CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Vidzemes reģiona skolu debašu seminārs

30. septembra Vidzemes reģiona skolu debašu seminārs - meistardarbnīca.

Cēsu Valsts ģimnāzijā organizētajā debašu pasākumā kopā piedalījās 31 debatētājs no Vecpiebalgas vidusskolas, DACVĢ  un kuplā skaitā mūsu ģimnāzijas jaunie debatētāji.  Meistardarbnīcās, kuras vadīja bijušie debatētāji Jānis Tilaks un Dārta Maija Zaķe, atraktīvā veidā dalībnieki iepazinās  ar  K.Popera debašu pamatjautājumiem:  argumentāciju, atspēkošanu, sadursmes veidošanu un debašu lietas organizāciju.

Savukārt, nodarbībā par medijpratību debašu trenere Inguna Irbīte  deva vērtīgus norādījumus šī rudens turnīra rezolūcijas „Latvijas sabiedrībā ir/nav pieprasījuma pēc kvalitatīva mediju satura”  sagatavošanā.  Dienas izskaņā debatētāji novērtēja katru nodarbību un pasākumu kopumā.
Atsauksmēs rakstīts: „Nodarbības notika ļoti jautri un nepiespiesti”, „baigi laba lekcija, man ļoti patika, interesanti un smieklīgi”, „daudzas lietas sapratu  savādāk un no cita skatu punkta”, „ļoti noderīgi arī tālākajā dzīvē, nevis tikai debatēs”, „jutos lieliski”, „pīrāgu vietā ko saldu”, „priecājos, ka šodien atnācu un iepazinu debašu būtību”, „lietderīgi pavadīta sestdiena” , „vairāk šādu meistarklašu ar spēlēm” , „esmu gatavs iesaistīties debašu kustībā” utt.

Nākošie izaicinājumi, kuros nodarbībās apgūtais jāliek būs lietā, ir 4.novembris Vidzemes reģiona debašu turnīrs Vecpiebalgas vidusskolā un 25.novembris Nacionālais debašu turnīrs Jelgavā.

Informāciju sagatavoja Lauma Abramsone.

Viesošanās Vācijā

No 6. septembra līdz 13. septembrim skolēnu grupa  no Cēsu Valsts ģimnāzijas viesojās Vācijā, Gamma ģimnāzijā Ahimā.

15 latviešu skolēniem bija iespēja piedalīties kopā ar vāciešiem mācību stundās, iepazīt Brēmeni un Hamburgu,  tika apmeklēts atraktīvais Serengeti parks. Daudz jautrības sagādāja pilsētas rallijs pa Ahimu un neparastās sporta sacensības uz imitētām kakoe laiviņām.

Gaidīsim vācu jauniešus pie mums pavasarī, maija vidū!

Tīnai Krastiņai - 1. vieta valstī

Esam saņēmuši priecīgu ziņu - Tīnai Krastiņai (8.b) 1. vieta valstī J.Jaunsudrabiņa jubilejai veltītajā literāro darbu konkursā.

Tīnai šī ir otrā godalga šajā konkursā. Atzinība tika saņemta par ainavas gleznojumu, bet 1. vieta par literāro jaunrades darbu.

Paldies skolotājai Sandrai Naglei!

Sveicam Tīnu ar divkāršo panākumu!

Republikāniskajās pirmās palīdzibas sniegšanas sacensībās - pirmie

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās valstī izcilas zināšanas parādīja un pirmo vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda.

Komandā startēja Baiba Jermolājeva (12.b), Ivo Auziņš (12.b), Roberts Puriņš (11.b2), Andra Eva Riekstiņa (11.b2), Signija Betima Baranovska (11.b2), Marta Laura Kleša (11.b2).

Olaines 1. vidusskola, kas ieguva 2. vietu, atpalika no mūsu skolas komandas par 160 punktiem. Dobeles Valsts ģimnāzija, kas ierindojās 3. vietā,  tika apsteigta par 200 punktiem.

Sveicam saliedēto komandu!

Vēlam godam pārstāvēt Cēsu Valsts ģimnāziju un Latviju starptautiskajās sacensībās!

