CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

CVĢ skolēns Renāts Jurševskis un skolotāja Diāna Siliņa saņem Ministru kabineta Diplomus

27. martā Ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem, viņu pedagogiem tika pasniegti Ministru kabineta Diplomi par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Klātesošos sveica un Ministru kabineta Diplomus pasniedza Ministru prezidents Krišjānis Kariņš:
“No sirds sveicu skolēnus un viņu skolotājus ar sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un "EuroSkills 2018". Lepojos kopā ar skolēnu vecākiem un skolotājiem. Ejiet uz savu mērķi, iegūstiet labu izglītību, lai nākotnē varat iesaistīties mūsu valsts attīstībā!”

Renāts Jurševskis un viņa skolotāja Diāna Siliņa Ministru kabineta Diplomu saņēma par iegūto 3. vietu pasaules informātikas olimpiādē.

Cēsu novada 10. – 12. klašu krievu valodas olimpiāde

Priecājamies par mūsu skolēnu gūtajiem panākumiem olimpiādē!

1. vieta Karīnai Dolženko (10.a), Karīnai Venediktovai (11.a), Anastasijai Skribei (12.b1), Nikai Kasņikovskai (10.b2), Lindai Ņemikinai (11.b2).

2. vieta Džeinai Laurai Drulei (10.a), Emīlijai Katei Tomsonei (12.b1), Bruno Kuļezņovam (10.b2), Diānai Kukorei (11.b1).

3. vieta Adrianai Kokorevičai (10.a), Valērijai Volkovai (11.a), Karīnai Kesenfeldai (11.a), Kristīnei Ločmelei (12. a).

Atzinība Rolandam Kristeram Gabrānam (11.a), Betijai Žideļunai (10.a), Lāsmai Birziņai (10.b2), Sintijai Keitai Vējiņai (11.a), Mairim Teterim (12.b1).

 

Paldies skolotājām Anitai Alhimovai, Juttai Mednei un Ernai Suharževskai!

Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki

Pavasaris iestājies. Visur ieplūst jaunas vēsmas, arī mūsu skolā. Burtiski.

Trešdien, 20. martā, pie mums tika aicināti visi sestklasnieki un viņu vecāki. Šie skolēni jau no septembra būs redzami skolas gaiteņos un tā sešus zinātkārus gadus.
No skolas direktores Guntas Bērziņas  sestklasnieki saņēma apliecinājumu par uzņemšanu un no skolēnu pašpārvaldes dāvanu kā piederības zīmi - koka medaļu, kuru pasniedza prezidents Agris Ratniks (11.b1).
Direktore Gunta Bērziņa pastāstīja par šī gada mācību sasniegumiem un iespējām iesaistīties skolas radošajās nodarbēs.
Skolas jauktais ansamblis, tautas deju kolektīvs “Kande”, drosmīgākie skatuves runas pratēji un individuālie izpildītāji - prezentēja sevi pavasarīgās noskaņās, izpildot Raimoda Paula, Prāta Vētras dziesmas un stāstot Imanta Ziedoņa “Krāsainās pasakas”.
Bija prieks redzēt tik daudz smaidīgu cilvēku publikā!
Trīne Žagare (12.b1)


Paldies direktores vietniecei Ilgai Šķesterei, latviešu valodas skolotājām Vinetai Bērziņai un Inai Gaiķei, matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai un Ligitai Neimanei!
Paldies direktores vietniecei Vinetai Stīpniecei, mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, deju kolektīva “Kande” vadītājam Andim Kozakam, skolotājam Indulim Jirgensonam un skolniekam Mārcim Strazdiņam (11.b1)!

Panākumi Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē

Sveicam  8.b klases  skolnieku  Ralfu Trofimovu ar iegūto 2. vietu Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē!  

