CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Sasniegumi Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Valsts konferencē Rīgā Cēsu Valsts ģimnāziju pārstāvēja 12 ģimnāzisti ar 11 zinātniskās pētniecības darbiem.

Sudraba godalgu Zemes zinātnes sekcijā ar darbu "Ērgļu" (Ērģeļu) klinšu 3D reljefa modeļa prototipa izveidošana un izmantošanas iespējas ģeogrāfiskajā izglītībā” ieguva Niklāvs Ozoliņš un Rihards Voldemārs Vaivods. Darba vadītāja Inguna Gaile. Bioloģijas sekcijā Beatrise Alise Ivanova ar zinātniskās pētniecības darbu ”CO2 izmaiņas Cēsu Valsts ģimnāzijas telpās stundu laikā” arī izcīnīja sudraba godalgu. Darba vadītāja Inita Kriškāne.

Bronzas godalgu ieguva Andrejs Ķīlis ar zinātniskās pētniecības darbu ķīmijas sekcijā „Jonu šķidrumu izmantošanas iespējas degvielas attīrīšanā”. Darba vadītāja Sarmīte Dreijalte. Inženierzinātņu sekcijā – Artūrs Gradovskis par darbu „Sensoru sistēmas izveide attālinātiem telpu mikroklimata mērījumiem”. Darba vadītājs Ilmārs Siliņš.

Paldies Klāvam Malceniekam, Patrīcijai Stapulonei, Agnesei Riekstiņai, Mārcim Strazdiņam, Ancei Lapiņai, Emīlijai Ezeriņai, Markusam Ļaskovskim-Brangalam par ļoti labu darbu prezentēšanu valsts konferencē!

Paldies skolotājiem – darbu vadītājiem!

Paldies skolēnu ģimenēm gan par emocionālu, gan praktisku atbalstu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

VALSTS ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDĒ

Sveicam ar izciliem rezultātiem valsts ģeogrāfijas olimpiādē mūsu ģimnāzistus!

Zelta medaļu olimpiādē izcīnīja Andrejs Ķīlis (11.b1), bet sudraba medaļas laureāts Agris Ratniks (11.b1).

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Ingunai Gailei par ieguldīto darbu!

Paldies Andreja un Agra ģimenēm par nesavtīgo atbalstu, motivēšanu!

Spuldze 2019

Aizvadītajā piektdienā piedzīvojām gada grandiozāko pasākumu Spuldze ‘19!

Pie mums ciemos bija atbraukuši tuvi un tāli viesi no Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Jaunpiebalgas vidusskola, kā arī Cēsu novada Jauniešu dome.

Kopā spēlējām dažādas spēles, iepazinām viens otru, sadraudzējāmies, risinājām problēmsituācijas, ar kurām skolu domēm nākas saskarties ikdienas darbā un, protams, arī izbaudījām balli ar mūsu burvīgajām grupām "Gravitāte" un "Grēki"!

Milzīgs PALDIES jāsaka mūsu lieliskajiem sponsoriem - Cēsu Alus, Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Cēsu Maize, Slēpošanas un atpūtas parks Ozolkalns, Studio Pizza, Tīklu Parks, Vinnis Bišu Bode un Zinātkāres centrs ZINOO, kas nodrošināja "Spuldzi" gan ar dažādām dāvaniņām viesiem, gan ar gardumiem, ko baudīt pasākuma laikā.

Paldies visiem, kas organizēja, kas atbrauca, piedalījās un padarīja šo dienu tik neaizmirstamu!

Informāciju sagatavoja Diāna Paula Upmale (12.b1)

 

"Kandei" deju kolektīvu skatē I pakāpe

Šopavasar lieliski sasniegumi skatēs ir ne tikai korim "Tomēr", bet arī Cēsu Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvam "Kande".

Lai iegūtu ceļazīmi uz 2020. gada skolēnu deju svētkiem, bija jāsagatavo divas dejas - "Paunu kule" un "Dzinu Jumi sētiņā".

