmuss 12.a
Kristaps Martinsons 12.a
Kristaps Miķilps 12.a
Edgars Jurkāns 12.d
Kārlis Kaminskis 12.b
Krišs Jānis Amantovs 12.b

Paralēli stafetēm bija iespēja individuāli piedalīties arī citās fiziskās aktivitātēs.

Volejbola augšējo piespēļu vingrinājumā labākais bija Kristaps Zelčs, pievilkšanās pie stieņa uzvarēja Edgars Jurkāns, lekšanā ar aukliņu – Oskars Vasmuss.

Paldies par Skolotāju dienu!

Piektdienas rīts atnāca mierīgs un noskaidrojies. Naktī vēji bija rāvuši krāsainās rudens lapas, lietus šaltis bija veldzējušas zemi. Mūsu skolēnu sagatavotais pārsteigums bija radījis intrigu - uz kurieni mēs tiekam aicināti?

Dzeltenās lapas, Gauja, meža klusums un ... rudens lapām, kastaņiem un svecēm rotāti galdi. Skan kokle, pēc brīža flauta, tad akordeons un dziesma... Daba klusē, bet mūsu sirdis klusi gavilē.

Paldies mūsu skolēniem un Gunitai par šo dvēselisko, mīlestības piestrāvoto stundu!

Paldies vecāki, jo, jūsu mīļumā audzināti, bērni šo mīļumu nodod tālāk!

Skolotāju dienas attēlus var iegūt https://failiem.lv/u/wxhr4pff  Faili serverī būs pieejami līdz 2016-12-06 21:54

Citāda mācību stunda

Arī šogad šī tradīcija turpina dzīvot - Skolotāju dienā divas mācību stundas vada skolas absolventi, skolēnu vecāki un cilvēki, kuri labprāt vēlējās satikties ar šodienas skolēniem. Jāsaka gan, ka, iepazīstoties ar mūsu ciemiņiem, viņi visi kaut kādā veidā ir saistīti ar Cēsu Valsts ģimnāziju.

Paldies par šo dienu Lāsmai Vasmanei, Matiasam Jansonam, Ivetai Kazerovskai, Pēterim Kalniņam,  Baibai Zvejniecei, Ivetai Jermolājevai, Jurim Kozlovskim, Dainim Kokam, Kasparam Dravantam, Rihardam Parandjukam, Mairitai Kaņepei, Inesei Suijai, Gunai Kalniņai Priedei, Jānim Tilakam.

Bija interesanti uzzināt, kas ir Kiukīšu kārumi, kā tie top un garšo. Izrādās, ka bibliotēka šodien piedāvā ļoti daudz iespēju - arī tāds bija secinājums. Skolēni uzzināja, kas ir krāsu terapija, ko ražo uzņēmums "Dores", kas ir improvizācijas teātris. Bija interesanti klausīties, kādi darba pienākumi jāveic, strādājot Briselē, mazliet pasportot un uzzināt, kāda ir trenera ikdiena. Interesanta bija saruna par biznesa lietām. Skolēni vēlreiz guva apstiprinājumu, cik svarīgi ir ievērot drošību un sargāt sevi un citus. Skolēni vēlējās uzzināt, kādi bija mūsu ciemiņu skolas gadi. Īpaši aizdomāties skolēniem lika sacītais par piedāvātajām iespējām dzīvē, kuras ir jāizmanto, jo tā tiek krāta pieredze. Arī mūsu ciemiņiem šī bija iespēja satikties vienam ar otru un atgriezties savos skolas gados, risināt interesantas sarunas un secināt, ka laiks skrien nemanot.

Paldies!

Atvērto durvju diena

Aicinām uz Atvērto durvju dienu  Cēsu Valsts ģimnāzijā 12. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 11.00.

Tikšanās skolas zālē.