Paldies Raimondam Bundziniekam (8.b), Šarlotei Luīzei Odziņai (8.b), Tīnai Krastiņai (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b), Kārlim Kidem (9.b), Igoram Vinogradovam (9.b), Matīsam Timermanim (9.b), Andai Upanei (10.b1), Artūram Smiltiņam (10.b1), Kārlim Dieviņam (10.b1), Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Andrejam Ķīlim (11.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1) par piedalīšanos Atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu! 

TRĪNEI ŽAGAREI – ATZINĪBA

45. Latviešu valodas valsts olimpiādē atzinību ieguva Trīne Žagare (12.b1).

Sveicam Trīni ar panākumiem!

Paldies latviešu valodas skolotājai Sandrai Naglei! Paldies Trīnes ģimenei par atbalstu!

Paldies par dalību olimpiādē Emīlijai Katei Tomsonei (12.b1) un Artai Soboļevai (11.b1)!

Sasniegumi Cēsu novada 8. - 9. klašu krievu valodas olimpiādē

Sveicam mūsu proģimnāzistus ar panākumiem olimpiādē!

1. vieta Kārlim Kidem (9.b), Nikolai Rozentālei (8.b), Evijai Velvelei (8.b).

2. vieta Patrikam Jaansalu (9.a), Rodrigo Liepiņam (9.a).

Atzinība Maksim Biezbārdim (9.a), Tatianai Boytsovai (8.a), Lukasam Ivanovam (9.a).


Paldies skolotājām Ernai Suharževskai un Anitai Alhimovai!

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss

14. martā norisinājās Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss, kurā augstākas pakāpes diplomu saņēma 12.b1 klases skolniece Trīne Žagare. Apsveicam!


Paldies direktores vietniecei ārpusklases darbā Vinetai Stīpniecei un latviešu valodas skolotājai Sandrai Naglei!

ZELTS VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ

Sveicam Sandru Siliņu (11.b1) ar iegūto zelta medaļu un Mišelu Vinogradovu (11.b1) ar atzinību valsts matemātikas olimpiādē!

Valsts olimpiādē piedalījās Matīss Timermanis (9.b), Renārs Šķesteris (9.b), Elīna Skrodere (10.B1), Diāna Namniece (10.b1), Elīza Marta Stangaine (12.B1), Renāts Jurševskis (12.b).

Valsts matemātikas olimpiādes kopvērtējumā Cēsu Valsts ģimnāzija ieguva 3. vietu.

 

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Agrita Bartušēvica

VIDZEMES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE LASĪJUMI

8. martā visos Latvijas reģionos notika Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālās konferences. Vidzemnieki satikās Valmierā Vidzemes augstskolā. Priecājamies par mūsu skolēnu nopietno pētniecisko darbu. Vidzemes reģionālajā konferencē startēja 17 mūsu ģimnāzijas jaunie pētnieki. Atzinība visiem skolēniem, kuri piedalījās konferencē!

Tas ir ļoti nopietns pētnieciskais darbs, kurš paver iespējas augstskolā veikt pētniecisko darbu, bet vispirms mācīties, kā veidot darba struktūru. To savā uzrunā, atklājot konferenci, uzsvēra gan Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, gan augstskolas studenti. Studente Edīte Mežciema īpaši atzinīgus vārdus veltīja savai skolotājai Sandrai Naglei, kura palīdzēja viņai mācīties, kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu.

Uz  Latvijas skolēnu 43. Zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika izvirzīti 12 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Zemes zinātnē Niklāvs Alberts Ozoliņš (11.b1) un Rihards Voldemārs Vaivods (11.b1). Valodniecībā un literatūrzinātnē Agnese Riekstiņa (12.b2). Ķīmijas zinātnē Andrejs Ķīlis (11.b1). Veselības zinātnē Patrīcija Stapulone (11.b2), Emīlija Ezeriņa (11.b2), Beatrise Alise Ivanova (11.b2). Bioloģijas zinātnē Ance Lapiņa (11.a). Elektrotehnikas, elektronikas un IKT zinātnē Mārcis Strazdiņš (11.b2), Markuss Ļaskovskis – Brangals (11.b2), Artūrs Gradovskis (11.b2), Klāvs Malcenieks (11.b2).