Mūsu lielais darbs visa gada garumā tika teicami novērtēts, jo tika iegūta PIRMĀ pakāpe ar 43,5 punktiem!

Paldies skolotājam Andim Kozakam un koncertmeistarei Inesei Lazdiņai!

Informāciju sagatavoja Agris Ratniks (11.b1)

Mūsu koriem skatē augstākā pakāpe

28. martā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika apvienoto novadu vispārizglītojošo skolu Koru konkursa 1. kārta, kurā piedalījās 13 kolektīvi.

Jauktais koris "Tomēr" ieguva AUGSTĀKO pakāpi ar 45,89 punktiem!

Meiteņu koris "Volante" arī izcīnīja AUGSTĀKO pakāpi ar 45,6 punktiem!

Vērtēšanas komisijā - kordiriģente, Valmieras mūzikas skolas skolotāja Inga Zirne; kordiriģente, Valmieras mūzikas skolas direktore Inese Sudraba; Vispārējo un skolēnu Dziesmu svētku virsdiriģents Arvīds Platpers.

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei un koncertmeistarei Ilvai Līnei

Novada angļu valodas olimpiāde

Sveicam 3. vietas ieguvējus Dāgu Dāvidu Gludiņu (9.a) un Ilzi Kampenusu (9.b).  

Atzinību ieguva Ričards Ludženieks (9.a) un Gusts Mareks Simsons (9.a).

Paldies ģimnāzistiem un skolotājai Natālijai Volkovai!

Metodiskā diena Daugavpils izglītības iestādēs

Ilgi plānotais pieredzes brauciens uz Daugavpils Valsts ģimnāziju un Daugavpils Krievu vidusskolu – liceju notika 29. martā. Mūsu mērķis – iepazīties ar šo izglītības iestāžu metodiskā darba organizāciju, strādājot uz rezultātu un gatavojoties darbam ar jaunajām kompetencēm, vērot mācību stundas, iepazīties ar skolu piedāvātajām izglītības programmām, diskutēt ar pedagogiem un skolu administrāciju, daloties pieredzē, iepazīties ar ārpusstundu darba organizāciju. Pedagogu kolektīvs dalījās divās grupās, lai pēc tam varētu apmainīties ar iespaidiem par redzēto un dzirdēto Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā.

Šobrīd Valsts ģimnāzijas darbs notiek Daugavpils Universitātē, jo ģimnāzijas ēkā notiek renovācijas darbi. Kolektīvs ļoti gaida brīdi, kad varēs turpināt mācības savā skolā.

Bija iespēja vērot Matemātikas zinātniskās valodas pamatu un Dabaszinību zinātniskās valodas pamatu stundu bilingvāli, latviešu valodas, vēstures, angļu valodas un fizikas stundas. Skolā tiek mācīts priekšmets Personības līderības pamati. Skolas administrācija dalījās pieredzē par metodiskā darba organizāciju ģimnāzijā. Daugavpils Valsts ģimnāzija regulāri sasniedz atzīstamus rezultātus valsts pārbaudes darbos un valsts olimpiādēs.

Krievu vidusskolā – licejā tikām iepazīstināti ar mūsdienīgas mācību vides veidošanu izglītības iestādē. Priecājāmies par ergonomiskajām un, kā skolas vadība apliecināja, ļoti izturīgajām mēbelēm kabinetos, pedagogu darba vietas iekārtojumu kabinetā, mūsdienīgām ķīmijas un fizikas laboratorijām, kurās darba vieta paredzēta katram skolēnam. Tikām iepazīstināti, kāds  atbalsts tiek sniegts pedagogiem profesionālajā un personības izaugsmē. Pārliecinājāmies, kāda nozīme ir moderno tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai. To vērojām krievu valodas, matemātikas, ekonomikas, bioloģijas un fizikas stundās. 

Tiek domāts arī par emocionālā atbalsta sniegšanu pedagogiem – plenēri dabā, dažādas meistarklases (veselīgs uzturs, vingrošana), labvēlīga savstarpējo attiecību veicināšana.

