CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Zvaigžņu reitingā - trešie

Virkne talantīgu skolēnu ir pārstāvējuši Latviju olimpiādēs ārpus valsts. Lai izceltu šos skolēnus sagatavojušās skolas, A. Kronvalda fonds ir izveidojis Zvaigžņu reitingu. Zvaigžņu reitingā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 1. jūnijam. Par starptautisku sacensību uzskatāma tāda, kurā piedalās vismaz 3 valstu pārstāvji.

2015. gadā Marta Rudzīte ieguva sudraba medaļu pasaules bioloģijas olimpiādē, Edgars Klētnieks - bronzas medaļu pasaules ķīmijas olimpiādē. Zvaigžņu reitinga mērķis - palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgajiem skolēniem, kuriem tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Zvaigžņu reitinga uzdevums - izcelt un popularizēt skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskajā līmenī konkurētspējīgus skolēnus un sabiedrībai parādīt Latvijas pārstāvju izcilību zinātnes jomā. Kronvalda fonds vērš uzmanību tam, ka būtiska nozīme ir talantīgo skolēnu sākumskolām un pamatskolām, un vecākiem. 29. augustā Valsts prezidents Raimonds Vējonis skolas direktorei Guntai Bērziņai pasniedza Atzinības rakstu par 3. vietu Zvaigžņu reitingā.

Pirmajā Zvaigžņu reitingā 1. vietā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, 2. vietā Rīgas 89. vidusskolai, 3. vietā Cēsu Valsts ģimnāzijai, 4. vietā Madonas Valsts ģimnāzijai. 2013./14. m.g. starptautiskajās olimpiādēs startēja  Artūrs Jānis Pētersons (matemātikā), Marta Rudzīte (bioloģijā), Edgars Klētnieks (ķīmijā bronza), Pēteris Pakalns (informātikā). Paldies mūsu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, nesot skolas vārdu pasaulē.

Skatīt arī attēlu galeriju.

Par izciliem sasniegumiem skolēni saņem novada pašvaldības naudas balvas

Šis mācību gads sākās ar atzinību pasniegšanu 28 skolas izcilniekiem.

Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs Zinību dienā pasniedza naudas balvas 25 astoto klašu skolēniem, kuru vidējais vērtējums, beidzot mācību gadu, bija 8 balles un augstāks. Naudas balvas saņēma 8. klases skolnieces Patrīcija Aļļena, Emīlija Ezeriņa, Beatrise Alise Ivanova, Ance Lapiņa, Beatrise Elīza Ozoliņa, Justīne Mūrniece, Asnāte Luīze Podniece, Linards Romka, Patrīcija Stapulone, Beāte Stauvere, Alise Žagare, Gustavs Dravants, Laura Eglīte, Annija Krivjonoka, Diāna Kukore, Agris Ratniks, Anna Rijniece, Alise Siliņa, Sandra Siliņa, Arta Soboļeva, Elizabete Ulmane, Kristina Vinogradova, Mišela Vinogradova, Diāna Zaķe, Anta Ziediņa.

Naudas balvu saņēma arī 11. klases skolnieces Melisa Kaškura, Madara Siliņa un Elza Gārša. Viņu vidējais vērtējums, beidzot mācību gadu, bija 9 balles un augstāks. Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un motivēšanu, virzot savus bērnus izglītības apguvē!

Ministru prezidenta Atzinības raksti pasniegti

Par izciliem sasniegumiem mācību darbā, godalgotajām vietām valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē ar Ministru prezidenta Atzinības rakstu apbalvoti

      Mārtiņš Krakops

     Jānis Žīgurs

  • Armands Kaņepe,
  • Pauls Kozlovskis,
  • Miks Ozols,
  • Markuss Mieriņš,
  • Rihards Eglītis,
  • Elīna Zariņa,
  • Ūva Mudele,
  • Marta Cimdiņa.

Paldies jauniešu ģimenēm par atbalstu!

