CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Sākas pieteikšanās stipendijām

Sākas pieteikšanās 2018./2019. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Detalizētāku iznformāciju skatīt Vītolu fonda Mājas lapā 

Novada vēstures olimpiādē

Cēsu novada vēstures olimpiādē

9. klašu grupā
1.vieta Evelīna Glaudiņa
2.vieta Dārta Amantova
3.vieta Viktorija Aleksejeva
Atzinības Betija Žideļuna, Kate Anete Jansone, Kristiāns Kociņš

12.klašu grupā
2.vieta Rēzija Veronika Laumane, Andrejs Ķīlis
3.vieta Trīne Žagare, Jānis Harijs Gailītis, Agris Ratniks.
Atzinības Gustavs Dravants, Elīna Radziņa, Alise Blūma, Paula Vīksna

Sveicam!

Decembra aktivitātes

20. decembrī risinājās jau par tradīciju kļuvusī sporta diena, kurā klases sacentās mūsdienu dejā-ritmikā un strītbolā. Notikumu fotoatspoguļojumu skatīt galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami https://failiem.lv/u/78g248ef un https://failiem.lv/u/6sxnugey līdz 2018. gada februāra beigām.

 

22. decembrī skolas kolektīvs svinēja Ziemassvētkus. Notikumu fotoatspoguļojumu skatīt galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami https://failiem.lv/u/hu4tuvdu līdz 2018. gada februāra beigām.

Komerciālākais SMU produkts

Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija organizētajā valsts mēroga pasākumā CITS BAZĀRS,
Cēsu Valsts ģimnāzijas SMU "Nepunkts", Diāna Paula Upmale, nominācijā "Komerciālākais SMU produkts" ieguva 1.vietu vidusskolu grupā.

Paldies!

Novada angļu valodas olimpiādē

Novada angļu valodas olimpiādē

10.klašu grupā
2.vieta Edgars Krūmiņš (sk. M. Artimoviča)
atzinība Artūrs Gradovskis (sk. M. Artimoviča)

11.klašu grupā
1.vieta Renāts Jurševskis (sk. S. Goldmane)
2.vieta Lorna Ērla (sk. S. Goldmane)
3.vieta Anna Katrīne Golberga (sk. I. Ābola)
atzinība Lauris Dedumets (sk. S. Goldmane), Aleksandrs Volkovs (sk. I. Ābola)

12.klašu grupā
2.vieta Toms Vaļķins (sk. S. Goldmane), Teodors Tālers (sk. S. Goldmane)
atzinība Sendija Beata Lazdiņa (sk. M. Artimoviča), Alise Blūma (sk. M. Artimoviča)

Sveicam!

Bioloģijas novada olimpiādē

Sveicam veiksmīgi startējušos bioloģijas olimpiādes dalībniekus!

9.klašu grupā
2. vieta Emīlija Gārša, Gustavs Gailišs
3. vieta Kārlis Dieviņš

10. klašu grupā
1. vieta Andrejs Ķīlis, Sandra Siliņa
2. vieta Edgars Krūmiņš, Toms Kristiāns Robītis, Gustavs Dravants, Emīlija Ezeriņa
3. vieta Arta Soboļeva, Rihards Voldemārs Vaivods, Asnāte Luīze Podniece, Beatrise Alise Ivanova, Agris Ratniks
atzinība Anna Rijniece

11. klašu grupā
1. vieta Sofija Novicka, Diāna Paula Upmale
2. vieta Aleksandrs Volkovs, Elīza Marta Stangaine, Signija Betima Baranovska
3. vieta Emīlija Kate Tomsone
atzinība Lizete Millija Goba, Dita Keiša, Roberts Puriņš

12. klašu grupā
1. vieta Stella Bērziņa
2. vieta Rēzija Veronika Laumane, Pēteris Ronis, Baiba Jermolājeva
3. vieta Elza Lote Buša, Kristiāns Gaspersons, Toms Vaļkins, Anete Gelsberga
atzinība Paula Vīksna, Uldis Žīgurs, Sindija Samohvalova

Debašu rudens aktivitātes

Prasmei uztvert, saprast un kritiski vērtēt medijos pieejamo informāciju ir izšķiroši svarīga nozīme gan atsevišķa cilvēka dzīvē, gan valsts labklājībā un drošībā kopumā. Īpaši būtiski ir veicināt mediju lietošanas iemaņas jauniešu vidū. Mediju eksperte A.Rožukalne akcentē: “Jaunieši ir galvenā interneta un televīzijas mērķauditorija, viņi ir visuzņēmīgākie un vieglāk ietekmējamie. Jaunieši nevis apzināti meklē mediju saturu, bet dreifē viegli saņemama satura okeānā”.