Interesanti bija iepazīties ar sešus gadus krāto pieredzi klašu kuratoru darbā. Šajā skolā metodisko darbu veic septiņi metodiķi.

Skolā ir ļoti strikti nosacījumi mobilo telefonu lietošanā – sākoties stundai, tie jāatstāj noteiktā vietā. To ierosināja un par to nobalsoja skolēnu vecāki, domājot par  produktīvāku darbu stundā. Obligāts skolēna apģērbs – skolas formas, kuras ir gaumīgas un modernas, tās norāda piederību savai izglītības iestādei. Šajā skolā izglītību iegūst arī 20% latviešu tautības skolēnu.

Daugavpils Marka Rotko centrā baudījām Rotko mākslu un iepazināmies ar Rotko dzimtas vēsturi.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere

CVĢ skolēns Renāts Jurševskis un skolotāja Diāna Siliņa saņem Ministru kabineta Diplomus

27. martā Ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem, viņu pedagogiem tika pasniegti Ministru kabineta Diplomi par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Klātesošos sveica un Ministru kabineta Diplomus pasniedza Ministru prezidents Krišjānis Kariņš:
“No sirds sveicu skolēnus un viņu skolotājus ar sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un "EuroSkills 2018". Lepojos kopā ar skolēnu vecākiem un skolotājiem. Ejiet uz savu mērķi, iegūstiet labu izglītību, lai nākotnē varat iesaistīties mūsu valsts attīstībā!”

Renāts Jurševskis un viņa skolotāja Diāna Siliņa Ministru kabineta Diplomu saņēma par iegūto 3. vietu pasaules informātikas olimpiādē.

Cēsu novada 10. – 12. klašu krievu valodas olimpiāde

Priecājamies par mūsu skolēnu gūtajiem panākumiem olimpiādē!

1. vieta Karīnai Dolženko (10.a), Karīnai Venediktovai (11.a), Anastasijai Skribei (12.b1), Nikai Kasņikovskai (10.b2), Lindai Ņemikinai (11.b2).

2. vieta Džeinai Laurai Drulei (10.a), Emīlijai Katei Tomsonei (12.b1), Bruno Kuļezņovam (10.b2), Diānai Kukorei (11.b1).

3. vieta Adrianai Kokorevičai (10.a), Valērijai Volkovai (11.a), Karīnai Kesenfeldai (11.a), Kristīnei Ločmelei (12. a).

Atzinība Rolandam Kristeram Gabrānam (11.a), Betijai Žideļunai (10.a), Lāsmai Birziņai (10.b2), Sintijai Keitai Vējiņai (11.a), Mairim Teterim (12.b1).

 

Paldies skolotājām Anitai Alhimovai, Juttai Mednei un Ernai Suharževskai!

Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki

Pavasaris iestājies. Visur ieplūst jaunas vēsmas, arī mūsu skolā. Burtiski.

Trešdien, 20. martā, pie mums tika aicināti visi sestklasnieki un viņu vecāki. Šie skolēni jau no septembra būs redzami skolas gaiteņos un tā sešus zinātkārus gadus.
No skolas direktores Guntas Bērziņas  sestklasnieki saņēma apliecinājumu par uzņemšanu un no skolēnu pašpārvaldes dāvanu kā piederības zīmi - koka medaļu, kuru pasniedza prezidents Agris Ratniks (11.b1).
Direktore Gunta Bērziņa pastāstīja par šī gada mācību sasniegumiem un iespējām iesaistīties skolas radošajās nodarbēs.
Skolas jauktais ansamblis, tautas deju kolektīvs “Kande”, drosmīgākie skatuves runas pratēji un individuālie izpildītāji - prezentēja sevi pavasarīgās noskaņās, izpildot Raimoda Paula, Prāta Vētras dziesmas un stāstot Imanta Ziedoņa “Krāsainās pasakas”.
Bija prieks redzēt tik daudz smaidīgu cilvēku publikā!
Trīne Žagare (12.b1)


Paldies direktores vietniecei Ilgai Šķesterei, latviešu valodas skolotājām Vinetai Bērziņai un Inai Gaiķei, matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai un Ligitai Neimanei!
Paldies direktores vietniecei Vinetai Stīpniecei, mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, deju kolektīva “Kande” vadītājam Andim Kozakam, skolotājam Indulim Jirgensonam un skolniekam Mārcim Strazdiņam (11.b1)!