Starptautiskais debašu organizācijas projekts

2016. gada 19. augustā Starptautiskā debašu organizācija IDEA (International Debate Education Association) deva iespēju astoņiem jauniešiem no Latvijas piedalīties internacionālā debašu projektā, ar mērķi - izglītot un iesaistīt vidusskolniekus politisku jautājumu risināšanā. Kopumā projekts vienoja 150 jauniešus no piecpadsmit valstīm. Trīs dienas Lietuvas kūrortpilsētā Druskininki projekta dalībnieki piedalījās darbnīcās un lekcijās, kuras rīkoja pasniedzēji no dažādām pasaules valstīm. Daļa no projekta dalībniekiem iesaistījās policy brief (īss apraksts par politisku tēmu) veidošanā, kuru 22. augustā seši dalībnieki no policy brief rakstīšanas komandas prezentēja Lietuvas parlamentā. IDEA rīkotais projekts bija lieliska iespēja jauniešiem iegūt nelielu ieskatu šī brīža  Eiropas politiskajā situācijā. Lekciju laikā tika apspriesti vairāki aktuāli temati, kā, piemēram, atsevišķu Eiropas valstu un Eiropas parlamenta kopējā nostāja migrācijas jautājumos, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas savienības, demokrātijas attīstība Eiropā u.c. Lielākā uzmanība tika pievērsta tieši demokrātijas veicināšanai Eiropā. Policy brief rakstīšanas komanda sniedza nelielu ieskatu šī brīža Eiropas demokrātiskajā stāvoklī un sniedza savas idejas demokrātiskās situācijas uzlabošanai Eiropā. Viens no galvenajiem projekta mērķiem bija veicināt jauniešu aktivitāti  un interesi politikas jautājumos, kā arī veicināt sadarbību starp dažādu nacionalitāšu jauniešiem. Prieks, ka arī man tika dota iespēja  piedalīties IDEA organizētajā projektā.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Santa Bartušēvica

Zvaigžņu reitingā - trešie

Virkne talantīgu skolēnu ir pārstāvējuši Latviju olimpiādēs ārpus valsts. Lai izceltu šos skolēnus sagatavojušās skolas, A. Kronvalda fonds ir izveidojis Zvaigžņu reitingu. Zvaigžņu reitingā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 1. jūnijam. Par starptautisku sacensību uzskatāma tāda, kurā piedalās vismaz 3 valstu pārstāvji.

2015. gadā Marta Rudzīte ieguva sudraba medaļu pasaules bioloģijas olimpiādē, Edgars Klētnieks - bronzas medaļu pasaules ķīmijas olimpiādē. Zvaigžņu reitinga mērķis - palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgajiem skolēniem, kuriem tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Zvaigžņu reitinga uzdevums - izcelt un popularizēt skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskajā līmenī konkurētspējīgus skolēnus un sabiedrībai parādīt Latvijas pārstāvju izcilību zinātnes jomā. Kronvalda fonds vērš uzmanību tam, ka būtiska nozīme ir talantīgo skolēnu sākumskolām un pamatskolām, un vecākiem. 29. augustā Valsts prezidents Raimonds Vējonis skolas direktorei Guntai Bērziņai pasniedza Atzinības rakstu par 3. vietu Zvaigžņu reitingā.

Pirmajā Zvaigžņu reitingā 1. vietā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, 2. vietā Rīgas 89. vidusskolai, 3. vietā Cēsu Valsts ģimnāzijai, 4. vietā Madonas Valsts ģimnāzijai. 2013./14. m.g. starptautiskajās olimpiādēs startēja  Artūrs Jānis Pētersons (matemātikā), Marta Rudzīte (bioloģijā), Edgars Klētnieks (ķīmijā bronza), Pēteris Pakalns (informātikā). Paldies mūsu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, nesot skolas vārdu pasaulē.

Skatīt arī attēlu galeriju.

Par izciliem sasniegumiem skolēni saņem novada pašvaldības naudas balvas

Šis mācību gads sākās ar atzinību pasniegšanu 28 skolas izcilniekiem.

Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs Zinību dienā pasniedza naudas balvas 25 astoto klašu skolēniem, kuru vidējais vērtējums, beidzot mācību gadu, bija 8 balles un augstāks. Naudas balvas saņēma 8. klases skolnieces Patrīcija Aļļena, Emīlija Ezeriņa, Beatrise Alise Ivanova, Ance Lapiņa, Beatrise Elīza Ozoliņa, Justīne Mūrniece, Asnāte Luīze Podniece, Linards Romka, Patrīcija Stapulone, Beāte Stauvere, Alise Žagare, Gustavs Dravants, Laura Eglīte, Annija Krivjonoka, Diāna Kukore, Agris Ratniks, Anna Rijniece, Alise Siliņa, Sandra Siliņa, Arta Soboļeva, Elizabete Ulmane, Kristina Vinogradova, Mišela Vinogradova, Diāna Zaķe, Anta Ziediņa.

Naudas balvu saņēma arī 11. klases skolnieces Melisa Kaškura, Madara Siliņa un Elza Gārša. Viņu vidējais vērtējums, beidzot mācību gadu, bija 9 balles un augstāks. Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un motivēšanu, virzot savus bērnus izglītības apguvē!

Ministru prezidenta Atzinības raksti pasniegti

Par izciliem sasniegumiem mācību darbā, godalgotajām vietām valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē ar Ministru prezidenta Atzinības rakstu apbalvoti

      Mārtiņš Krakops

     Jānis Žīgurs

 • Armands Kaņepe,
 • Pauls Kozlovskis,
 • Miks Ozols,
 • Markuss Mieriņš,
 • Rihards Eglītis,
 • Elīna Zariņa,
 • Ūva Mudele,
 • Marta Cimdiņa.

Paldies jauniešu ģimenēm par atbalstu!

Izcili vērtējumi valsts pārbaudes darbos

2015./2016.m.g. 9.klases valsts pārbaudes darbus kārtoja 48 skolēni.
Vērtējumu „10” (izcili) ieguva:
Latviešu valodā – Elīza Marta Stangaine un Diāna Paula Upmale.
Angļu valodā  - Lauris Patriks Dedumets, Lorna Barbara Ērla, Lizete Milija Goba, Renāts Jurševskis, Rūta Ķirsone, Alise Līce, Liang Jiayi, Marta Martinsone, Ralfs Mednis, Rebeka Raiska, Normens Rozenovskis, Samanta Savkina, Elīza Marta Stangaine,Kitija Šūlmeistere,  Diāna Paula Upmale, Aleksandrs Volkovs, Annija Anna Zariņa.
Krievu valodā – Anastasija Skribe
Matemātikā – Elīza Elizabete Bicāne,  Lauris Patriks Dedumets, Lorna Barbara Ērla, Lizete Milija Goba, Renāts Jurševskis, Liang Jiayi, Māris Millers, Kristiāns Potašovs, Elīza Marta Stangaine, Mairis Teteris, Diāna Paula Upmale, Kristiāns Zelčs.
Latvijas vēsturē - Elīza Elizabete Bicāne, Liang Jiayi, Pauls Ēriks Skujiņš, Elīza Marta Stangaine, Mairis Teteris, Diāna Paula Upmale, Trīne Žagare!

Panākumi sacerējumu konkursā

Fonda "Sibīrijas bērni" izsludinātajā sacerējumu konkursā 2. vietu un naudas balvu ieguva Lorna Barbara Ērla (9.b).

Konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par 1941. gada 14. jūnija deportāciju.

Labāko darbu autori tiks apbalvoti 14. jūnijā Melngalvju namā.

8.b klase - ZZ čempionāta uzvarētāji

Sveicam 8.B klasi un audzinātāju Ingunu Gaili, izcīnot ZZ čempionāta uzvarētāju balvas.

Klases komandas gars pierādīja, ka viņi var!

Balvā skolēni un klases audzinātāja saņēma divriteņus (skatīt galeriju).