Izcili vērtējumi valsts pārbaudes darbos

2015./2016.m.g. 9.klases valsts pārbaudes darbus kārtoja 48 skolēni.
Vērtējumu „10” (izcili) ieguva:
Latviešu valodā – Elīza Marta Stangaine un Diāna Paula Upmale.
Angļu valodā  - Lauris Patriks Dedumets, Lorna Barbara Ērla, Lizete Milija Goba, Renāts Jurševskis, Rūta Ķirsone, Alise Līce, Liang Jiayi, Marta Martinsone, Ralfs Mednis, Rebeka Raiska, Normens Rozenovskis, Samanta Savkina, Elīza Marta Stangaine,Kitija Šūlmeistere,  Diāna Paula Upmale, Aleksandrs Volkovs, Annija Anna Zariņa.
Krievu valodā – Anastasija Skribe
Matemātikā – Elīza Elizabete Bicāne,  Lauris Patriks Dedumets, Lorna Barbara Ērla, Lizete Milija Goba, Renāts Jurševskis, Liang Jiayi, Māris Millers, Kristiāns Potašovs, Elīza Marta Stangaine, Mairis Teteris, Diāna Paula Upmale, Kristiāns Zelčs.
Latvijas vēsturē - Elīza Elizabete Bicāne, Liang Jiayi, Pauls Ēriks Skujiņš, Elīza Marta Stangaine, Mairis Teteris, Diāna Paula Upmale, Trīne Žagare!

Panākumi sacerējumu konkursā

Fonda "Sibīrijas bērni" izsludinātajā sacerējumu konkursā 2. vietu un naudas balvu ieguva Lorna Barbara Ērla (9.b).

Konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par 1941. gada 14. jūnija deportāciju.

Labāko darbu autori tiks apbalvoti 14. jūnijā Melngalvju namā.

8.b klase - ZZ čempionāta uzvarētāji

Sveicam 8.B klasi un audzinātāju Ingunu Gaili, izcīnot ZZ čempionāta uzvarētāju balvas.

Klases komandas gars pierādīja, ka viņi var!

Balvā skolēni un klases audzinātāja saņēma divriteņus (skatīt galeriju).

Skolēni saņem starptautisko diplomu

Mazajā ģildē 12. maijā, klātesot Vācijas vēstniekam Latvijā, mūsu skolēni

Ūva Mudele, Matīss Toms Brūvers, Paula Jansone, Klinta Undīne Kursiša saņēma starptautisko vācu valodas II pakāpes diplomu (DSDII), kas dod tiesības uzsākt studijas Vācijā.

Eksāmenam skolēnus sagatavoja skolotāja Sniedze Stupaka.

Sveicam!

Neklātienes matemātikas skolas kopvērtējuma rezultāti

Profesora Cipariņa klubā

1. vieta Sandrai Siliņai (8.b).

Neklātienes nodarbību sertifikātu vidusskolēniem saņēma Santa Bartušēvica (11.b).

Mazās matemātikas universitātes sertifikātu saņēma Markuss Lancmanis (10.b), Artis Skujiņš (11.b), Madara Siliņa (11.b), Renāts Tutiņš (12.b).

Sveicam!

Panākumi Atklātajā matemātikas olimpiādē

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti priecē skolēnus, vecākus un skolotājus.

21 godalgota vieta valstī - tāda ir 2015./16. m.g. raža.

1. vieta Mišelai Vinogradovai (8.b), Renātam Jurševskim (9.b).

2. vieta Kristiānam Kociņam (7.b), Katei Anetei Jansonei (7.b), Sandrai Siliņai (8.b), Dāvim Kažemakam (8.b), Liang Jiayi (9.a), Diānai Paulai Upmalei (9.b), Albertam Trucim (10.b).

3. vieta Alexander Boytsov (7.b), Laurai Eglītei (8.b), Elizabetei Ulmanei (8.b), Elīzai Elizabetei Bicānei (9.b), Anitai Ilzei Gulbei (10.b).

Atzinība Diānai Namniecei (7.b), Agrim Ratnikam (8.b), Kristinai Vinogradovai (8.b), Paulam Ērikam Skujiņam (9.b),  Alisei Līcei (9.b), Mārtiņam Tilakam (10.b), Lāsmai Zaķei (10.a1).

Paldies skolotājām Anitai Slaidiņai, Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei un skolēniem par kopīgo nopietno darbu!