Panākumi Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē

Sveicam  8.b klases  skolnieku  Ralfu Trofimovu ar iegūto 2. vietu Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē!  

Paldies Raimondam Bundziniekam (8.b), Šarlotei Luīzei Odziņai (8.b), Tīnai Krastiņai (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b), Kārlim Kidem (9.b), Igoram Vinogradovam (9.b), Matīsam Timermanim (9.b), Andai Upanei (10.b1), Artūram Smiltiņam (10.b1), Kārlim Dieviņam (10.b1), Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Andrejam Ķīlim (11.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1) par piedalīšanos Atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu! 

TRĪNEI ŽAGAREI – ATZINĪBA

45. Latviešu valodas valsts olimpiādē atzinību ieguva Trīne Žagare (12.b1).

Sveicam Trīni ar panākumiem!

Paldies latviešu valodas skolotājai Sandrai Naglei! Paldies Trīnes ģimenei par atbalstu!

Paldies par dalību olimpiādē Emīlijai Katei Tomsonei (12.b1) un Artai Soboļevai (11.b1)!

Sasniegumi Cēsu novada 8. - 9. klašu krievu valodas olimpiādē

Sveicam mūsu proģimnāzistus ar panākumiem olimpiādē!

1. vieta Kārlim Kidem (9.b), Nikolai Rozentālei (8.b), Evijai Velvelei (8.b).

2. vieta Patrikam Jaansalu (9.a), Rodrigo Liepiņam (9.a).

Atzinība Maksim Biezbārdim (9.a), Tatianai Boytsovai (8.a), Lukasam Ivanovam (9.a).


Paldies skolotājām Ernai Suharževskai un Anitai Alhimovai!

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss

14. martā norisinājās Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss, kurā augstākas pakāpes diplomu saņēma 12.b1 klases skolniece Trīne Žagare. Apsveicam!


Paldies direktores vietniecei ārpusklases darbā Vinetai Stīpniecei un latviešu valodas skolotājai Sandrai Naglei!

ZELTS VALSTS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ

Sveicam Sandru Siliņu (11.b1) ar iegūto zelta medaļu un Mišelu Vinogradovu (11.b1) ar atzinību valsts matemātikas olimpiādē!

Valsts olimpiādē piedalījās Matīss Timermanis (9.b), Renārs Šķesteris (9.b), Elīna Skrodere (10.B1), Diāna Namniece (10.b1), Elīza Marta Stangaine (12.B1), Renāts Jurševskis (12.b).

Valsts matemātikas olimpiādes kopvērtējumā Cēsu Valsts ģimnāzija ieguva 3. vietu.

 

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Agrita Bartušēvica

VIDZEMES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE LASĪJUMI

8. martā visos Latvijas reģionos notika Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālās konferences. Vidzemnieki satikās Valmierā Vidzemes augstskolā. Priecājamies par mūsu skolēnu nopietno pētniecisko darbu. Vidzemes reģionālajā konferencē startēja 17 mūsu ģimnāzijas jaunie pētnieki. Atzinība visiem skolēniem, kuri piedalījās konferencē!

Tas ir ļoti nopietns pētnieciskais darbs, kurš paver iespējas augstskolā veikt pētniecisko darbu, bet vispirms mācīties, kā veidot darba struktūru. To savā uzrunā, atklājot konferenci, uzsvēra gan Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, gan augstskolas studenti. Studente Edīte Mežciema īpaši atzinīgus vārdus veltīja savai skolotājai Sandrai Naglei, kura palīdzēja viņai mācīties, kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu.