Skolēni saņem starptautisko diplomu

Mazajā ģildē 12. maijā, klātesot Vācijas vēstniekam Latvijā, mūsu skolēni

Ūva Mudele, Matīss Toms Brūvers, Paula Jansone, Klinta Undīne Kursiša saņēma starptautisko vācu valodas II pakāpes diplomu (DSDII), kas dod tiesības uzsākt studijas Vācijā.

Eksāmenam skolēnus sagatavoja skolotāja Sniedze Stupaka.

Sveicam!

Neklātienes matemātikas skolas kopvērtējuma rezultāti

Profesora Cipariņa klubā

1. vieta Sandrai Siliņai (8.b).

Neklātienes nodarbību sertifikātu vidusskolēniem saņēma Santa Bartušēvica (11.b).

Mazās matemātikas universitātes sertifikātu saņēma Markuss Lancmanis (10.b), Artis Skujiņš (11.b), Madara Siliņa (11.b), Renāts Tutiņš (12.b).

Sveicam!

Panākumi Atklātajā matemātikas olimpiādē

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti priecē skolēnus, vecākus un skolotājus.

21 godalgota vieta valstī - tāda ir 2015./16. m.g. raža.

1. vieta Mišelai Vinogradovai (8.b), Renātam Jurševskim (9.b).

2. vieta Kristiānam Kociņam (7.b), Katei Anetei Jansonei (7.b), Sandrai Siliņai (8.b), Dāvim Kažemakam (8.b), Liang Jiayi (9.a), Diānai Paulai Upmalei (9.b), Albertam Trucim (10.b).

3. vieta Alexander Boytsov (7.b), Laurai Eglītei (8.b), Elizabetei Ulmanei (8.b), Elīzai Elizabetei Bicānei (9.b), Anitai Ilzei Gulbei (10.b).

Atzinība Diānai Namniecei (7.b), Agrim Ratnikam (8.b), Kristinai Vinogradovai (8.b), Paulam Ērikam Skujiņam (9.b),  Alisei Līcei (9.b), Mārtiņam Tilakam (10.b), Lāsmai Zaķei (10.a1).

Paldies skolotājām Anitai Slaidiņai, Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei un skolēniem par kopīgo nopietno darbu!

Absolventu kauss futbolā

14.05.2016. Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā  notika tradicionālais absolventu futbola turnīrs.

Tradīcija dzima pirms sešiem gadiem, tās iniciators bija 1988. gada absolvents Jānis Zaharko, kurš atklāšanas parādē visiem atgādināja kā tas sākās un uzsvēra, ka, iespējams,  līdzvērtīgs notikums Latvijā nav organizēts.

Šogad pasākumā piedalījās vislielākais absolventu komandu skaits: 13 kungu un  6 dāmu komandas.

Piedalījās:
1988., 2001., 2002., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012.,
2013., 2014., 2015., 2016., gada absolventi,
kā arī 2010., 2012., 2013., 2014., 2015., un 2016.gada absolventes.

Turnīrs kļuvis par tādu kā sava veida salidojumu, kad atkal satiekas bijušie klasesbiedri, skolasbiedri.
2016. gada uzvarētāju kausu un medaļas izcīnīja 2001. gada absolventi.

Komandā spēlēja: Mārtiņš Jarohovičs, Andris Brokāns, Andris Malkavs, Gints Šlēziņš, Dagnis Urjāns un Jānis Kļaviņš. Otrajā vietā šī gada abiturienti, bet trešajā vietā 2012. gada absolventi.

Dāmu konkurencē triumfēja spēlētājas, kas šogad absolvēs Cēsu Valsts ģimnāziju, komandā spēlēja:Santa Hofmane, Riljāna Luize Bormane, Annija Keita Sabule, Demija Tijāre, Kristīne Eglīte un Katrīna Marta Riņķe. Otrajā vietā 2013. gada un trešajā vietā 2012. gada absolventes.

Attēli apjūkojami galerijā, bet pilna apjoma failus var iegūt:
https://failiem.lv/u/4yrkstk3 - 1. daļa
https://failiem.lv/u/7tagsdde - 2. daļa
Faili serverī būs pieejami līdz 2016-07-17