Absolventu kauss futbolā

14.05.2016. Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā  notika tradicionālais absolventu futbola turnīrs.

Tradīcija dzima pirms sešiem gadiem, tās iniciators bija 1988. gada absolvents Jānis Zaharko, kurš atklāšanas parādē visiem atgādināja kā tas sākās un uzsvēra, ka, iespējams,  līdzvērtīgs notikums Latvijā nav organizēts.

Šogad pasākumā piedalījās vislielākais absolventu komandu skaits: 13 kungu un  6 dāmu komandas.

Piedalījās:
1988., 2001., 2002., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012.,
2013., 2014., 2015., 2016., gada absolventi,
kā arī 2010., 2012., 2013., 2014., 2015., un 2016.gada absolventes.

Turnīrs kļuvis par tādu kā sava veida salidojumu, kad atkal satiekas bijušie klasesbiedri, skolasbiedri.
2016. gada uzvarētāju kausu un medaļas izcīnīja 2001. gada absolventi.

Komandā spēlēja: Mārtiņš Jarohovičs, Andris Brokāns, Andris Malkavs, Gints Šlēziņš, Dagnis Urjāns un Jānis Kļaviņš. Otrajā vietā šī gada abiturienti, bet trešajā vietā 2012. gada absolventi.

Dāmu konkurencē triumfēja spēlētājas, kas šogad absolvēs Cēsu Valsts ģimnāziju, komandā spēlēja:Santa Hofmane, Riljāna Luize Bormane, Annija Keita Sabule, Demija Tijāre, Kristīne Eglīte un Katrīna Marta Riņķe. Otrajā vietā 2013. gada un trešajā vietā 2012. gada absolventes.

Attēli apjūkojami galerijā, bet pilna apjoma failus var iegūt:
https://failiem.lv/u/4yrkstk3 - 1. daļa
https://failiem.lv/u/7tagsdde - 2. daļa
Faili serverī būs pieejami līdz 2016-07-17

KSIM Cēsīs

Saulainā 16.aprīļa sestdienā Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Komandu sacensību matemātikā un informātikā KSIM Cēsis 2016 valsts fināls. Sacensības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieku Mārtiņu Opmani (žūrijas vadītājs). Šogad sacensības notika Cēsīs, bet iepriekšējos 20 gadus sacensības bija pazīstamas kā KSIM Ugāle.

Sacensību atklāšanā Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa izteica prieku par to, ka tagad sacensības notiek Cēsīs un pulcē šeit Latvijas izcilos matemātikas un informātikas prātus. Arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs bija gandarīts par sacensību norises vietas maiņu un novēlēja visiem veiksmi, bet īpaši – cēsniekiem. Mārtiņš Opmanis apsveica klātesošos 36 dalībniekus, jo viņi no vairāk nekā divsimts skolēniem izcīnija tiesības piedalīties finālā, kā arī, atsaucoties uz Kalvi Apsīti (programmētājs un LU docents), minēja faktu, ka pagājušā gada Atklātajā matemātikas olimpiādē caurmēra aktivitāte Latvijā bija zem 3%. Taču sadalījums pa novadiem ir ļoti nevienmērīgs, un, visticamāk, tas atspoguļo tieši skolu un pašvaldību ieinteresētību skolēnu eksakto talantu attīstībā. Piemēram, 43 novadi pērn nebija pārstāvēti, savukārt Cēsu novada skolēnu aktivitāte bijusi ap 10% - ievērojami augstāka par vidējo. .