Paldies skolotājiem Inai Gaiķei, Sarmītei Dreijaltei, Initai Kriškānei, Ingunai Gailei, Ilmāram Siliņam, Inesei Sīmanei, Eero Rasam, Ingai Ozolai par darbu vadīšanu, konsultēšanu, ideju ģenerēšanu! Lai veiksme valstī!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere

 

Skatuves runas konkurss

6. martā norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta, kurā piedalījās Trīne Žagare (12.b1), Dārta Amantova (10.b1), Artūrs Smiltiņš (10.b1), Kārlis Bērziņš (7.b), Madara Vildere (7.b) un Amēlija Čeiča (7.b).

Paldies visiem dalībniekiem! 

 

Pirmās pakāpes diplomu un iespēju piedalīties 2.kārtā ieguva Trīne Žagare un Dārta Amantova. Apsveicam! 

 

Paldies direktores vietniecei ārpusklases darbā Vinetai Stīpniecei un latviešu valodas skolotājām Inai Gaiķei, Sandrai Naglei un Vinetai Bērziņai!

NOVADA ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDE

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu sasniegumiem ģeogrāfijas olimpiādē.

1. vieta Renātam Jurševskim (12.b1), Andrejam Ķīlim (11.b1), Viktorijai Vildiņai (10.b1).

2. vieta Elīzai Martai Stangainei (12.b1), Agrim Ratnikam (11.b1), Gustavam Gailišam (10. b1).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (12.b1), Gustavam Dravantam (11.b1), Edvardam Jurģim Auzānam (11.b2).

Atzinība Sofijai Novickai (12.b2), Patrīcijai Loginai (11.a), Asnātei Luīzei Podniecei (11.b2), Kārlim Dieviņam (10.b1).

Paldies skolotājai Ingunai Gailei!

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem sudrabs un bronza

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu izcilajiem panākumiem valsts ekonomikas olimpiādē!

Sudraba medaļa Diānai Paulai Upmalei (12.b1) un bronzas medaļa Andrejam Ķīlim (11.b1).

Olimpiādē piedalījās arī Renāts Jurševskis (12.b1).

Paldies ekonomikas skolotājai Ingai Ozolai!

Pateicība Diānas un Andreja ģimenēm par atbalstu!

2. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

Kristiāns Lapsa no 9.a klases ir ieguvis 2. vietu Cēsu novada un Amatas apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju (koks un metāls) olimpiādē.

Paldies skolotājam Aivaram Lambertam!

 

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem zelts un sudrabs valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē

Valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē zelta medaļu izcīnīja Renāts Jurševskis (12.b1).

Sudraba medaļu izcīnīja Sandra Siliņa (11.b1).

Valsts olimpiādē piedalījās Rūdolfs  Zvejs (10.b2), Gvido Jaunzems (10.b2), Andrejs Ķīlis (11.b1).

Sveicam gan olimpiādes medaļu ieguvējus, gan dalībniekus, kuriem bija iespēja krāt pieredzi turpmākajos startos olimpiādēs!

Skolēnus olimpiādei gatavoja Diāna Siliņa, Sergejs Meļņiks, Renāts Jurševskis un Ilmārs Siliņš.

 

Paldies skolotājiem par nesavtīgo darbu!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!

Žetona vakars

Ir ierakstītas vēstules mūsos.

Ar šādu nosaukumu 22. februārī svinējām Žetonvakaru - vakaru, kas bija pilns pašu domātiem, veidotiem, īstenotiem priekšnesumiem un pārpildīts emocijām. Kā nekā, šis ir mūsu skolas gadu kulminācijas laiks, kuru vēlamies izjust līdz pēdējam. Līdz pēdējai matu cirtai, griezienam dejā, notij, vārdam, atbalsij mikrofonā un pēdējai vēstulei, kas mūsos tiek rakstīta par šo posmu - vidusskolas laiku.


