CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

IT konkurss "Bebrs"

Sveicam Renātu Jurševski ar izcīnīto 3. vietu valstī IT konkursā "Bebrs"!

Paldies skolotājai Diānai Siliņai!

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

11. un 12. klašu novada angļu valodas olimpiādē

1. vieta Elzai Gāršai (12.b),

2. vieta Nikolai Serģei (12.b),

3. vieta Mārtiņam Gailim (12.a), Alisei Blūmai (11.a2),

atzinība Raineram Cirmanim (12.a).

 

Vidzemes reģiona 11., 12. klašu angļu valodas olimpiādē

3. vieta Elzai Gāršai (12.b),

atzinība Mārtiņam Gailim (12.a), Alisei Blūmai (11.a2).

Sveicam!

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotājas Melānija Artimoviča un Ineta Ābola.

Paldies skolotājām!

Krievu kultūras konkurss "Tatjanin denj"

Literāro darbu konkursā "Maskava un Sankt Pēterburga krievu kultūrā" 3. vietu valstī ieguva Rolands Kristers Gabrāns (9.a).

Literārais konsultants skolotāja Anita Alhimova.

Fotokonkursā 1. vietu valstī ieguva skolotāja Anita Alhimova. Darbs saucas "Jaunās Maskavas kontrasti".

Sveicam!

R.Mūka Vislatvijas jaunrades darbu konkurss

Konkursā, kura tēma šogad "Es esmu vaļējas durvis", atzinību ieguva Elīza Marta Stangaine (10.b1) un Lorna Barba Ērla (10.b1).

Paldies skolotājām Sandrai Naglei un Mirdzai Lībietei!

Panākumi novada latviešu valodas un literatūras olimpiāādē

1. vieta Melisai Kaškurai (12.a), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Trīnei Žagarei (10.b1).

2. vieta Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1).

3. vieta Ievai Laukai (12.a), Anetei Cīrulei (10.a), Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Signijai Baranovskai (10.b2).

Atzinība Elīnai Radziņai (11.b), Sendijai Beatai Lazdiņai (11.b), Anitai Ilzei Gulbei (11.b), Paulai Vīksnai (11.a1), Lienei Freimanei (11.a1), Agnesei Sauskai (10.b2), Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Justīnei Malkavai (10.b2), Markusam Voldemāram Lancmanim (11.b).

Paldies skolēniem par atbildīgu darbu!

Paldies skolotājām Inai Gaiķei un Sandrai Naglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Panākumi novada informātikas(programmēšanas) olimpiādē

Sveicam olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta Sandrai Siliņai (9.b) un Mikam  Jānim Oltem (11.b)!

2. vietu izcīnīja Renāts Jurševskis (10.b1), Anita Ilze Gulbe (11.b).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Justīnei Lienei Laumanei (10.b2), Laurim Patrikam Dedumetam (10.b1), Kristiānam Gaspersonam (11.b), Esterei Muceniecei (11.b), Mārtiņam Tilakam (11.b), Uldim Žīguram (11.b), Santai Bartušēvicai (12.b), Madarai Siliņai (12.b).

Atzinība Jānim Jērcēnam (10.b2).

Paldies visiem mūsu skolēniem, kuri piedalījās informātikas (programmēšanas) olimpiādē, bet šoreiz godalgotās vietas neieguva!

Paldies skolotājiem Diānai Siliņai un Ilmāram Siliņam!

Panākumi novada vēstures olimpiādē

Sveicam novada vēstures olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b).

2. vieta Gustavam Dravantam (9.b),

3. vieta Linardam Romkam (9.a), Emīlijai Ezeriņai (9.a), Annai Rijniecei (9.b), Nikolai Serģei (12.b).

Atzinība Elīnai Radziņai (11.b), Alisei Siliņai (9.b), Elizabetei Ulmanei (9.b).

Skolēnus olimpiādei sagatavoja Inese Sīmane un Solveiga Upīte.

Pateicamies skolēniem un skolotājām!

Starpnovadu skolu sacensības basketbolā

23, 29. novembrī sporta kompleksā un 12.decembrī DACVĢ sporta zālē notika starpnovadu skolu sacensības basketbolā 10.-12. klašu jauniešiem.

Šajās sacensībās mūsu skolas zēnu komanda izcīnīja 2. vietu.

Apsveicam.