Paldies komandai un treneriem par ļoti atbildīgi veiktu darbu!

Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai veltīts konkurss

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi" literārā un ainavu konkursā valstī

1. vieta Trīnei Žagarei (11.b1). Trīnes literārā darba tēma "Makšķernieka stāsts". Literārā konsultante latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle.

2. vieta Lornai Barbarai Ērlai (11.b1). Arī Lornas literārā darba tēma "Makšķernieka stāsts". Literārā darba konsultante skolotāja Mirdza Lībiete.

Atzinība Tīnai Krastiņai (8.b). Tīnas literārā darba tēma "Kas cilvēks ir bez dzimtenes,/Bez tēvijas, bez mājām?/- Tik puteklis un pameslis/Zem svešas tautas kājām." (Jānis Jaunsudrabiņš). Literārā konsultante latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle.

Jāņa Jaunsudrabiņa literāra konkursa darbi apkopoti un izdoti krājumā "...atrast otru Latviju nav iespējams".

Mazās ģimnāzijas nodarbības 6. klašu skolēniem

Mazās ģimnāzijas nodarbībās aicināti piedalīties 6. klašu skolēni, kuri 7. klasē vēlas turpināt izglītību Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Nodarbības 14. oktobrī, 11. novembrī, 9. decembrī, 20. janvārī.

Pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā 10. februārī.

Nodarbības notiks no plkst. 9.00 līdz 10.30.

Sporta diena Žagarkalna kempingā

Trešdien 6. septembrī 2017. gadā Žagarkalna kempingā notika Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta diena.

Sporta dienas programmā:

1.      Zināšanu konkurss

2.      Komandu aktivitātes grupās(ziedu dārzs, ūdens trauka pildīšana,ciparu meklēšana,katapults,Latvijas karte, smaidiņi)

3.      Virves vilkšanas sacensības

4.      Volejbola sacensības

Zināšanu konkursā maksimālo punktu skaitu ieguva 11.b1 klase

Komandu aktivitātēs augstākās  vietas izcīnīja 7.a, 8.b, 10.b2, 11.b2, 12.b

Virves vilkšanas sacensībās uzvarētāji ir :7.b, 9.b, 10.b1, 11.b1, 12b

Volejbola sacensībās  pirmās vietas ir 7.b, 9.a, 10.b2, 11.b1, 12.a1

Kopvērtējumā uzvarēja 7.a, 9.b, 10.b1, 11.b1, 12.b

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotāju kolektīvam, klašu tiesnešiem.

Attēli galerijā.

Pilna apjoma failus līdz 6.novembrim var iegūt: https://failiem.lv/u/mryz9j5m - 1. daļa

https://failiem.lv/u/c2jxy799 - 2. daļa.

 

CVĢ skolnieces Milset starptautiskajā EXPO zinātnes izstādē Brazīlijā

Ķīmijas sekcijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu laureātes,  Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Junita Palavinska un Anete Gelsberga ar zinātniski pētniecisko darbu “Mazgāšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs un īpašības” šogad no 7. līdz 12. augustam pārstāvēja Latviju Starptautiskajā  jauniešu zinātnes izstādē “Expo-Sciences International 2017”.

Zinātniski pētnieciskā darba vadītāja, Cēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Sarmīte Dreijalte, bet pētnieciskā darba praktisko darbību konsultēja un nesavtīgu palīdzību sniedza Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors Andris Actiņš. Skolniecēm tika radīta iespēja veikt mazgāšanas līdzekļa ķīmiskā sastāva noteikšanu ar modernām, mūsdienīgām un ļoti precīzām metodēm. Rezultāti bija gan pārsteidzoši, gan interesanti. Izrādījās, ka mēs dažkārt pērkam un lietojam mazgāšanas līdzekli, kas maksā dārgi, bet satur lētu sastāvdaļu- vārāmo sāli. Gan zinātniski pētnieciskā darba rezultāts, gan teicamas angļu valodas zināšanas un prasme uzstāties ļāva meitenēm būt to nedaudzo skaitā, kas tika izvirzīti starptautiskiem konkursiem.

