CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Pateicības diena

„... Es paņēmu Mīlestību. Mīlestība ir tāds dīvains dzintars, ko nekā nevar aprakstīt, ne uzzīmēt, ne izstāstīt. Kad es to paņēmu, tas bija dzintara gabals, un man likās, ka tas dzied. Viņš skatījās manī ... Tā manī ir skatījušies tikai cilvēki, kas mani mīlējuši. Bet kurmi kopš tās reizes es vairs neesmu redzējis. Esmu redzējis visādus kurmjus, bet to smaidošo ar dzintara zobu, to vairs ne. Droši vien meklē tagad cilvēkus, kam vēl nav pašiem sava dzintara. Ja jūs satiekat, nebaidieties, lieniet līdzi, viņš jūs aizvedīs dzintara pasakā. Bet varbūt arī kādā citā pasakā. Vienalga – mēs vēl satiksimies, varbūt krāsu pasakā, varbūt pasakās, kurās vējš čab lapās vai jūra krāc.

Pasaku jau ir ļoti daudz, un tās nekad nebeidzas.”

                                                                                           /Imants Ziedonis/

Kārļa Ulmaņa iedibinātā Draudzīgā aicinājuma ietvaros šī gada 31. janvārī teicām paldies mūsu skolas atbalstītājiem par ieguldījumu skolas attīstībā un pamatskolu, sākumskolu, mūzikas skolu, sporta skolu, interešu izglītības skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu jauno proģimnāzistu un ģimnāzistu izglītošanā un audzināšanā.

 

Paldies runātājiem Madarai Vilderei (7.b), Kristapam Paipalam (7.b), Kārlim Bērziņam (7.b), Artūram Smiltiņam (10.b1), Evelīnai Meļņikai (10.b1).

Paldies mūziķiem Emīlijai Katei Tomsonei (12.b1), Ancei Annijai Koreņkovai (11.a), Annijai Krivjonokai (11.b1).

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei, skolotājam Indulim Jirgensonam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam.

Pasākuma fotogrāfijas galerijā.

Pilna apjoma faili līdz 2019. gada 16. aprīlim pieejami https://failiem.lv/u/7x65j4n3

Novada 9. - 12. klašu matemātikas olimpiādes rezultāti

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem novada matemātikas olimpiādē!

1. vieta Matīsam Timermanim (9.b), Ketijai Puņeiko (9.b), Elīnai Skroderei (10.b1), Diānai Namniecei (10.b1), Katei Anetei Jansonei (10.b1), Anetei Sniedzei (10.b1), Sandrai Siliņai (11.b1), Renātam Jurševskim (12.b1).

2. vieta Kristiānam Ozolam (9.b), Renāram Šķesteram (9.b), Igoram Vinogradovam (9.b), Kārlim Kidem (9.b), Kristiānam Kociņam (10.b1), Gvido Jaunzemam (10.b2), Viktorijai Vildiņai (10.b1), Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Agrim Ratnikam (11.b1), Elīzai Martai Stangainei (12.b1).

3. vieta Artūram Tinusam (9.b), Raivim Rudzītim (10.b2), Martai Reinsonei (10.b2), Markusam Martinsonam (10.b1), Mišelai Vinogradovai (11.b1), Artai Soboļevai (11.b2), Justīnei Lienei Laumanei (12.b2).

Atzinība Katrīnai Valdmanei (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b), Alexanderam Boytsovam (10.b1), Edgaram Krūmiņam (11.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Laurai Eglītei (11.b1), Lindai Podniecei (11.b1), Anastasijai Skribei (12.b1).

Paldies matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai, Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei!

Novada fizikas olimpiādes rezultāti

Sveicam Cēsu novada 9. - 12. klašu fizikas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta Kārlim Kidem (9.b), Rūdolfam Zvejam (10.b2), Sandrai Siliņai (11.b2), Renātam Jurševskim (12.b1).

2. vieta Matīsam Timermanim (9.b), Alexanderam Boytsovam (10.b1), Martai Reinsonei (10.b2), Anastasijai Skribei (12.b1).

3. vieta Renāram Šķesterim (9.b), Ilzei Kampenusai (9.b), Igoram Vinogradovam (9.b), Kristiānam Kociņam (10.b1), Emīlijai Zelmai Gāršai (10.b2), Andrejam Ķīlim (11.b1), Kārlim Ogliņam (12.b1).