Stāstījām savu stāstu caur vēstulēm, kuras katrs glabājam sevī. Vienkāršāk sakot, - atmiņu mirkļiem, kuri mums atgādina par kādu cilvēku, notikumu, mirkli senākā vai nesenākā pagātnē, ko vēlamies atcerēties vēl ilgi, ilgi. Vēstulēs pateicāmies skolotājiem, kuras pierādīja sev piemītošās superspējas, veltot mums patiesi žilbinošu deju. Savukārt vecākiem veltījām kopīgi iestudēto pāru deju, kurā piedalījās teju visi 12-tie, jau mēnesi regulāri vingrinoties dejot, lai izdotos.

Uzstājās arī divas mūsu skolas grupas, kuras rakstāmas ar lielo burtu - “Grēki” un “Bliezienc”, kā arī pēc pašu iniciatīvas radās apvienotais 12. klašu orķestris, tā sastāvu veidojot dažnedažādiem augstākas un zemākas frekvences instrumentiem. Visi kopā saliekot savus talantus, intereses, aizraušanās, radījām veselu stāstu par tiem, kas mums rūp un kuri, lai arī kādos kalnos nācies kāpt un lejās stāvēt, ir bijuši blakus. It īpaši tiem, kas vistuvāk - savai klasei un klases audzinātājai.


Lai turpmākajos mēnešos laika ritējuma temps mainās atbilstoši tam, ko darām, lai ātri paiet grūtības, bet ilgi izdzīvojam pēdējos mirkļus draugu, skolasbiedru lokā.

Paldies visiem, visiem, kas palīdzējuši tapt šim vakaram, jūsu bijis daudz! Un atcerieties - vēstules, kas uzrakstītas uz papīra vairs nevar izdzēst, tāpat kā vēstules, kas ierakstītas un mūsos. Paldies par to, ka rakstāt! Tas viss paliek un rezonē mūsos.

Paldies scenārija un video projekciju ideju autorei Trīnei Žagarei (12.b1)!

Paldies direktores vietniecei Vinetai Stīpniecei, mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, deju skolotājiem Andim Kozakam un Jānim Rukmanim, skaņu operatoram Indulim Jirgensonam, direktores vietniekam Guntaram Kazakam, 11.b2 klases skolniekam Mārcim Strazdiņam un 10.b2 klases skolniekam Gvido Jaunzemam!

Žetona vakara fotogrāfijas apskatāmas galerijā, bet pilna apjoma faili līdz 29. aprīlim ir pieejami https://failiem.lv/u/uw6v8gxw

Sveicam novada matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Priecājamies par Cēsu novada 7., 8. klašu matemātikas olimpiādes rezultātiem!

1. vieta Ralfam Trofimovam (8.b), Evijai Velvelei (8.b), Mārtiņam Dribam (7.b), Mārtiņam Reinim Tropam (7.b).

2. vieta Katrīnai Kalniņai (8.b), Amēlijai Čeičai (7.b), Māricai Daigai Krauklei (8.b).

3. vieta Esterei Aplokai (8.b), Keitai Karlīnei Silgalei (8.b), Jasmīnai Porai (8.b), Eduardam Žideļunam (7.b), Kārlim Dribam (7.b), Kārlim Bērziņam (7.b), Robertam Gūtmanim (7.b), Katrīnai Annai Pelšai (7.b).

Atzinība Rūdolfam Rudmiezim (8.b), Aleksim Ķirsim (8.b), Elizabetei Blauai (8.b), Elīzei Ropšai (8.b), Laurai Kalnietei (8.b), Naurim Šodnakam (7.b), Madarai Vilderei (7.b), Martai Kristiānai Antonovai (7.b), Emijai Vītolai (7.b).