Izstāde konkurss norisinājās  Brazīlijā, Fortalezā, no 7. līdz 12. augustam, tajā piedalījās vēl 3 skolēni no Latvijas. Kā apbalvojumus visi Latvijas skolēni saņēma medaļas un sertifikātus. Piedaloties izstādē konkursā meitenes guvušas neizvērtējamu pieredzi, iepazinušās ar skolēniem no daudzām pasaules valstīm, kā arī iepazinušas tālo un eksotisko valsti – Brazīliju.

Paldies Anetes un Junitas vecākiem par atbalstu!

Ministru prezidenta Atzinības raksti

Par izciliem sasniegumiem mācībās, godalgotajām vietām valstī mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē divpadsmito klašu  izlaidumā tika pasniegti Atzinības raksti 21 skolas absolventam.

Atzinības rakstus saņēma Elza Gārša, Melisa Kaškura, Reičela Adele Bišere, Zane Gaiķe, Madara Siliņa, Dana Sproģe, Marija Elizabete Rasmane, Anete Luīze Drevinska, Agnese Anna Pastare, Linda Blūma, Līna Krafte, Sindija Kalnupe, Kristofers Konovalovs, Anna Tjumina, Nikola Serģe,  Kārlis Kaminskis, Līva Ņizina, Mārtiņš Gailis, Ieva Pakalna, Artis Skujiņš, Santa Bartušēvica. 

Edgara Vimbas stipendija

Cēsu Pilsētas ģimnāzijas 2004. gada absolvents Edgars Vimba nodibinājis stipendiju ģimnāzijas absolventiem studiju uzsākšanai.

Stipendija tiek pasniegta izlaidumā trijiem skolas absolventiem, kuri sekmju reitingā sasnieguši visaugstākos rezultātus. Pirmie Edgara Vimbas stipendiāti 2016./17. m.g. ir Melisa Kaškura, Elza Gārša un Madara Siliņa. Stipendijas summa – 300 eiro.  

Edgars ir absolvējis Northwesternas universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un politikas zinātnē un maģistra grādu ekonomikā. Viņa darbavieta ir investīciju bankā William Blair Londonā.

 

Absoventu futbola turnīrs 2017

27.05.2017. Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā  notika tradicionālais absolventu futbola turnīrs.
Jānis Zaharko uzrunā atzina, ka pērn teikuši, ka tā bija pēdējā reize, ka vairs nepiedalīsies, taču komanda atkal ir klāt: “Ir vairāki iemesli, kas liek to darīt. Pirmkārt, skolas biedra Arta Eglīša, kura vārdā nosaukts ceļojošais kauss, dēls Kristaps, kurš jau vairākus gadus ir kopā ar mums vienā komandā, šogad kļūs par absolventu. Mēs domājam, ka ir forši pēdējā skolas gadā kopā ar tēva vecajiem džekiem kopā uzspēlēt.
 Otrs iemesls. Tagad moderni teikt, neskatāmies pagātnē, tikai uz priekšu, bet patiesībā viss var notikt, tikai atceroties, no kurienes esam nākuši, kurā skolā esam mācījušies, ar ko kopā bijuši. Kopā pabūt – tas ir galvenais. Komandas taču nenāk tāpēc, ka mēs aicinām spēlēt, bet tāpēc, ka nāk savējie, ar kuriem kopā ir interesanti.

Šogad pasākumā piedalījās 10 kungu un  3 dāmu absolventu komandas.
Piedalījās 1988., 2001., 2002., 2007., 2008., 2010., 2012., 2014.,2016.,2017. gada absolventi, kā arī 2010., 2012., 2013. gada absolventes.
Dāmu konkurencē triumfēja 2013. gada absolventes, komandā spēlēja:
Krista Bērziņa, Lelde Vozņesenska, Paula Egle, Zane Neimane, Līva Kamarūta, Sabīne Zauba, otrajā vietā 2012. gada absolventes, kas pērn ierindojās trešajā vietā, bet trešajā vietā –2010. gada beidzējas.