Atzinība Viktorijai Vildiņai (10.b1), Artūram Smiltiņam (10.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Tomasam Parandjukam (12.b2).

Paldies skolotājiem Ligitai Neimanei un Reinim Lazdiņam!

Valsts bioloģijas olimpiāde

Valsts 41. bioloģijas olimpiāde notika no 23. - 25. janvārim Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā.
Skolēni pildīja divus teorētiskos un četrus praktiskos uzdevumus par abiniekiem un rāpuļiem, cilvēka fizioloģiju, botāniku un cilvēka audu mikroskopēšanu.

Uz olimpiādi tika uzaicināti aptuveni 30 labākie skolēni katrā klašu grupā pēc novada olimpiāžu rezultātiem.

11.b1 klases skolēns Andrejs Ķīlis ieguva 3. vietu.
Atzinības izcīnīja: Gustavs Dravants, Sandra Siliņa (11.b1), Diāna Paula Upmale (12.b1).

Olimpiādē piedalījās arī CVĢ 10.b1 klases skolnieces Viktorija Vildiņa un Anda Upane.

Paldies skolotājai Initai Kriškānei!

Panākumi novada vēstures olimpiādē

Priecājamies par mūsu skolas skolēnu panākumiem novada vēstures olimpiādē.

1. vieta Andrejam Ķīlim, Agrim Ratnikam (11.b1).

2. vieta Evelīnai Joninai (9.a), Renāram Šķesterim (9.b).

3. vieta Mairim Teterim (12.b1), Ilzei Kampenusai, Kārlim Kidem (9.b).

Atzinība Trīnei Žagarei (12.b1), Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Renātam Lācim (9.b), Sofijai Novickai (12.a).

Uz valsts vēstures olimpiādi ir uzaicināti Agris Ratniks un Andrejs Ķīlis. Lai veicas!

Paldies vēstures skolotājām Inesei Sīmanei un Solveigai Upītei!

Zinātniski pētniecisko darbu novada lasījumi

Šonedēļ Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus Cēsu novada lasījumos.

1. vieta Elīnai Ezeriņai (11.b2), Ancei Lapiņai (11.a) darbu vadītāja I.Kriškāne, Andrejam Ķīlim (11.b1), darba vadītāja S.Dreijalte, Klāvam Malceniekam (11.b2), Artūram Gradovskim (11b2), darbu vadītājs Ilmārs Siliņš, Ancei Annijai Koreņkovai (11.a), darba vadītāja Vineta Stīpniece, Annijai Krivjonokai (11.b1), darba vadītājs Eero Rass, Rihardam Voldemāram Vaivodam (11.b1), Niklāvam Ozoliņam (11.b1), Martai Kļaviņai (11.b1), darbu vadītāja Inguna Gaile, Konstancei Krieviņai (11.b2), darba vadītāja Inga Ozola, Patrīcijai Leinai Šmitei (11.a), darba vadītāja Solveiga Upīte, Laurai Eglītei (11.b1), Artai Soboļevai (11.b1), darba vadītāja Agrita Bartušēvica, Madarai Liepiņai (11.a), darba vadītāja Inese Sīmane.

2. vieta Rolandam Kristeram Gabrānam (11.a), darba vadītāja Inga Ozola, Gustavam Dravantam (11.b1), Reinim Matīsam Upenam (11.b2), darba vadītāja Inguna Gaile, Edgaram Skrastiņam (11.b2), darba vadītāja Inese Lazdiņa, Markusam Ļaskovskim Brangalam (11.b2), darba vadītājs Ilmārs Siliņš, Patrīcijai Stapulonei (11.b2), darba vadītāja Sarmīte Dreijalte, Beatrisei Alisei Ivanovai (11.b2), darba vadītāja Inita Kriškāne, Karīnai Venediktovai (11.a), darba vadītāja Mārīte Tijāre.

3. vieta Artai Jonāsei (11.b2), darba vadītāja Inita Kriškāne, Evai Kočānei (11.b2), Evelīnai Tinusai 11.b2, darba vadītāja Inese Lazdiņa, Emīlam Danam Briedim (11.b2), darba vadītājs Ilmārs Siliņš, Ričardam Stivriņam (11.b2), darba vadītāja Inguna Gaile.