Sveicam skolēnus!

Paldies skolotājām Anitai Slaidiņai un Ligitai Neimanei!

Mazās ģimnāzijas rezultāti

Publicējam Mazās ģimnāzijas rezultātus. Skatīt failu pielikumā.

Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki 20. martā plkst. 16.00 skolas zālē.

Pielikumi:
Download this file (MG_6kl_2019_REZULTATI_MajasLapai.pdf)MG_rezultati258 kB

VALSTS VĒSTURES OLIMPIĀDĒ SUDRABS UN BRONZA

Sveicam valsts vēstures olimpiādes sudraba godalgas ieguvēju Agri Ratniku (11.b1) un bronzas godalgas ieguvēju Andreju Ķīli (11.b1)!

Paldies skolotājai Inesei Sīmanei, kura sagatavoja jauniešus olimpiādei!

Paldies Agra un Andreja ģimenēm par atbalstu un motivēšanu!

NOVADA 11. - 12. KLAŠU LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDES REZULTĀTI

Sveicam mūsu ģimnāzistus ar iegūtajām godalgotajām vietām novada 11. - 12. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

1. vieta Artai Soboļevai (11.b1), Agrim Ratnikam (11.b1), Trīnei Žagarei (12.b1), Emīlijai Katei Tomsonei (12.b1).

2. vieta Andrejam Ķīlim (11.b1), Elīzai Martai Stangainei (12.b1).

3. vieta Annijai Krivjonokai (11.b1), Gustavam Dravantam (11. b1), Anetei Kalniņai (11.b1), Diānai Paulai Upmalei (12.b1).

Atzinība Elizabetei Ulmanei (11.b1), Diānai Kukorei (11.b1), Martai Kļaviņai (11.b1), Anetei Cīrulei (12.a).

Paldies skolotājām Inai Gaiķei un Sandrai Naglei!

MŪSU ĢIMNĀZISTU PANĀKUMI CĒSU NOVADA ĶĪMIJAS OLIMPIĀDĒ

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus ķīmijas olimpiādē!

1. vieta Rūdolfam Zvejam (10.b2), Sandrai Siliņai (11.b1), Renātam Jurševskim (12.b1), Matīsam Timermanim (9.b).

2. vieta Artūram Smiltiņam (10.b1), Kristiānam Kociņam (10.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Elīzai Martai Stangainei (12.b1), Renāram Šķesterim (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b).

3. vieta Katei Anetei Jansonei (10.b1), Andai Upanei (10.b1), Andrejam Ķīlim (11.b1), Diānai Paulai Upmalei (12.b1), Kārlim Kidem (9.b), Tīnai Krastiņai (9.b).

Atzinība Anetei Kalniņai (11.b1), Igoram Vinogradovam (9.b).

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Novada ekonomikas olimpiādes rezultāti

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu sasniegumiem novada ekonomikas olimpiādē.

1. vieta Martai Reinsonei (10.b2), Gvido Jaunzemam (10.b2), Andrejam Ķīlim (11.b1), Diānai Paulai Upmalei (12.b1), Renātam Jurševskim (12.b1).

2. vieta Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Artūram Lazdiņam (10.b2), Sandrai Siliņai (11.b1), Tomam Kristiānam Robītim (11.b1).

3. vieta Artūram Smiltiņam (10.b1), Kristiānam Kociņam (10.b1), Kristinai Vinogradovai (11.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Mišelai Vinogradovai (11.b1), Sofijai Novickai (12.b2).

Atzinība Elzai Pūpei (10.b1), Agrim Ratnikam (11.b1), Edgaram Krūmiņam (11.b1), Anetei Kalniņai (11.b1), Anastasijai Skribei (12.b1), Elīzai Martai Stangainei (12.b1), Kristiānam Zelčam (12.b1).

Paldies ekonomikas skolotājai Ingai Ozolai!