Pusfināla sacensībās (tās notika dalībskolās) piedalījās 75 komandas no 18 skolām. Tiesības startēt finālā izcīnīja 12 komandas no 9 Latvijas izglītības iestādēm. Sacensību formāts paredz, ka katrā komandā ir 3 dalībnieki, kuri drīkst izmantot ne vairāk kā divus datorus pusfinālā, un vienu datoru finālā. Dalībniekiem 5 stundu laikā ir jāatrod atrisinājumi žūrijas piedāvātajiem vidusskolas pakāpes olimpiādes līmeņa uzdevumiem matemātikā un informātikā (programmēšanā), kā arī jāprot veikt liela apjoma datu daudzveidīga apstrāde. Gan pusfinālā, gan finālā katrai komandai bija jārisina 10 uzdevumi. Daži bija Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas un informātikas skolotāju uzdevumi. Uzdevumu par latvāņu aizņemto platību bija sarūpējis Priekuļos esošais Vides risinājumi institūts. Žūrijas darbā piedalījās arī  Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents, bijušais KSIM dalībnieks Pēteris Pakalns, kā arī LU MII pētnieks Rihards Opmanis. Sacensībās bija arī viesis Eduards Kaļiņičenko – bijušais KSIM dalībnieks, trīskārtējs godalgu ieguvējs Vispasaules informātikas olimpiādēs.

Lai iegūtu sacensību uzdevumus, komandām bija jāveic Mārtiņa Opmaņa „kvalifikācijas” uzdevums – dalībniekiem bija jāsastājas pusfināla vietu secībā un pēc kārtas jānosauc kāda no 15 vilciena pieturām, kas atrodas starp Rīgu un Cēsīm. Ja pieturu nosaukt nevarēja, bija jāpārvietojas uz rindas beigām, līdz visas komandas tika pie fināla uzdevumiem.

Lai sacensību rezultāti būtu godīgi, sākumā komandas izlozēja telpas un komandas segvārdu sacensību dienai - Cēsu pilsētas vēsturiskās muižas nosaukumus.
Kamēr skolēni pildīja uzdevumus, skolotāji apmeklēja Cēsu Ugunsdzēsēju depo, kur apskatīja ugunsdzēsējiem pieeajamo tehniku un iepazinās ar ugunsdzēsēju darba, mācību un sadzīves apstākļiem. Skolotājiem, pārvarot gandrīz divsimts pakāpienus, bija iespēja uzkāpt šļūteņu žāvēšanas tornī un vērot Cēsis no 40 metru augstuma. Atlikušo brīvo laiku skolotāji izmantoja dažādi – apskatot skolu, runājot ar Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori, apmeklējot Cēsu muzeju vai arī rēķinot līdzpaņemtos, kā arī KSIM fināla uzdevumus.

Sacensību noslēgumā notika dalībnieku apbalvošana. Tā kā KSIM gandrīz vienmēr ir uzdevums, kurā ir jāizmanto domino komplekts, šogad katrs no 36 dalībniekiem kā suvenīru saņēma vienu no 7-komplekta 36 domino kauliņiem (klasiskājā 6-komplekta domino ir 28 kauliņi) ar KSIM Cēsis logo. Arī katra no 9 skolām savā īpašumā saņēma domino kauliņu un kopā ar skolēnu domino tas veidoja 8-komplekta domino. Pilnais 8-komplekta domino tika uzdāvināts žurijas vadītājam Mārtiņam Opmanim. Domino kauliņus izgatavoja Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni mājturības skolotāja Aivara Lamberta vadībā.

Cēsu novads bija sarūpējis medaļas 1.-3.vietu ieguvējiem un galveno balvu uzvarētājiem. Sacensībās 3.vietu ieguva Rīgas 88.vidusskolas komanda, 2.vietu – komanda „Progmeistars SVD”. 1.vietu, medaļas un galveno balvu ieguva Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 2.komanda (Aleksejs Popovs, Mārtiņš Mežulis un Agnese Upīte). Šī komanda arī ieguva visus 100 punktus uzdevumā par latvāņiem, līdz ar to arī Vides risinājumu institūta sarūpēto balvu – iespēju vasarā iepazīties ar institūta darbību un izbaudīt lidojumu ar institūta lidmašīnu.
Ievērojot ilggadējo pasākuma tradīciju, arī šoreiz pasākuma noslēgumā uzvarētāju komanda grieza torti.

KSIM Cēsis 2016 uzvarētāju sveikšana

D.Siliņas foto: Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa pasniedz galveno balvu Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas komandas kapteinim Aleksejam Popovam.
Blakus Aleksejam ir Mārtiņš Mežulis un aiz kadra Agnese Upīte.