Uz  Latvijas skolēnu 43. Zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika izvirzīti 12 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Zemes zinātnē Niklāvs Alberts Ozoliņš (11.b1) un Rihards Voldemārs Vaivods (11.b1). Valodniecībā un literatūrzinātnē Agnese Riekstiņa (12.b2). Ķīmijas zinātnē Andrejs Ķīlis (11.b1). Veselības zinātnē Patrīcija Stapulone (11.b2), Emīlija Ezeriņa (11.b2), Beatrise Alise Ivanova (11.b2). Bioloģijas zinātnē Ance Lapiņa (11.a). Elektrotehnikas, elektronikas un IKT zinātnē Mārcis Strazdiņš (11.b2), Markuss Ļaskovskis – Brangals (11.b2), Artūrs Gradovskis (11.b2), Klāvs Malcenieks (11.b2).

Paldies skolotājiem Inai Gaiķei, Sarmītei Dreijaltei, Initai Kriškānei, Ingunai Gailei, Ilmāram Siliņam, Inesei Sīmanei, Eero Rasam, Ingai Ozolai par darbu vadīšanu, konsultēšanu, ideju ģenerēšanu! Lai veiksme valstī!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere

 

Skatuves runas konkurss

6. martā norisinājās skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta, kurā piedalījās Trīne Žagare (12.b1), Dārta Amantova (10.b1), Artūrs Smiltiņš (10.b1), Kārlis Bērziņš (7.b), Madara Vildere (7.b) un Amēlija Čeiča (7.b).

Paldies visiem dalībniekiem! 

 

Pirmās pakāpes diplomu un iespēju piedalīties 2.kārtā ieguva Trīne Žagare un Dārta Amantova. Apsveicam! 

 

Paldies direktores vietniecei ārpusklases darbā Vinetai Stīpniecei un latviešu valodas skolotājām Inai Gaiķei, Sandrai Naglei un Vinetai Bērziņai!

NOVADA ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDE

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu sasniegumiem ģeogrāfijas olimpiādē.

1. vieta Renātam Jurševskim (12.b1), Andrejam Ķīlim (11.b1), Viktorijai Vildiņai (10.b1).

2. vieta Elīzai Martai Stangainei (12.b1), Agrim Ratnikam (11.b1), Gustavam Gailišam (10. b1).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (12.b1), Gustavam Dravantam (11.b1), Edvardam Jurģim Auzānam (11.b2).

Atzinība Sofijai Novickai (12.b2), Patrīcijai Loginai (11.a), Asnātei Luīzei Podniecei (11.b2), Kārlim Dieviņam (10.b1).

Paldies skolotājai Ingunai Gailei!

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem sudrabs un bronza

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu izcilajiem panākumiem valsts ekonomikas olimpiādē!

Sudraba medaļa Diānai Paulai Upmalei (12.b1) un bronzas medaļa Andrejam Ķīlim (11.b1).

Olimpiādē piedalījās arī Renāts Jurševskis (12.b1).

Paldies ekonomikas skolotājai Ingai Ozolai!

Pateicība Diānas un Andreja ģimenēm par atbalstu!

2. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

Kristiāns Lapsa no 9.a klases ir ieguvis 2. vietu Cēsu novada un Amatas apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju (koks un metāls) olimpiādē.

Paldies skolotājam Aivaram Lambertam!

 

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem zelts un sudrabs valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē

Valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē zelta medaļu izcīnīja Renāts Jurševskis (12.b1).

Sudraba medaļu izcīnīja Sandra Siliņa (11.b1).

Valsts olimpiādē piedalījās Rūdolfs  Zvejs (10.b2), Gvido Jaunzems (10.b2), Andrejs Ķīlis (11.b1).

Sveicam gan olimpiādes medaļu ieguvējus, gan dalībniekus, kuriem bija iespēja krāt pieredzi turpmākajos startos olimpiādēs!

Skolēnus olimpiādei gatavoja Diāna Siliņa, Sergejs Meļņiks, Renāts Jurševskis un Ilmārs Siliņš.

 

Paldies skolotājiem par nesavtīgo darbu!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!