Komandā spēlēja:

Emīls Ķimens 11.a2
Matīss Jaunzems 11.a2
Kārlis Liepiņš  11.a2
Ralfs Mednis 10.b1
Artūrs Gradovskis 9.a
Filips Bērziņš 12.a
Mikuss Grīnfelds 12.a
Kristaps Miķilps 12.a

Ziemassvētku tirdziņš

Aicinām vecākus 20.decembrī uz Ziemassvētku tirdziņa jampadraci!

Mēs dziedāsim, dejosim, spēlēsim, tirgosimies, lai palīdzētu Paulai no Līgatnes atveseļoties!

Ļoti gaidīsim!

PS Tirdziņš notiks no 17:00-19:00 (ierasties drīkst jebkurā brīdī šo divu stundu laikā):)

R. Blaumaņa literārā prēmija

Atzinību R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā saņēma Lorna Barbara Ērla (10.b1) par savdabīgu tēmas interpretāciju un Stella Bērziņa (11.b) par radošu pieeju dabas skaņu atklāsmē.

Paldies skolotājām Inai Gaiķei un Mirdzai Lībietei!

Novada angļu valodas olimpiāde

Novada angļu valodas olimpiādē 2. vieta Agrim Ratnikam (9.b), 3. vieta Laurai Eglītei un Sandrai Siliņai (9.b), atzinība Keitai Graudiņai un Patrīcijai Loginai (9.a), Artai Soboļevai (9.b).

Sveicam un priecājamies!

Paldies skolotājai Karīnai Rutmanei!

Novada bioloģijas olimpiādes rezultāti

Novada bioloģijas olimpiādē

1. vieta Gustavam Dravantam (9.b ), Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Sofijai Novickai (10.b2), Stellai Bērziņai (11.b), Elzai Gāršai (12.b).

Šie skolēni uzaicināti pārstāvēt skolu valsts līmeņa bioloģijas olimpiādē.

2. vieta Ivanovai Beatrisei Alisei (9.a), Ezeriņai Emīlijai (9.a), Baranovskai Signijai Betimai (10.a), Gobai Lizetei Milijai (10.b2), Laumanei Rēzijai Veronikai (11.b), Gaspersonam Kristiānam (11.b), Vaļkinam Tomam (11.b), Sarkanei Agnesei (12.b).

3. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Podniecei Asnātei Luīzei (9.a), Lapiņai Ancei (9.a), Volkovam Aleksandram (10.b1), Stangainei Elīzai Martai (10.b1), Jermolājevai Baibai (11.b), Eglītem Heinriham (11.b), Radziņai Elīnai (11.b), Krieviņai Beatrisei Maijai (12.b).

Atzinība Tomsonei Emīlijai Katei (10.b1), Laumanei Justīnei Lienei (10.b2), Gelsbergai Anetei (11.a1), Rodinam Tomam (11.b), Krieviņai Agatei (12.b).

Paldies skolēniem par ļoti godprātīgi veiktu darbu!

Paldies skolotājai Initai Kriškānei par sagatavošanu olimpiādei!

Sacenšas ģeogrāfi

Vidzemes novada atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē

2. vieta Kristiānam Potašovam (10.b1 kl.), Elvim Pumpuram (12.b kl.),

3. vieta Agrim Ratnikam (9.b kl.).

Atzīstamu sniegumu parādīja arī Gustavs Dravants (9.b kl.) un Elīza Marta Stangaine (10.b1 kl.,).

Sveicam! Paldies skolotājai Ingūnai Gailei!

Seminārs

Cēsu Valsts ģimnāzija organizē semināru un meistarklasi klašu audzinātājiem un direktoriem, direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, audzinātāju MA vadītājiem, pedagogiem interesentiem "Kompetencēs balstīta cilvēkdrošība un orientēšanās vērtību pamatnostādnēs" 6.decembrī plkst.11.00 - 17.00 Cēsu Valsts ģimnāzijā (Leona Paegles ielā 1, Cēsīs). Seminārs tiek organizēts ar mērķi: Sniegt pedagogiem antropoloģijas zinātnē balstītas zināšanas par skolēnu apziņas/ personības struktūru un tās pedagoģiskās vadīšanas iespējām, kā arī sniegt pedagogiem jaunas ierosmes un papildināt zināšanas turpmākam darbam! Semināra dalībnieki saņems apliecību (6 stundas).