Atzinība Arvo Godiņam (11.a), darba vadītāja Inita Kriškāne.

Paldies skolēniem par nopietno darbu! Paldies skolotājiem par atbalstu un konsultēšanu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Godalgotas vietas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. - 9. klasēm

Sveicam olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus un skolotājus!

8. klašu grupā

1. vieta Līgai Lapsiņai (8.a kl.),

2. vieta Daigai Māricai Krauklei (8.b kl.),

Atzinība Ralfam Trofimovam (8.b kl.), Elīzei Ropšai (8.b kl.), Katrīnai Kalniņai (8.b kl.).

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Vineta Bērziņa.

9. klašu grupā

1. vieta Kārlim Kidem (9.b kl.),

Atzinība Evelīnai Joninai (9.a kl.), Ilzei Kampenusai (9.b kl.), Tīnai Krastiņai (9.b kl.).

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotājas Sandra Nagle un Vineta Bērziņa.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Panākumi Cēsu novada informātikas (programmēšanas) olimpiādē

Priecājamies par mūsu audzēkņu pārliecinošajiem sasniegumiem novadā.

8. - 10. klašu grupā

1. vieta Rūdolfam Zvejam (10.b2), Gvido Jaunzemam (10.b2).

3. vieta Kristiānam Kociņam (10.b1), Katei Anetei Jansonei (10.b1), Viktorijai Vildiņai (10.b1).

Atzinība Andai Upanei (10.b1), Ralfam Trofimovam (8.b). Skolēnus olimpiādei sagatavoja Ilmārs Siliņš un Diāna Siliņa.

 

11. - 12. klašu grupā

1. vieta Renātam Jurševskim (12.b1), skolotāji Diāna Siliņa, Sergejs Meļņiks, Sandrai Siliņai (11.b1), skolotāji Diāna Siliņa, Renāts Jurševskis.

2. vieta Andrejam Ķīlim (11.b1).

3. vieta Robertam Roninam Puķītim (11.b2), Justīnei Lienei Laumanei (12.b2), Elīzai Martai Stangainei (12.b1).

Atzinība Jānim Jērcēnam (12.b2), Laurim Patrikam Dedumetam (12.b1). Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Ilmārs Siliņš.

Paldies skolēniem un skolotājiem par kopīgo darbu!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

 

Elīzai Martai Stangainei – 3. vieta valstī jaunrades darbu konkursā

Dzejniekam un reliģijas pētniekam Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā

„Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”

(R. Mūks),

kuru organizēja Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un R. Mūka muzejs, 3. vietu valstī un piemiņas balvu saņēma Elīza Marta Stangaine (12.b1 kl.).

Paldies literārajai konsultantei skolotājai Sandrai Naglei!

Ziemassvētku pasākums

Ziemassvētkus gaidot, esam viens otram paspējuši papildināt svētku sajūtas krājumus tā, lai aizmirstos visi aizgājušā pusgada grūtumi un varētu laimīgi sagaidīt svētku vakaru.

Ceturtdienas pēcpusdienā, 20. decembrī, darījām labus darbus, cepot, vārot, veidojot un vēlāk pārdodot ar mīlestību rūpīgi gatavoto labdarības tirdziņā, taču vakarpusē skolas radošākie komēdijas meistari papildināja mūsu laimes hormona rezerves, liekot smieties un just līdzi ludziņas “Putnubiedēkļu Ziemassvētki” neparastajiem tēliem.

Vakara noslēgumā sekoja grandioza balle ar labākajām pašmāju, tas ir, CVĢ, muzikālajām apvienībām “Unloved by Gravity” un “Grēki”.

Lai visiem svētku sajūta un prieka, sniega pilni svētki kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem!

Trīne Žagare (12.b1)

Paldies galveno lomu atveidotājiem Elīzai Martai Stangainei (12.b1), Artūram Smiltiņam(10.b1), Ralfam Trofimovam (8.b), skolotājai Ingūnai Gailei, deju kolektīvam “Kande”, jauktajam ansamblim - īpaši Mārcim Ozoliņam (11.b1), Agrim Ratnikam (11.b1), Andrejam Ķīlim (11.b1) un Laurim Dedumetam (12.b1)!