Rakstā ir atsauce uz Kalvja Apsīša rakstu: http://www.ir.lv:889/blogi/izglitiba/risini-ar-prieku

Rakstu sagatavoja Diāna Siliņa

1. vieta "2ANNAS PROJEKTORS" īsfilmu festivālā

15.maijā Cēsu Valsts ģimnāzijā īsfilmu festivāla „2ANNAS projekta PROJEKTORS” komanda (režisors Reinis Spaile, operators Jānis Jurkovskis un producente Lauma Gailīte)  vadīja īsfilmu veidošanas meistarklasi.

1. vietu festivāla īsfilmu konkursā  4. maija filmu skates dienā Rīgā izcīnīja mūsu skolas radošā komanda ar filmu "Tolkaķ"

(Armands Kaņepe 12.a, Gustavs Vijups 12.b, Eduards Gradovskis 11.a, Alvis Caunītis 11.b, Elija Krista Ņame 10a1, Mārtiņš Tilaks 10.b, Trīne Žagare 9.b klases skolēni);

Kā galvenā balva ir uzvarētāju komandu pārstāvju uzstāšanās „Rīga TV24" studijā Rīgā, kur raidījumu "Mosties ar Ievu"  laikā televīzijas skatītāji tiešajā ēterā var vērot sarunu par īsfilmas stāsta veidošanu un filmēšanas procesu, par meistarklasēm, interesantākajiem  atgadījumiem un ķibelēm filmēšanas laukumā.

 12.maijā, plkst. 10:45 tiešajā ēterā uzstāsies radošās grupas pārstāvji no Cēsu Valsts ģimnāzijas Armands Kaņepe un Gustavs Vijups.

(detalizētāks apraksts sadaļā Karjeras izglītība)

Jauno ķīmiķu konkurss

Sveicam Elvi Pumpuru (11.b) ar iegūto 2. vietu valsts Jauno ķīmiķu konkursā!

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Olimpiāde amerikāņu stilā

Mūsu skolas komanda Renāts Jurševskis (9.b), Mārtiņš Tilaks (10.b), Ieva Pakalna (11.b), Mārtiņš Krakops un Miks Ozols (12.b) piedalījās matemātikas olimpiādē amerikāņu stilā.

Tajā varēja piedalīties komandas no skolām, kuras valsts matemātikas olimpiādē ieguva augstāko punktu skaitu.

Dalībnieki - 12 skolu 15 komandas.

Rezultātā - 5. vieta.

Skolēni parādīja ļoti labas zināšanas, uzdevumi bija angļu valodā, katra uzdevuma risināšanas laiks - 1,5 minūtes.

Paldies skolotājām Agritai Bartušēvicai, Lailai Ruķei un Anitai Slaidiņai!

Pavasara Nacionālajā debašu turnīrā

2016. gada pavasara Nacionālajā debašu turnīrā par tēmu
"Tautas vēlēta prezidenta institūcijas ieviešana Latvijā veicinās demokrātiju"
Labākā runātāja titulu šajā mācību gadā atkārtoti ieguva Santa Bartušēvica un Reičela Adele Bišere.
Pirmo reizi valsts nozīmes turnīrā veiksmīgi piedalījās Teodors Tālers, Pēteris Ronis un Egils Eglītis,
kuri sāk iesaistīties arī citos debašu projektos (Latvijas Debašu asociācijas "QUO tu domā?" organizētajā
debašu apmācībā Siguldā, SSE Riga Debate Academy 2016.)
Augustā Santa pārstāvēs Vidzemes reģiona debatētājus debašu seminārā Viļņā.
Skolas Debašu klubs ir uzsācis darbu pie Vidzemes reģiona debašu nometnes projekta izstrādes.
Savukārt, mācību gada noslēgumā tiks rīkots debatētāju un interesentu saliedēšanas pasākums Veselavas muižas parkā,
kurā ik viens varēs piedalīties mini-debatēs un dažādās debašu, runas mākslas spēlēs utt.
CVĢ skolēni, kuri vēlas iepazīties ar debatēm, tiek aicināti sekot līdzi informācijai un piedalīties pasākumā.
Tas iedrošinās sākt debašu gaitas nākošajā mācību gadā, jo priekšzināšanas par debatēm nebūs nepieciešamas.