2017. gada uzvarētāju kausu un medaļas izcīnīja 2012. gada absolventi,
komandā spēlēja:
Edgars Sauskis, Edgars Ruskulis, Gints Švalbe, Rihards Kamarūts, Kārlis Zernis, Egīls Reķis, Krišjānis Baltpurviņš, Andris Paškovskis, Pēteris Bondars, Pēteris Mauriņš, Viesturs Azacis,

otrajā vietā 2016. gada,

trešajā vietā 2001. gada,

bet ceturtajā 1988. gada absolventi.

Attēli galerijā, bet pilna izmēra failus var iegūt https://failiem.lv/u/95bqt3ck

Cēsu- Ahimas skolēnu tikšanās

Kā jau ierasts, katru gadu maijā Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni uzņem mīļus viesus  no Gammas ģimnāzijas Ahimā. Šoreiz draugus sagaidījām 17. maijā Rīgas lidostā. Jāteic, ka nesajutāmies sveši, jo pirms tam jau vairākus mēnešus bijām komunicējušies  internetā, gan sarakstījušies, gan runājuši  skaipā.

Ja jau bijām Rīgā, tad, protams, devāmies apskatīt mūsu valsts galvaspilsētas Rīgas vēsturisko centru. Tapa kopējas fotogrāfijas pie Brēmenes muzikantiem un citviet Rīgā. Tikāmies ar vecākiem pie skolas Sporta halles, visapkārt skanēja čalas, sejās rotājās smaidi.

Latvijā redzējām daudz ko- ļoti interesantu  dienu pavadījām Valmieras pusē. Takas kokos tagad izveidotas tā, ka ir četri nobraucieni pāri Gaujai. Daži no mums taku kokos izgāja vairākas reizes. Kāds iemēģināja arī savu kāju pēdu izturību Baskāju sajūtu takās. Pēc sportiskām aktivitātēm gribējās ēst, tādēļ devāmies uz Vīnkalniem pie Žentiņu ģimenes cept picas. Vēlākā sarunā vācu skolotāji Kristofers Bunte un Bjorns Valke atzina, ka tā  bijusi viena no interesantākajām lietām.
Apmeklējām arī Vidzemes pērli Siguldu. Mums gadījās patiesi laba gide, kura ne tikai interesanti stāstīja, bet arī dziedāja. Redzējām bobsleja trasi un varējām paši pie Panorāmas rata  „parodelēties" no kalna lejā.

Ģimeņu dienas bija pašu un vecāku ziņā. Lielākā daļa no mums satikāmies Muzeju nakts pasākumos.
Pirmdienas rītā lija lietus, likās, ka varētu izpalikt mūsu brauciens uz jūru, uz Mantiņiem. Bet viss notika! Dienas gaitā mūs pavadīja saulīte un ļāva mums apskatīt Veczemju klintis un jūras malā pēc lieliska piknika nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Tās dadīja 10.klašu puiši Roberts Puriņš un Roberts Ieviņš.

Pēdējā projekta diena notika Cēsu pilsētas zīmē. Bijām viesos novada domē, bija ekskursija pa Cēsīm, kur uzzinājām ko vairāk par tām vietām, kur jau garām staigāts, kā vienmēr interesants ir pasākums pilsdrupās ar lukturīšiem. Protams, arī Zinno vienmēr ir ko darīt.

Projekts noslēdzās ar kopīgu Vācijas- Latvijas spēli futbolā, kurā mājinieki piekāpās sīvā cīņā. Nekas, rudenī brauksim uz Vāciju, atspēlēsimies!
Projektā gūtas pozitīvas emocijas, draugi, krietni uzlabotas svešvalodu prasmes, ne tikai pašiem runājot, bet arī klausoties gidu skaidrojumus angļu valodā.

Atvadoties solījām turpināt saraksti, jo rudenī, septembrī, tiksimies atkal!

Elzai Gāršai bronza pasaules bioloģijas olimpiādē!

Vairākkārtēja valsts bioloģijas olimpiāžu uzvarētāja Elza Gārša Lielbritānijā pasaules bioloģijas olimpiādē ieguva bronzas medaļu!

Paldies skolotājai Initai Kriškānei, kura palīdzēja Elzai sasniegt rezultātus!