Paldies muzikālā uzveduma režisorei - direktores vietniecei Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei un skolotājam Andim Kozakam!

Paldies visiem labdarības tirdziņa organizētājiem, dalībniekiem un atbalstītājiem!

Pasākuma fotogrāfijas apskatāmas galerijā, bet pilna apjoma faili līdz 2019. gada 7. martam piejami https://failiem.lv/u/y8d2wjxf#/ 

MAZĀ PŪCE CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJAI

Nominācijā „Ģimnāzijas” mazo pilsētu skolu grupā par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2017./2018. mācību gadā mūsu skola ieguva 1. vietu. 2. vieta Siguldas Valsts ģimnāzijai, 3. vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai.

Nominācijā „Matemātika” mazo pilsētu ģimnāziju  grupā skola ieguva 1. vietu. 2017./2018. m.g. centralizētajam eksāmenam matemātikā  12. klašu skolēnus sagatavoja skolotājas Inese Lazdiņa un Laila Ruķe.

Nominācijā „Angļu valoda” mazo pilsētu ģimnāziju grupā skola ieguva 1. vietu. 2017./2018. m.g. centralizētajam eksāmenam angļu valodā skolēnus sagatavoja Melānija Artimoviča, Ineta Ābola un Selga Goldmane.

Nominācijā „Dabas zinības” (ķīmija, fizika, bioloģija)  mazo pilsētu ģimnāziju grupā skola ieguva 1. vietu. 2017./2018. m.g. centralizētajam eksāmenam bioloģijā skolēnus sagatavoja Inita Kriškāne, ķīmijā – Sarmīte Dreijalte, fizikā – Reinis Lazdiņš.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu! Paldies 2017./2018. m.g. absolventiem par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos! Mēs esam gandarīti, ka mūsu absolventi nes skolas un Cēsu vārdu Latvijā un pasaulē.

Paldies mūsu skolēnu ģimenēm, kuras motivē savus jauniešus sasniegt augstus rezultātus!

Attēli apskatāmi galerijā.

Direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Panākumi bioloģijas novada olimpiādē

1. vietu ieguva Diāna Paula Upmale (12.b1), Gustavs Dravants (11.b1), Anda Upane (10.b1), Viktorija Vildiņa (10.b1).
2. vietā Sofija Novicka (12.b2), Lizete Milija Goba (12.b2), Justīne Malkava (12.b2), Trīne Žagare (12.b1), Kārlis Dieviņš (10.b1), Viktorija Aleksejeva (10.b1), Sandra Siliņa (11.b1), Andrejs Ķīlis (11.b2).
3. vietu ieguva Arta Soboļeva (11.b1), Emīlija Ezeriņa (11.b2), Agris Ratniks (11.b1), Rihards Voldemārs Vaivods (11.b1), Signija Betima Baranovska (12.b2), Marta Kleša (12.b2), Signe Ieva Reikmane (12.b2), Rebeka Raiska (12.b1), Emīlija Kate Tomsone (12.b1), Kristiāns  Kociņš (10.b1), Gustavs Gailišs (10.b1), Emīlija Gārša (10.b2), Beatrise Alise Ivanova (11.b2),  Edgars Krūmiņš 11.b1.
Atzinību saņēma Asnāte Luīze Podniece (11.b2), Linda Podniece (11.b1), Sanita Jansone (12.b2), Aleksandrs Volkovs (12.b1), Roberts Puriņš (12.b2), Anete Sniedze (10.b1).


SVEICAM AR PANĀKUMIEM!
Paldies skolotājai Initai Kriškānei!

Novada angļu valodas olimpiādē

Sveicam 2. vietas ieguvēju Renātu Jurševski (12.b1). Olimpiādei Renātu sagatavoja skolotāja Selga Goldmane.

Uz valsts olimpiādi izvirzīti Renāts Jurševskis, Sandra Siliņa (skolotāja Ineta Ābola) un Edgars Krūmiņš (skolotāja Melānija Artimoviča).

Veiksmi valsts olimpiādē!