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju Debašu centrs turpina pagajušajā mācību gadā aizsākto projektu skolēnu medijpratībā.  Apzinoties tās aktualitāti, šī rudens debašu tēma bija “Latvijas sabiedrībā ir/nav pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura”.  Savu pozīciju aizstāvībai jaunieši izmantoja tirgus pētījumu datus par sabiedrības mediju patēriņa ieradumiem, atsaucās uz jomas ekspertiem, analizēja pētnieciskās žurnālistikas ietekmi un daudzus citus rādītājus.

Komandas viedokli debatētājiem palīdzēja veidot  Vidzemes skolu debašu seminārs – meistardarbnīca, bet to paust varēja reģionālajā un nacionālajā turnīrā.
Reģionālajā debašu turnīrā Vecpiebalgas vidusskolā sasparojās piedalīties  mūsu skolas 2 komandas: Gustavs Gailišs, Gvido Jaunzems, Matīss Rudzītis un Anta Ziediņa, Laura Eglīte, Arta Soboļeva.

   

Savukārt, valsts mēroga debašu turnīrā Jelgavā  3.vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas debašu debitantes  Anta Ziediņa, Laura Eglīte un Diāna Kukore, veiksmīgi  spēlēja arī Konstance Krieviņa, Gvido Jaunzems, Matīss Rudzītis, Anete Kalniņa,  Agris Ratniks un  Edgars Krūmiņš.

     
Izturību un neatlaidību turpmākajā pašizaugsmes ceļā!

Informāciju sagatavoja debašu trenere Lauma Abramsone.

Cēsu novada konkurss „Rēķini galvā 2017”

1.decembrī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Cēsu novada konkurss „Rēķini galvā 2017”. Dalībnieki sacentās pieccīņā, rēķinot galvā gan vienkāršus, gan arī ļoti sarežģītus saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas, dalīšanas un ailīšu aizpildīšanas piemērus.

Notikuma fotomirkļi atspoguļoti galerijā, bet pilna apjoma failus skatīt: https://failiem.lv/u/hpbb99jm#_

Pirmo sešu klašu skolēniem bija jāveic darbības ar naturāliem skaitļiem, bet 7.-9.klašu skolēniem – arī ar veseliem un decimāldaļskaitļiem.

Atšķīrībā no valsts konkursa, 1.kl. un 2.-3.kl. bija atsevišķas vecuma grupas.

Neatkarīgi no novada konkursā sasniegtajiem rezultātiem, katrs dalībnieks var piedalīties arī valsts mēroga konkursā „Rēķini galvā”.

Pirmās trīs kārtas notiks neklātienē, un pirmajā kārtā varēs piedalīties no 4.decembra. Latvijas finālistus nosaka pēc divu labāko (no trīs) kārtu summas. Šogad Latvijas fināls notiks 23.martā, Rīgas 28.vidusskolā. Sekojiet informācijai www.miksike.lv sadaļā Rēķini galvā!

Rezultāti pa grupām

1.klašu grupā:
1. vieta: Anna Puncule (1.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sandra Klaucāne)
2. vieta: Artūrs Mihailovs (1.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Aiva Zirne)
3. vieta: Teodors Grāpis  (1.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inga Kalniņa)
Atzinība: Dāvids Lapšāns  (1.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inga Kalniņa)
Atzinība: Martins Puņeiko (1.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Elita Bujāne)
Atzinība: Roberts Driba (1.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sandra Klaucāne)

2.-3.klašu grupā:
1. vieta: Ervīns Mihailovs (3.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Iveta Freivalde)
2. vieta: Alise Neimande (2.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Līga Olte)
3. vieta: Gregors Kreicbergs (3.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Iveta Daiga)
Atzinība: Gustavs Patriks Radziņš (2.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Līga Olte)
Atzinība: Marsels Vaško (2.kl., Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs, skolotāja Inga Kreicberga)
Atzinība: Renārs Capars (3.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Aldona Melbārde)