Paldies Elzas ģimenei par nesavtīgo atbalstu un motivēšanu mērķtiecīgam darbam! Sveicam, Elza!

BaT Uzņēmējdarbības skolā

Veiksmīgi pabeigta Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības skola.

Laikā no 2016.gada 6.novembrim līdz 2017.gada 8.maijam norisinājās Biznesa augstskolas Turība organizētās Uzņēmējdarbības skolas nodarbības. Projekts tika realizēts sadarbībā ar Cēsu Valsts ģimnāziju ar mērķi veicināt interesi par uzņēmējdarbību, iepazīstināt ar būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem, kā arī praktiskās mācību ekskursijās iepazīties ar uzņēmēju darba ikdienu. CVĢ jaunieši no 10.-12. klasēm mācījās 6 nodarbību ciklu gan Cēsīs, gan Rīgā par tēmām: „Kāpēc Latvijā vajadzīgi jauni cilvēki ar biznesa domāšanu?”, „Biznesa komunikācija”, „Zīmols=personība”, „Digitālais mārketings”, „Komandas veidošanas nozīme uzņēmējdarbībā ”, kā arī izlaiduma nodarbībā noklausījās mūzikas žurnālista un Latvijas radio 5 dīdžeja Toma Grēviņa profesionālās pieredzes stāstu . Lekcijas un darbnīcas skolēniem vadīja Biznesa augstskolas Turība docētāji.  Noslēguma nodarbībā CVĢ skolēni kārtoja erudīcijas testu, lai kopā ar vēl apm. 100 jauniešiem no Liepājas, Ventspils, Talsiem iegūtu studiju maksas 10%, 15% un 25% atlaidi pirmajam studiju gadam Turībā. Priecājamies un lepojamies, ka tieši CVĢ 10.b1 klases skolniece Diāna Paula Upmale izcīnīja 1.vietu un ieguva sertifikātu par 25% atlaidi studijām augstskolā.

Praktiskās nodarbības bija organizētas uzņēmumos SIA „Stenders” un AS MADARA Cosmetics, kuros skolēni iepazinās ar uzņēmējdarbības aizkulisēm un ražošanas procesu, kā arī guva atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Kā izlaiduma uzrunā uzsvēra Turības rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis: „Ir patiess gandarījums, ka Cēsu jauniešiem ir interese par uzņēmējdarbību un nākotnē varam cerēt, ka viņi būs pienesums reģionu un visas valsts ekonomikas attīstībai. Uzņēmējdarbības skola, tas ir ieguldījums nākotnē...” Rektors arī pateicās organizatoriem un darba koordinatoriem: Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiāles vadītājai Ingai Jurševskai un CVĢ mācībspēkiem Dacei  Baltiņai un Sarmītei Balabānei par kvalitatīvu sadarbību projekta realizēšanā.
Izlaiduma pasākumā jaunieši no  Cēsīm, Liepājas, Ventspils, Talsiem saņēma apliecinājumus par Uzņēmējdarbības skolas sekmīgu pabeigšanu, kā arī koleģiālā noskaņā baudīja svētku kliņģeri. Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos pie augstskolas strūklakas.

Paldies sponsoram SIA "NordPlay" par atbalstu projekta noslēguma pasākumā.

Informāciju apkopoja D.Baltiņa

Starpnovadu skolu sacensības futbolā

03.05.2017. Cēsu Valsts ģimnāzijas  stadionā  notika starpnovadu skolu sacensības futbolā 10.-12. klašu grupā.

Sacensībās piedalījās astoņas zēnu un četras meiteņu komandas.
Mūsu  skolu pārstāvēja divas meiteņu un viena zēnu komandas.

Meitenes izcīnīja 2.vietu.
Komandā spēlēja:
11.b Rēzija Veronika Laumane, Ilona Upena.12.a Marta Čuličoka, Sintija Sprudzāne. 12.b Reičela Adele Bišere, Anete Luīze Drevinska, Ieva Pakalna.

Paldies meitenēm par ieguldīto darbu un lieliski aizvadīto turnīru!!!

Komandu olimpiāde matemātikā amerikāņu stilā 2017

Komandu olimpiādē matemātikā amerikāņu stilā skolu pārstāvēja divas komandas.