Cēsu novada konkurss „Rēķini galvā 2018”

30. novembrī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Cēsu novada konkurss „Rēķini galvā 2018”. Dalībnieki sacentās pieccīņā, rēķinot galvā gan vienkāršus, gan arī ļoti sarežģītus saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas, dalīšanas un ailīšu aizpildīšanas piemērus. Pirmo sešu klašu skolēniem bija jāveic darbības ar naturāliem skaitļiem, bet 7. - 9. klašu skolēniem – arī ar veseliem un decimāldaļskaitļiem. Šogad, sacensībās piedalījās rekordliels pirmklasnieku skaits – 16 skolēni. Vislielākā konkurence, līdzīgi kā tas ir valsts finālā, bija 4.-6.klašu grupā – 27 dalībnieki.

Atšķirībā no valsts konkursa, 1.kl. un 2. - 3.kl. bija atsevišķas vecuma grupas. Neatkarīgi no novada konkursā sasniegtajiem rezultātiem, katrs dalībnieks var piedalīties arī valsts mēroga konkursā „Rēķini galvā”. Pirmās trīs kārtas notiks neklātienē, un pirmajā kārtā varēs piedalīties no 3. decembra. Latvijas finālistus nosaka pēc divu labāko (no trīs) kārtu summas. Šogad Latvijas fināls notiks 22. martā, Rīgas 28. vidusskolā. Sekojiet informācijai www.miksike.lv sadaļā Rēķini galvā!

Rezultāti pa klašu grupām

1. klašu grupā:

1. vieta: Roberts Graudiņš (1.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Dace Puriņa)

2. vieta: Hugo Broks (1.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Iveta Daiga)

3. vieta: Rūdolfs Šķēle (1.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotājas Aldona Melbārde, Aija Buculāne)

Atzinība: Rūdolfs Irbins (1.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotājas Aldona Melbārde, Aija Buculāne)

Atzinība: Elza Endzeliņa (1.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Iveta Daiga)

Atzinība: Ruta Blažēvica (1.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Iveta Daiga)

2. - 3. klašu grupā:

1. vieta: Alise Neimande (3.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Līga Olte)

2. vieta: Gustavs Patriks Radziņš (3.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Līga Olte)

3. vieta: Marsels Vaško (3.kl., Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs, skolotāja Iveta Kallīte)

Atzinība: Elīza Vasmane (3.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Ilze Ozoliņa)

Atzinība: Kristians Baltus (2.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sandra Klaucāne)

Atzinība: Roberts Driba (2.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sandra Klaucāne)

4.-6. klašu grupā:

1. vieta: Marta Lupkina (6.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita Baijere)

2. vieta: Ance Kravale (6.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita Baijere)

3. vieta: Lauris Groševs (5.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Baiba Rampāne)

Atzinība: Elvis Pujāts (6.kl., Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs, skolotāja Dzintra Raibace)

Atzinība: Ervīns Mihailovs (4.kl., Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Iveta Freivalde)

Atzinība: Nikola Jakovska (5.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Inga Kreicberga)

Atzinība: Verners Vilciņš (5.kl., Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Inga Kreicberga)

7.-9. klašu meiteņu grupā:

1. vieta: Evija Velvele (8.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

2. vieta: Betija Anna Skrastiņa (8.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

3. vieta: Elīze Ropša (8.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

Atzinība: Keita Karlīna Silgale (8.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

Atzinība: Elīna Griezne (9.kl., Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Ingrīda Brizga)

Atzinība: Hedviga Mieze (7.kl., Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs, skolotāja Dzintra Raibace)

Atzinība: Elizabete Krūmiņa (9.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Selga Lukjanska)

7.-9. klašu zēnu grupā:

1. vieta: Kārlis Driba (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ligita Neimane)

2. vieta: Jēkabs Eglītis (8.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

3. vieta: Artūrs Supe (7.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotājas Antra Avena, Selga Lukjanska)

Atzinība: Mārtiņš Reinis Trops (7.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ligita Neimane)

Atzinība: Igors Vinogradovs (9.kl., Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa)

Atzinība: Arturs Podziņš (9.kl., Cēsu 1.pamatskola, skolotājas Laila Bērziņa, Selga Lukjanska)

Paldies skolotājiem, vecākiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

Konkursa fotogrāfijas līdz 4. februārim pieejamas https://failiem.lv/u/bdg7pz5n

Komandu olimpiāde matemātikā „Atvērtā kopa 2018”

10. novembrī Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās komandu olimpiādē matemātikā „Atvērtā kopa”.