Iespēja reģistrēties dalībai seminārā: https://goo.gl/forms/M7n7ns1JQaIIqNL12 līdz 2016.gada 4.decembrim

Seminārā tiks analizēti jautājumi par vērtību orientāciju un skolēnu tikumiskās audzināšanas metodoloģiju; kas ir cilvēkdrošība? cilvēka garīgā, morālā, ētiskā, fiziskā drošība, jautājumi par drošību ģimenē. Nodarbības par sabiedrībā aktuālajiem jautājumiem vadīs Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore, profesore Skaidrīte Alma Gūtmane. Profesore ir vairāku sabiedrisko organizāciju dibinātāja un iniciatore, aktīvi darbojas starptautiskās organizācijās,karitatīvā sociālā darbinieka profesijas koncepcijas autore, supervizora profesijas standarta koncepcijas autore, "LKrA Zinātniskie raksti" galvenā redaktore , kā arī darbojas vairāku redkolēģiju sastāvā, ilgstoši vadījusi un ieviesusi starptautiskos zinātniskos projektus, ir sarakstījusi monogrāfijas un mācību grāmatas un metodisko literatūru, daudzas zinātniskās publikācijas, aktīvi uzstājās starptautiskās zinātiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs , izstrādājusi LKrA pedagoģisko metodoloģiju, ar lielu atdevi ilgus gadus strādājusi pedagoģijas jomā utt. Tikšanās ar cienījamo profesori S.A.Gūtmani ir baudījums, atklāsme, domu attīrošs notikums!

Meistarklasi "Klases audzinātāja dzīvesziņa" vadīs Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi Inese Lazdiņa un Reinis Lazdiņš, kuri dalīsies ilgu gadu pieredzē: portfolio, karjeras izglītības koncepti, "3P likums", vecāku sapulču organizēšana un vadīšana, ārpusstundu klases pasākumu organizācija, Žetonu vakari un izlaidumi u.c. tēmas.

Pieteikuma anketā iespējams jau savlaicīgi iesniegt savus jautājumus gan profesorei S.A.Gūtmanei, gan skolotājiem Inesei un Reinim Lazdiņiem.

Esiet laipni aicināti baudīt 2.Adventa nedēļas pasākumu ģimnāzijas zālē!

Paldies par atbalstu ģimnāzijas labvēlim PKS "Straupe".


 Dace Baltiņa - CVĢ karjeras konsultants/metodiķe (pasākuma kontaktpersona)

e -pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pielikumi:
Download this file (programma_0612.doc)programma_0612.doc96 kB

Literārais konkurss" Gaujas prēmija"

Sveicam Elīzu Martu Stangaini ar iegūti 1. vietu, Melisu Kaškuru ar iegūto 2. vietu un Līvu Ņizinu ar iegūto atzinību "Gaujas prēmijas" konkursā!

Konkursu organizē Ādažu vidusskola, to atbalsts Ādažu novada pašvaldība.

Paldies Ādažu vidusskolai un Rīgas Jaunā teātra aktierim Gatim Gāgam par saturīgo un emocionālo pasākumu!

Radošajam konkursam skolēnus konsultēja skolotājas Sandra Nagle un Ina Gaiķe. Paldies!

Novada vācu valodas olimpiāde

Sveicam novada vācu valodas olimpiādes uzvarētājus

Mārtiņu Gaili (12.a kl.) - 1. vieta,

Jiayi Liang (10.b2 kl.) - 2. vieta,

Melisu Kaškuru (12.a kl.) - 3. vieta,

Aneti Gelsbergu (11.a1 kl.) - atzinība!

Paldies skolotājām Sniedzei Stupakai un Marutai Vēverei!

Informācija par debašu turnīriem

Rezolūcija: “Latvijas sabiedrība ir pilsoniski aktīva”

2016. gada 5. novembrī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Vidzemes reģionālais turnīrs, kurā piedalījās 11 komandas no Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Valsts ģimnāzijas. Skolēni debatēja par tēmu "Latvijas sabiedrība ir/nav pilsoniski aktīva."

Komandas izspēlēja trīs apļus.

Debatēs 1. vietu ieguva Deniss Agurjanovs, Niklāvs Eglītis, Eduards Milherts  (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, trenere Inguna Irbīte),

2. vietu -  Valērija Tolkunova,Paula Šulca, Andris Brauers (Vecpiebalgas vidusskola, trenere  Rigonda Prūse);

3. vietu - Dāvis Krūmiņš, Santa Stūrīte, Katrīna Veitnere (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija).