Pirmajā  komandā startēja Ieva Pakalna (12.b), Uldis Žīgurs (11.b), Sandra Siliņa (9.b), Renāts Jurševskis (10.b1), Jiayi Liang (10.b2), iegūstot 5. vietu.

Otrajā  komandā startēja Diāna Paula Upmale (10.b1), Mārtiņš Tilaks (11.b), Emīls Ezeriņš (12.b), Aleksandrs Volkovs (10.b1), Toms Rodins (11.b), iegūstot 8. vietu.

Prāta sacensībās tika aicinātas piedalīties to skolu skolēnu komandas, kuru skolēni Valsts matemātikas olimpiādes 3. posmā uzrādīja vislabākos rezultātus.

Atšķirībā no matemātikas olimpiādēm, kur skolēni startē individuāli, šajās sacensībās par uzvaru cīnījās skolēnu komandas: katrā komandā bija pieci skolēni (vismaz viens skolēns no 10. klases, vismaz viens – no 11. klases un vismaz viens – no 12. klases).

Uzdevumi bija testa veidā ar atbilžu variantiem, kā arī bez atbilžu variantiem – svarīgākais bija ātrums un precizitāte, jo viena uzdevuma risināšanai atvēlētais laiks nebija ilgāks kā 2 minūtes. Uzdevumu teksti bija angļu valodā (ar daļēju tulkojumu latviešu valodā).

Kopumā bija septiņas kārtas. Pirmajās četrās kārtās piedalījās visas komandas, piektajā kārtā 8 labākās komandas (pēc pirmo četru kārtu rezultātiem), pēc tam četras labākās un pēdējā kārtā – finālā – divas labākās komandas.

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

Skolas komanda starpnovadu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās ieguva 2. vietu.

Komandā startēja Baiba Jermolājeva (11.b), Ivo Auziņš (11.b), Roberts Puriņš (10.b2), Andra Eva Riekstiņa (10.b2), Signija Betima Baranovska (10.b2), Marta Lauma Kleša (10.b2).

KSIM Cēsis 2017 fināls

5. maijā Cēsu Valsts ģimnāzijā risinājās Komandu sacensību informātikā un matemātikā KSIM Cēsis 2017 fināls.

Pēc pusfināla rezultātiem, piedalīties sacensībās tika uzaicinātas divas Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas komandas, divas republikā pazīstamo datorkursu Progmeistars komandas, divas komandas no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un pa vienai komandai no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Rīgas 13.vidusskolas, Ventspils Valsts ģimnāzijas, Rīgas 40.vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Valsts ģimnāzijas. Sacensību atklāšanā klātesošos uzrunāja Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa. Direktore atzina, ka tieši zālē esošie jaunieši varētu būt tie stūrakmeņi, uz kuriem balstīsies Latvijas nākotne IT jomā. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, sveicot klātesošos, apbrīnoja skolēnu vēlmi brīvdienu pavadīt rēķinot informātikas un matemātikas uzdevumus, nevis izklaidējoties, novēlēja veiksmi sacensībās un cerību satikties Cēsīs arī nākamajā gadā. Ar muzikālu sveicienu skatītājus iepriecināja 12.b klases skolnieces Līna Krafte un Lote Evija Lukjanska.
Atklāšanā KSIM žūrijas vadītājs, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) pētnieks Mārtiņš Opmanis minēja faktu, ka šogad pusfināla sacensībās (tās notika dalībskolās) piedalījās rekordliels komandu skaits - 100 komandas, kā arī apsveica ar Baltijas informātikas olimpiādē izcīnītām medaļām klātešos KSIM dalībiekus Ingu Jāni Pretkalniņu (zelts), Aleksandru Zajakinu (sudrabs) un Robertu Leonardu Svarinski (bronza). Tradicionāli, lai iegūtu sacensību uzdevumus, komandām bija jāveic Mārtiņa Opmaņa „kvalifikācijas” uzdevums – šogad komandu kapteiņiem bija jāpasaka, kāds burts latviešu alfabētā ir pirms žūrijas vadītāja nosauktā burta. Ja burtu nosauca nepareizi, bija jāpārvietojas uz rindas beigām, līdz visas komandas tika pie fināla uzdevumiem.
Gan pusfināla, gan fināla sacensībās katrai komandai bija jārisina žūrijas sagatavotie (daži bija Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāju Agritas Bartušēvicas, Diānas Silņas un Ilmāra Siliņa uzdevumi) desmit vidusskolas pakāpes olimpiādes līmeņa uzdevumi matemātikā un informātikā (programmēšanā), kā arī jāprot veikt liela apjoma datu daudzveidīga apstrāde, pildot Vides risinājuma institūta uzdevumu par kokiem - to augstumu un aizņemto platību. Žūrijas darbā piedalījās arī LU MII pētnieks Rihards Opmanis, kā arī Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents, bijušais KSIM dalībnieks Pēteris Pakalns. Pēteris Pakalns kopā ar Andreju Kuzņecovu un Alekseju Zajakinu Latvijas Universitātes komandas sastāvā 2017. gada 20.-25. maijā Repidsitijā, Dienviddakotā, ASV piedalīsies prestižajās pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālā, kurā piedalīsies tikai 100 pasaules visspēcīgākās komandas.