Godpilno 3. vietu ieguva 7.b  klases komanda "KPV 7.b", kuras sastāvā bija Katrīna Anna Pelša, Mārtiņš Driba, Kārlis Driba, Gabriela, Elizabete Korneta Movzeša, Madara Vildere, Amēlija Čeiča un Emija Vītola.

3. vietā arī 11.b1 klases komanda „FixFux”. Komandā - Sandra Siliņa, Laura Eglīte, Kristīna Vinogradova, Mišela Vinogradova, Arta Soboļeva, Andrejs Ķīlis un Gustavs Dravants.

Atzinību ieguva 8.b klases komanda „7 greifrūti”. Komandas sastāvs: Ralfs Trofimovs, Laura Kalniete, Mārica Daiga Kraukle, Jasmīna Pora, Pauls Punculis, Keita Silgale un Evija Velvele.

Atzinība 10.b2  klases komandai „PRĪMĀ”, kuras sastāvā bija Zelma Gārša, Raivis Rudzītis, Bruno Kuļezņovs, Artūrs Lazdiņš, Marta Reinsone, Rihards Zanders un Rūdolfs Zvejs.


Paldies skolotājām Anitai Slaidiņai, Ligitai Neimanei, Lailai Ruķei un Agritai Bartušēvicai.

Uzvara Nacionālajā debašu turnīrā

24. novembrī Iecavas vidusskolā notika Nacionālais debašu turnīrs.
Visu Latvijas reģionu debašu skolu komandas latviešu un angļu valodā debatēja par to vai valstij ir/nav jāuzrauga  informatīvā telpa internetā.
 
No Cēsu Valsts ģimnāzijas turnīrā piedalījās divas komandas: 
1. komandā Gustavs Gailišs, Gvido Jaunzems un Matīss Rudzītis.
2. komandā Konstance Krieviņa, Agris Ratniks un Edgars Krūmiņš.
 
Uzvaru ieguva mūsu skolas komanda, kuru pārstāvēja Konstance Krieviņa, Agris Ratniks un Edgars Krūmiņš!
Matīss Rudzītis ieguva turnīra labākā runātāja titulu!
 
Informāciju sagatavoja Lauma Abramsone

Valsts svētku koncerts Cēsu Valsts ģimnāzijā

Latvijas Valsts svētkus skolā ar svinīgu koncertu “Mana zeme” atzīmējām 15. novembra pēcpusdienā. Šoreiz mūsu koncerta galvenais ceļinieks un ceļabiedrs bija mazā Līva, kurai visi kopā ar savām sajūtām zīmējām mūsu valsti, mūsu kopīgo Latviju, piepildītu skolas kora, ansambļa, solistes Ances izpildītām latviešu autoru dziesmām, radošās grupas runātām dzejas rindām, TDK „Kande” izvītām dejām.

Vārdā “valsts” mīt spēks, taču tas sirdī nerada mīļuma izjūtu.  Skan tā nedaudz atsvešināti, tā neaizsniedzami. Varbūt tādēļ tautas folklorā, dzejā, runājot par Latviju, tiek teikts „tēvzeme” vai „dzimtene”. Ikdienā biežāk sakām - mājas. Mīļi saucam Latviju arī par mūsu māti, māmuliņu. Rakstniece Māra Zālīte savā dzejā un prozā par Latviju vienmēr izteikusies kā tās bērns. Ar bērna acīm ieraugāma pavisam citāda dabas seja: gadalaiku mainība, upju, mežu, jūras, purvu un pļavu, visu dzīvnieku un cilvēku skaistums. Līva mums visiem pavēra durvis uz šo, kādam aizmirsto, kādam vēl mīļo un tuvo bērna domu skaidrības, prieka un pavasarīgas saules pasauli. Visi esam Latvijas bērni, svarīgi nezaudēt šo apziņu par dzimto zemi kā mūsu radītāju. Kā avota sākumpunktu. Lai kur aizvītos ūdeņi, lai kādas pietekas pievienotos, te ir mūsu izteka.  Bez mums šeit lazdas neziedēs, nosals pekaiņiem pekas un Ziemassvētki neatnāks, pasaulīt, tādas būs sekas.