Zvaigžņu stunda

5. maijā pateicāmies skolēniem, vecākiem un skolotājiem par šajā mācību gadā ieguldīto darbu, sasniegumiem un atbalstu.

Foto no notikuma aplūkojami Galerijā. Pilna apjoma failus var iegūt https://failiem.lv/u/szjdgytd?k=ad170e37

Faili serverī būs pieejami līdz 2016-07-10 12:45

Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu lasījumu rezultāti

Sveicam Valsts ģimnāziju skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu 1. vietas ieguvējus Danielu Pipuru (11.d), Aneti Drevinsku un Mariju Rasmani (11.b), Aivitu Balodi (11.b), Agnesi Sarkani (11.a), Beatrisi Berkolti un Eviju Tavari (11.d),

2. vietas ieguvējus Agitu Zariņu (11.d) un Zani Gaiķi (11.a).

Paldies darbu vadītājiem Ingai Ozolai, Lūcijai Suhanovai, Solveigai Upītei, Agritai Bartušēvicai, Ingunai Gailei!

Izcili panākumi zinātniski pētniecisko darbu konferencē valstī

Sveicam ar iegūto zelta medaļu Kristoferu Konovalovu (11.d), darba vadītāja Ieva Radzobe, Danu Sproģi un Reičelu Bišeri (11.b), darba vadītāja Inguna Gaile.

Sudraba medaļas izcīnīja Anete Drevinska un Marija Rasmane (11.b), darba vadītāja Solveiga Upīte.

Bronzas medaļas izcīnīja Sindija Kalnupe un Līna Krafte (11.b), darba vadītāja Inga Ozola, Linda Blūma un Agnese Čakare (11.b), Agnese Pastare (11.b), darbu vadītāja Sarmīte Dreijalte, Zane Gaiķe (11.a), darba vadītāja Inguna Gaile.

Paldies par ieguldīto darbu, uzņēmību un pārliecību!

Starnovadu skolu sacensības futbolā

26.04.2016. Cēsu pilsētas stadionā  notika starpnovadu skolu sacensības futbolā 10.-12. klašu grupā.

Mūsu  skolu pārstāvēja viena meiteņu un divas zēnu komandas. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem meitenes izcīnīja 1.vietu bet zēni 3. vietu.

Meiteņu komandā spēlēja:
11.a Marta Čuličoka, 11.b Reičela Adele Bišere, Anete Luīze Drevinska, Ieva Pakalna,10.a2 Elīna Radziņa, 10.b Rēzija Veronika Laumane, Ilona Upena.

Zēnu komandā spēlēja:
12.a Emīls Eglītis, Olafs Zvīnis, Nauris Vāravs, Matīss Toms Brūvers, Jānis Vilciņš, 12.d Ilgvars Dzedulis.

Valsts ģimnāziju sacensības volejbolā

22.04.2016. Siguldā notika Valsts ģimnāziju volejbola turnīrs, kurā piedalījās  Cēsu Valsts ģimnāzijas, DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija, Siguldas Valsts ģimnāzija. Mūsu skolas komanda izcīnīja 1. vietu.
Komandā spēlēja:
10.a1Lāsma Tomsone, Anete Gelsberga, Justīne Jaunkalne, Gustavs Ozoliņš, Mārcis Ozols

11.d Artis Valters,

12.b Santa Hofmane,Kārlis Ekerts,

12.d Sandis Grīnbergs.

Pētera Postaža gleznu interpretācijas

Šī gada 8. aprīlī skolas zālē risinājās radošā piektdiena - tika veidotas P.Postaža gleznu interpretācijas. Tikšanās ar mākslinieku un galerijas atklāšana norisinājās 15. aprīlī.

Radošās piektdienas pilna apjoma failus skatīt https://failiem.lv/u/rahs65hs Faili serverī būs pieejami līdz 2016-06-24 11:41

Tikšanos ar mākslinieku un gleznu interpretāciju galerijas atklāšanu pilna apjoma failos skatīt https://failiem.lv/u/zfh5ymd2 Faili serverī būs pieejami līdz 2016-06-24 10:58