Sacensību laikā komandu vadītāji apmeklēja Cēsu Zinātkāres centru ZINOO, iepazīstoties ar tur pieejamajiem eksponātiem un dažus no tiek pārbaudot praksē.

Sacensību noslēgumā notika dalībnieku apbalvošana. Cēsu novads bija sarūpējis medaļas 1.-3.vietu ieguvējiem un galveno balvu uzvarētājiem. 1.vietu, medaļas un galveno balvu ieguva Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas komanda Tfoe Oveft (Ingus Jānis Pretkalniņš, Reinis Cirpons, Elīza Gaile), 2.vietu - Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas komanda Kvas (Maksims Pogumirskis, Ēriks Vilunas, Gustavs Mežciems),  3.vietu - komanda „Progmeistars SVD” (Aleksandrs Zajakins, Vladimirs Ščigoļevs, Daniels Keziks). Atzinības raksti tika pasniegti 4.vietas ieguvējiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja komandai (Staņislavs Jefimovs, Vladimirs Andrejevs, Artjoms Ņikuļins), 5.vieta - Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda (Renāts Jurševskis, Anita Ilze Gulbe, Sandra Siliņa), 6.vieta - Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas komandai (Kirils Timofejevs, Boriss Bērmans, Maksims Trišins). Visi pasākuma dalībnieki tika pie piemiņas veltēm – koka jo-jo ar KSIM Cēsis 2017 logo.

Ievērojot ilggadējo pasākuma tradīciju, arī šoreiz pasākuma noslēgumā uzvarētāju komanda grieza torti ar kuru tika cienāti visi pasākuma dalibnieki.

Paldies par pasākuma organizēšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājiem llmāram Siliņam, Agritai Bartušēvicai, Lailai Ruķei un 12.b klases skolniecēm Madarai Siliņai un Santai Bartušēvicai!

Uz tikšanos KSIM Cēsis 2018!
 
Ar uzdevumiem var iepazīties sacensību vietnē ksim.esy.es/informacija

Attēlus no pasākuma skatīt galerijā. Pilna apjoma faili pieejami https://failiem.lv/u/86n7n6qf%20

Sasniegumi valstī Atklātajā matemātikas olimpiādē

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti priecē skolotājus un uzvarētājus.

1. vieta Sandrai Siliņai (9.b),

2. vieta Renāram Šķesteram (7.b), Matīsam Timermanim (7.b), Dāvim Kažemakam (9.b), Kristinai Vinogradovai (9.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Albertam Trucim (11.b),

3. vieta Ketijai Puņeiko (7.b), Katei Anetei Jansonei (8.b), Elizabetei Ulmanei (9.b), Liang Jiayi (10.b2),

atzinība Tīnai Krastiņai (7.b), Kristiānam Ozolam (7.b), Laurai Eglītei (9.b), Zanei Vaskai (10.b2).

Paldies matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai, Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu bērnu izglītībā un motivēšanu nopietnam darbam!