CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē.

2. vieta Kristiānam Kociņam (9.b kl.), Sandrai Siliņai (10.b1 kl.).

3. vieta Matīsam Timermanim (8.b kl.), Renāram Šķesterim (8.b kl.), Katei Anetei Jansonei (9.b kl.), Diānai Namniecei (9.b kl.).

Atzinība Igoram Vinogradovam (8.b kl.), Agrim Ratnikam (9.b kl.), Kristinai Vinogradovai (10.b1 kl.), Kārlim Kidem (8.b).

Paldies skolotājām Agritai Bartušēvicai un Anitai Slaidiņai!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!

Dokumentu iesniegšana

Mācībām 7. klasē dokumentu iesniegšana no 1. līdz 7. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi),

- liecība par 6. klases pabeigšanu.

Mācībām 10. klasē dokumentu iesniegšana no 18. līdz 21. jūnijam.

Rezultātu paziņošana par uzņemšanu 22. jūnijā 10.00.

Iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildņi),

- apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,

- medicīnas dokumenti,

- dzimšanas apliecības vai pases kopija.

Lietvedības darba laiks darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

 

 

Svētki manā pilsētā

Vizuālās mākslas konkursā - izstādē "Svētki manā pilsētā"

1. vieta Katrīnai Valdmanei (8.b) un Annijai Krivjonokai (10.b1),

2. vieta Janai Eglītei (10.b1),

3. vieta Ilzei Kampenusai (8.b).

Sveicam uzvarētājas!

Paldies skolotājiem Emmai Un Eero Rasiem!

Sadziedāšanās Gaiziņā

3.maijā Latvijas augstāko virsotni pieskandināja koru sadziedāšanās pasākums "No Gaiziņa Latviju redzot".

Starp 450 skolēniem no Latvijas malu malām mūsu koris "Tomēr" vienojās kopīgā dziesmā Latvijai!

Baltā galdauta svētki

2.maijā svinējām Baltā galdauta svētkus - Latvijas otro dzimšanas dienu.

Koncertā piedalījās deju kolektīvs "Kande", meiteņu koris "Volante", ansamblis un solisti.

Notikuma fotomirkļus skatīt galerijā.

Spuldze 2018

20.aprīlī notika sadraudzības pasākums "Spuldze 2018"

Pie mums viesojās skolēnu domes no tuvākām un tālākām skolām.

Vispirms saliedējāmies, apmainījāmies ar pieredzi un spēlējām spēles, bet visa noslēgumā izdejojāmies ballē ar mūsu talantīgajiem mūziķiem uz skatuves!

Koru sadziedāšanās

Piektdien, 27.aprīlī arī mūsu “Tomēr” un Madonas Valsts ģimnāzijas koris sadziedājās kopīgā koncertā, ieskandinot valsts ģimnāziju koru sadraudzības pasākumu “No Gaiziņa Latviju redzot”!

konkurss "Gudrā pūce"

Pirmdien, 19.aprīlī mūsu 10. klases sacentās Ineses Sīmanes un mūsu divpadsmito organizētajā konkursā “Gudrā pūce”.

Gudrākā un veiksmīgākā šoreiz izrādījās 10.b1 klases komanda!

 

Novada lietišķās informātikas olimpiāde

Novada 7.-9. klašu lietišķās informātikas olimpiādē

1. vieta Ralfam Trofimovam (7.b), Raimondam Bundziniekam (7.b), Emīlijai Zelmai Gāršai (9.b).

2. vieta Daigai Māricai Krauklei (7.b), Kārlim Kidem (8.b).

Paldies skolotājai Diānai Siliņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Panākumi valstī skolēnu ZPD konferencē

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Valsts 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Zelta medaļa Anetei Cīrulei (11.a) Latviešu valodniecības sekcijā. Darba vadītāja Sandra Nagle.

Sudraba medaļa Alisei Līcei (11.b1) Vides zinātnes sekcijā. Darba vadītāja Inguna Gaile.

Sudraba medaļa Robertam Puriņam (11.b2) un Kalvim Kronbergam (11.b2) Ķīmijas sekcijā. Darba vadītāja Sarmīte Dreijalte.

Paldies skolēniem un skolotājām par ļoti godprātīgi veikto darbu! Paldies visiem skolēniem, kuri atbildīgi pārstāvēja skolu konferencē valstī!

Šī bija visdaudzskaitlīgākā ZPD Valsts konferencē - 900 dalībnieku aizstāvēja savus zinātniskos darbu 23 sekcijās.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies mūsu skolēnu ģimenēm, kuras atbalstīja, konsultēja, iedrošināja!

Andrejam Ķīlim - sudrabs

Valsts ģeogrāfijas olimpiādē Andrejam Ķīlim (10.b1) sudraba medaļa.

Sveicam!

Paldies skolotājai Ingunai Gailei!

Diskusijas Cēsu skolās

Cēsu novada pašvaldība aicina skolēnu vecākus un visus interesentus apmeklēt sarunas par digitālo tehnoloģiju un prasmju nozīmi izglītībā “Digitālās prasmes un izglītība - vai šodienas skolēns izdzīvos rītdienas darba tirgū?”

Tuvāko divu gadu laikā paredzēts modernizēt piecas Cēsu skolas – Cēsu Valsts ģimnāziju, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Cēsu pilsētas vidusskolu, Līvu sākumskolu un Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu. Skolās par ikdienu kļūs jaunāko tehnoloģiju pielietošana mācību procesā. Skolēniem zinību apguvē talkā nāks izmainītā realitāte, virtuālā realitāte, 3D skenēšana un printēšana, kā arī planšetes un mobilās portatīvās datorklases.

Lai Cēsu novada skolēnu vecākiem un citiem interesentiem veidotu pilnīgāku priekšstatu par digitālo tehnoloģiju izmantošanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmju apguves priekšrocībām skolās, Cēsu novada pašvaldība aicina uz diskusijām “Digitālā prasmes un izglītība - vai šodienas skolēns izdzīvos rītdienas darba tirgū?”

Sarunas notiks arī Cēsu Valsts ģimnāzijā, konkrēti - 18.aprīlī plkst.17.30.

Sarunu cikls noslēgsies 20.aprīlī Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā plkst.13.00.

Ikdienas dzīve kļūst arvien digitālāka, un 90% nākotnes profesiju būs nepieciešamas digitālās prasmes, kuru jau trūkst 44% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Turklāt Latvijā jau šobrīd trūkst informācijas un IKT speciālistu. Tas nozīmē, ka digitālās prasmes nākotnē palielinās iespējas pielāgoties strauji mainīgajam darba tirgum.

Pārpublicēts no cesis.lv

Vidzemes novada debašu turnīrs

8.aprīlī notika kārtējais Vidzemes novada debašu turnīrs, kurā debatētāji argumentēti aizstāvēja  komandas viedokli jautājumā par to  "Vai  demokrātija piedzīvo / nepiedzīvo krīzi Eiropas Savienībā ".

Spēles rezultātā 2. un 3. vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas komandas: Ilze Kampenusa, Anete Kalniņa, Gvido Jaunzems un Agris Ratniks, Edgars Krūmiņš, Diāna Kukore. 14. aprīlī abas komandas piedalīsies Nacionālajā debašu turnīrā Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kurā skolēniem būs iespējams kopā ar viesiem -  ES parlamenta deputātu Arti Pabriku un  Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru - debatēt jaunā aktivitātē “ BalsoTu! Kāpēc?”