4.-6.klašu grupā:
1. vieta: Artūrs Supe (6.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Antra Avena)
2. vieta: Ance Kravale (5.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita Baijere)
3. vieta: Marta Lupkina (5.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita Baijere)
Atzinība: Ralfs Reinsons (6.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Ligita Neimane)
Atzinība: Hedviga Mieze (6.kl., Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs, skolotāja Dzintra Raibace)
Atzinība: Lauris Groševs (4.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Elita Bujāne)
Atzinība: Nikola Jakovska (4.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Lidija Vilnīte)
Atzinība: Patriks Jermolājevs (4.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inga Kalniņa)

7.-9.klašu meiteņu grupā:
1. vieta: Evija Velvele (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)
2. vieta: Elīze Ropša (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)
3. vieta: Monta Cekula (9.kl., Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Gita Vītoliņa)
Atzinība: Betija Skrastina (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)
Atzinība: Marija Ozola  (9.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Selga Lukjanska)
Atzinība: Kate Anete Jansone (9.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica)

7.-9.klašu zēnu grupā:
2. vieta: Jēkabs Eglitis (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)
Atzinība: Rodrigo Smilga (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)
Atzinība: Arturs Podziņš (8.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Selga Lukjanska)
Atzinība: Igors Vinogradovs (8.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

Paldies skolotājiem, vecākiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

Novada angļu valodas olimpiāde

Cēsu novada angļu valodas olimpiādē

3. vieta Kārlim Dieviņam (9.b),

atzinība Zelmai Emīlijai Gāršai (9.b), Anetei Mizei (9.a), Martai Jirgensonei (9.a).

Sveicam!

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Karīna Rutmane un Ineta Ābola. Paldies skolotājām!

Novada vācu valodas olimpiādē

Sveicam novada vācu valodas olimpiādes uzvarētājas!

1. vieta Anetei Gelsbergai,

2. vieta Rūtai Ķirsonei,

3. vieta Karlīnai Eglei.

Paldies skolotājai Rutai Amoliņai!

Mūsu skola - labākā valstī

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Cēsu Valsts ģimnāzija tika apbalvota ar balvu "Mazā pūce".

Tā ir atzinība par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2016./2017. mācību gadā pilsētu ģimnāziju grupā. http://www.konkurss.lv/da_eks/

Paldies absolventiem, kuri parādīja izcilas zināšanas valsts pārbaudes darbos un šobrīd sekmīgi turpina izglītību mūsu valsts un ārzemju augstskolās. Paldies pedagogiem par neatlaidību prasībās, prasmi sagatavot valsts pārbaudes darbiem, par ticību saviem skolēniem! Paldies mūsu audzēkņu ģimenēm, kuras motivēja, atbalstīja un virzīja savus bērnus pa izglītības ceļu.

Tikai kopā strādājot mēs varējām to izdarīt! Lai veiksmīgas studijas mūsu jauniešiem!

Skolai 92

20. novembrī skolas saime svinēja Cēsu Valsts ģimnāzijas 92. gadu jubileju.

Svinīgajā pasākumā piedalījās arī skolas absolventi Kristīne Vaksa, Elizabete Vētra un Martiņš Spuris - grupa Franco Franco.

Attēli galerijā. Pilna izmēra foto līdz 20. decembrim pieejami: https://failiem.lv/u/xbnsszz3

Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiāti

Jau sesto reizi izcilākajiem skolēniem tiek pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendijās.

Šo stipendiju saņems iepriekšējā mācību gada valsts olimpiāžu uzvarētāji Agris Ratniks, Gustavs Dravants, Sandra Siliņa, Renāts Jurševskis, Kristiāns Gaspersons un Anita Ilze Gulbe.

Paldies mecenātiem, Jānim Endelem un Vītola fondam!

Vidzemes reģiona skolu debašu seminārs

30. septembra Vidzemes reģiona skolu debašu seminārs - meistardarbnīca.

Cēsu Valsts ģimnāzijā organizētajā debašu pasākumā kopā piedalījās 31 debatētājs no Vecpiebalgas vidusskolas, DACVĢ  un kuplā skaitā mūsu ģimnāzijas jaunie debatētāji.  Meistardarbnīcās, kuras vadīja bijušie debatētāji Jānis Tilaks un Dārta Maija Zaķe, atraktīvā veidā dalībnieki iepazinās  ar  K.Popera debašu pamatjautājumiem:  argumentāciju, atspēkošanu, sadursmes veidošanu un debašu lietas organizāciju.