Labākie runātāji – Aleksandra Ševeļeva un Paula Graudiņa (abas no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas), un Teodors Tālers (Cēsu Valsts ğimnāzija).

Savukārt, 12. novembrī Iecavas vidusskolā notika kārtējais Nacionālais debašu turnīrs, kurā piedalījās valstī 20 labākās komandas. 4. vietu turnīrā ieguva  Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda Reičela Adele Bišere  un Ieva Pakalna, kuras debatēja divatā. Pateicību par atzīstamu sniegumu saņēma Emīls Ķilberts (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts  ğimnāzija).

Informāciju sagatavoja: Lauma Abramsone, Vidzemes reğiona debašu koordinatore

 

Atvērtā Kopa 2016

Jau piekto gadu pēc kārtas Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās komandu olimpiādē matemātikā - „Atvērtā kopa”.

Šogad skolu olimpiādē pārstāvēja 10 komandas:

  • 7.klases komandas „FamLit” un „Ķirbju zupa”,
  • 8.klases komanda „Bez komentāriem”,
  • 9.klases komandas „Cīsiņi”, „Fuksīši” un „Fiksīši”,
  • 10.klases komandas „Pētāmā problēma”, „Rezultātu analīze” un „Karma”,
  • 11.klases komanda „Jāņoga”

Kopskaitā piedalījās 69 skolēni.

Skolēniem 3 stundu laikā bija jāatrisina 15 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Visas komandas uzdevumus risināja, izvēloties individuālu taktiku, lai norādītajā laikā visus uzdevumus varētu atrisināt. Turēsim īkšķus, lai darbs vainagotos panākumiem.

Lai komandu olimpiādi varētu noorganizēt, paldies par atbalstu jāsaka matemātikas skolotājām Lailai Ruķei, Anitai Slaidiņai un Agritai Bartušēvicai, kā arī 12.b klases skolēniem- Madarai Siliņai, Annai Tjuminai, Lotei Evijai Lukjanskai, Aivitai Balodei, Olģertam Klāvam Balabānam un Alvim Caunītim.

Agrita Bartušēvica

Sagaidot Latvijas Valsts svētkus

7. novembris Cēsu Valsts ģimnāzijā svinīgi ievadīja divas mūsu valsts svētku nedēļas, sagaidot 11. un 18. novembri. Audzināšanas stundas laikā skolas zālē pulcējās ģimnāzijas skolēni un skolotāji, lai caur vēstures prizmu dokumentāli paraudzītos uz Latvijas Valsts veidošanās vēsturi saistībā ar mūsu novadniekiem. Ģimnāzijas skolēni atmiņu fragmentos iepazīstināja ar kādreizējā skolas direktora, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa Jansona traģisko likteni un Neatkarības cīņu dalībnieka, Cēsu Skolnieku rotas karavīra Jāņa Rozenberga atmiņu skicēm  par kaujām Raunas apkārtnē. Klausītāji uzzināja arī par Skolnieku rotas pieminekļa ideju kādreizējā kauju dalībnieka, mākslinieka Jāņa Rozenberga izpildījumā.  Ieskats Cēsu Brāļu kapu vēsturē atklāja ikdienā nezināmus faktus, tāpat  stāstījums par tēlnieka Augusta Jullas veidoto Cēsu Brāļu kapu pieminekli.

Līdztekus stāstījumam -  dokumentālu attēlu prezentācija un skolas kora emocionāli izpildītās dziesmas Latvijai. Vēsture, stāstīta caur konkrētu, zināmu cilvēku pārdzīvojumu, rada piederības saites savam novadam un valstij.

Māra Baķe

Konkurss "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei"

Latvijas kultūras kanona konkursā "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Vidzemes reģionā skolu pārstāvēja 11. b klases skolēni Rēzija Veronika Laumane, Mārtiņš Tilaks un Alberts Trucis.

Paldies skolas komandai par izcīnīto 1. vietu Vidzemē!

Vēlam veiksmi valsts konkursā!

Paldies skolotājai Lūcijai Suhanovai, kura sagatavoja skolas komandu konkursam!

Una Stafecka - konkursa uzvarētāja

LIZDA Pasaules skolotāju dienas ietvaros rīkotajā konkursā skolēniem un studentiem "Kāpēc es vēlos būt skolotājs?" 1. vietu ieguva 11.a1 klases skolniece Una Stafecka.

"Es vēlos kļūt par skolotāju, jo tā ir iespēja pilnveidot sevi un citus", saka Una.

Sveicam!