Koncertā izskanējušās dzejas rindās „Reiz cēlās Dzintarzemes pirmais krīvs/ Un dedza svētuguni pie ozola,/ Caur sauli, darbu atskanēja vārds/ Kāds pirmo reizi teica - Latvija.” šķiet ietverta visa tautas un vēstures būtība. Tie ir vārdi, kas dod spēku un rada izjūtu, ka mums mūžīgi ir un būs dižena un stipra aizmugure, ka mēs paši tādi esam. Mazās Līvas Latviju, tāpat kā ikkatram no mums, jau kopš dzimšanas radījuši vecāki, tuvinieki, katrs ceļā satiktais cilvēks, ar savu otu skicēdami līnijas, latvju tautas un zemes apveidus. Reizēm vajag tikai kādu, kurš iedod vajadzīgās krāsas un ļauj izkrāsot jau izveidoto bildi mūsos. Katrs ar savām krāsām, padarot tās košākas Māras Zālītes, Jāņa Lūsēna, citu latviešu autoru, mākslinieku sajūtām, vārdiem, melodijām, kopīgi izkrāsojām Līvas Latviju.

Pavadījām pēcpusdienu mierā un domās, kā krustcelēs starp pagājušo un atnākošo laiku, ieelpojot pirms lielās svētku svinēšanas ģimenes, draugu lokā, kas gaidāma. Uz brīdi esot divatā ar savām izjūtām par māti, māmuliņu Latviju.

Trīne Žagare 12.b1


Paldies runātājiem Martai Kļaviņai (11.b1), Tomasam Otto Abzalonam 9.a, Artūram Smiltiņam 10.b1, Trīnei Žagarei (12.b1), Gabrielam Pauliņam (12.b2), deju kolektīvam “Kande”, jauniešu korim “Tomēr”, meiteņu korim “Volante”, jauktajam ansamblim un Ancei Annijai Koreņkovai (11.a)!

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei, skolotājam Andim Kozakam,  skolotājam Indulim Jirgensonam, direktores vietniekam saimnieciskajā darbā p.i. Guntaram Kazakam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam!


Attēli galerijā.
Pilna apjoma faili pieejami līdz 2019. gada 22. janvārim https://failiem.lv/u/pb3a2j5d

Koncerts Krimuldas tautas namā

Mūsu jauktais koris 18. novembri pavadīja visīstākajā svētku garā Krimuldas tautas namā muzicējot Jāņa Lūsēna autorkoncertā, kopā ar Limbažu un Krimuldas jauniešu simfonisko orķestri un solisti Kristīni Zadovsku, pie klavierēm sēžot pašam komponistam.

Vienojoties balsīm un emocijām, izdziedājām Jāņa Lūsēna jautrākās, kā arī svinīgākās melodijas - “Labvakar, Latvija!”, “Karoga dziesma”, “Trīs zvaigznes”. Korim un diriģentei Ilgai Šķenderei valsts svētku vakars paliks atmiņā kā ļoti īpašs.

Diāna Paula Upmale 12.b1

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei!

10. - 12. klašu vācu valodas olimpiāde

Cēsu novada 10. - 12. klašu vācu valodas olimpiādē Džeina Laura Drule (10.a) ieguva 2. vietu, Asnāte Luīze Podniece (11.b2) 3.vietu, bet Una Vēvere (10.a) - Atzinību.

Apsveicam!

CVĢ vācu valodas skolotāja

Ruta Amoliņa

Vidzemes reģiona debašu turnīrā 1. vieta

Šī semestra Vidzemes reģiona debašu turnīrā mūsu skolas komandas guva atzīstamus panākumus, t.i, 1.vietu izcīnīja Konstance Rute Krieviņa, Agris Ratniks, Edgars Krūmiņš un 3. vietu -  Rihards Gustavs Gailišs, Gvido Jaunzems un Matīss Rudzītis.

Abas komandas 24. novembrī piedalīsies arī Nacionālajā debašu turnīrā Iecavā.

Informāciju sagatavoja Vidzemes skolu debašu koordinatore Lauma Abramsone.