Savukārt, nodarbībā par medijpratību debašu trenere Inguna Irbīte  deva vērtīgus norādījumus šī rudens turnīra rezolūcijas „Latvijas sabiedrībā ir/nav pieprasījuma pēc kvalitatīva mediju satura”  sagatavošanā.  Dienas izskaņā debatētāji novērtēja katru nodarbību un pasākumu kopumā.
Atsauksmēs rakstīts: „Nodarbības notika ļoti jautri un nepiespiesti”, „baigi laba lekcija, man ļoti patika, interesanti un smieklīgi”, „daudzas lietas sapratu  savādāk un no cita skatu punkta”, „ļoti noderīgi arī tālākajā dzīvē, nevis tikai debatēs”, „jutos lieliski”, „pīrāgu vietā ko saldu”, „priecājos, ka šodien atnācu un iepazinu debašu būtību”, „lietderīgi pavadīta sestdiena” , „vairāk šādu meistarklašu ar spēlēm” , „esmu gatavs iesaistīties debašu kustībā” utt.

Nākošie izaicinājumi, kuros nodarbībās apgūtais jāliek būs lietā, ir 4.novembris Vidzemes reģiona debašu turnīrs Vecpiebalgas vidusskolā un 25.novembris Nacionālais debašu turnīrs Jelgavā.

Informāciju sagatavoja Lauma Abramsone.

Viesošanās Vācijā

No 6. septembra līdz 13. septembrim skolēnu grupa  no Cēsu Valsts ģimnāzijas viesojās Vācijā, Gamma ģimnāzijā Ahimā.

15 latviešu skolēniem bija iespēja piedalīties kopā ar vāciešiem mācību stundās, iepazīt Brēmeni un Hamburgu,  tika apmeklēts atraktīvais Serengeti parks. Daudz jautrības sagādāja pilsētas rallijs pa Ahimu un neparastās sporta sacensības uz imitētām kakoe laiviņām.

Gaidīsim vācu jauniešus pie mums pavasarī, maija vidū!

Tīnai Krastiņai - 1. vieta valstī

Esam saņēmuši priecīgu ziņu - Tīnai Krastiņai (8.b) 1. vieta valstī J.Jaunsudrabiņa jubilejai veltītajā literāro darbu konkursā.

Tīnai šī ir otrā godalga šajā konkursā. Atzinība tika saņemta par ainavas gleznojumu, bet 1. vieta par literāro jaunrades darbu.

Paldies skolotājai Sandrai Naglei!

Sveicam Tīnu ar divkāršo panākumu!

Republikāniskajās pirmās palīdzibas sniegšanas sacensībās - pirmie

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās valstī izcilas zināšanas parādīja un pirmo vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda.

Komandā startēja Baiba Jermolājeva (12.b), Ivo Auziņš (12.b), Roberts Puriņš (11.b2), Andra Eva Riekstiņa (11.b2), Signija Betima Baranovska (11.b2), Marta Laura Kleša (11.b2).

Olaines 1. vidusskola, kas ieguva 2. vietu, atpalika no mūsu skolas komandas par 160 punktiem. Dobeles Valsts ģimnāzija, kas ierindojās 3. vietā,  tika apsteigta par 200 punktiem.

Sveicam saliedēto komandu!

Vēlam godam pārstāvēt Cēsu Valsts ģimnāziju un Latviju starptautiskajās sacensībās!

Paldies komandai un treneriem par ļoti atbildīgi veiktu darbu!

Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai veltīts konkurss

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi" literārā un ainavu konkursā valstī

1. vieta Trīnei Žagarei (11.b1). Trīnes literārā darba tēma "Makšķernieka stāsts". Literārā konsultante latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle.

2. vieta Lornai Barbarai Ērlai (11.b1). Arī Lornas literārā darba tēma "Makšķernieka stāsts". Literārā darba konsultante skolotāja Mirdza Lībiete.

Atzinība Tīnai Krastiņai (8.b). Tīnas literārā darba tēma "Kas cilvēks ir bez dzimtenes,/Bez tēvijas, bez mājām?/- Tik puteklis un pameslis/Zem svešas tautas kājām." (Jānis Jaunsudrabiņš). Literārā konsultante latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle.

Jāņa Jaunsudrabiņa literāra konkursa darbi apkopoti un izdoti krājumā "...atrast otru Latviju nav iespējams".

Mazās ģimnāzijas nodarbības 6. klašu skolēniem

Mazās ģimnāzijas nodarbībās aicināti piedalīties 6. klašu skolēni, kuri 7. klasē vēlas turpināt izglītību Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Nodarbības 14. oktobrī, 11. novembrī, 9. decembrī, 20. janvārī.

Pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā 10. februārī.

Nodarbības notiks no plkst. 9.00 līdz 10.30.