CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Skolēni debatē pavasara turnīros

Aprīļa sākumā Cēsu Valsts ģimnāzijā uz pavasara Vidzemes reģiona debašu turnīru pulcējās Vecpiebalgas vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Valsts ģimnāzijas debašu komandas. Savukārt labākie debatētāji piedalījās Nacionālajā turnīrā Iecavā, portālu eDruva informē Vidzemes reģiona debašu centra koordinatore Lauma Abramsone.
Pēc viņas teiktā, sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju Debašu centrs ir sācis jaunu projektu un arī turpmākajos gados īpašu uzmanību veltīs mediju pratībai, tādēļ pavasara debašu turnīra rezolūcija bija “Sociālie mediji veicina/neveicina jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem”.

„Sociālie mediji ietver plašu un daudzveidīgu saziņas līdzekļu kopumu, tie ir interaktīvu tiešsaistes mediju veids. Sociālo mediju pamatā ir trīs elementi: (1) digitāls saturs teksta un audiovizuālā formā; (2) lietotāji – indivīdi vai organizācijas –, kas saturu rada, izplata un patērē, un (3) programmatūra, kas lietotājiem saturu ļauj publicēt, izplatīt un uz to reaģēt. Sociālajos medijos lietotāji mijiedarbojas uz pašu radīta vai atlasīta satura pamata”, tā skaidro žurnālists un Vidzemes Augstskolas docents Jānis Buholcs.

Spraigās debatēs jaunieši noskaidroja, ka sociālie mediji sniedz plaša rakstura informāciju par politiskiem procesiem, kas ne vienmēr ir patiesa, taču tā ļauj apzināties politiskos līderus un sazināties ar tiem. Jauniešiem ir iespēja kritiski izvērtēt lielu informācijas daudzumu un paust savu viedokli blogos, forumos u.c. Turnīra dalībnieki secināja, ka sociālie mediji tomēr veicina viņu izpratni par politiskiem procesiem.

Valsts mērogā 3.vietu ieguva Vecpiebalgas vidusskolas debatētāji: Andris Brauers, Paula Šulca un Maira Asare, savukārt „Labākā runātāja” titulu ieguva Rita Miķelsone (Madonas pilsētas 1.vidusskola), Olga Beāte Persaņa, Elizabete Brante, Dāvis Krūmiņš un Valters Zīle (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija).

Tiek teikts liels paldies debašu treneriem un tiesnešiem: Ingunai Irbītei, Rigondai Prīsei, Jeļenai Dombrovskai, Zigfrīdam Goram, Emīlam Lukjanskim un Jānim Tilakam.

Druva / 13-04-2017

 

Krievu kultūras pēcpusdiena

20. aprīlī 17.30 Cēsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē – krievu kultūras pēcpusdiena.

Programmā: vokālā un instrumentālā mūzika, dzeja, proza.

Uzstājas Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, absolventi, viesi.

Ieeja brīva.

Valsts mūzikas olimpiādē

Mūsu skolas vārds skan mūzikā!

Sveicam Melisu Kaškuru (12.a) ar iegūto zelta medaļu,

Lauru Grušinu (11.b) un Anniju Rijnieci (9.b) ar iegūto bronzas medaļu!

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei!

Paldies Melisas, Lauras un Annijas ģimenēm par motivēšanu un atbalstu!!

Fizikas olimpiādes valsts posms

2017. gada 6. aprīlī Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes telpās risinājās fizikas olimpiādes valsts posma sacensības.

No mūsu skolas tajā piedalījās Sandra Siliņa, Elgars Vaļģis un Renāts Jurševskis.

Sveicam Sandru Siliņu ar iegūto atzinību.

Sveicam fizikas skolotājus Reini Lazdiņu un Ligitu Neimani.

Foto: Sandra Siliņa un Vjačeslavs Kaščejevs (fiziķis, Latvijas Universitātes asociētais profesors)

Jauno ķīmiķu konkurss

Sveicam Elvi Pumpuru (12.b) ar iegūto 3. vietu valstī Jauno ķīmiķu konkursā!

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Dzīvā vēsture

Sakarā ar 25. marta deportāciju atceres dienu  Cēsu Valsts ģimnāzijā 27. martā notika divas neparastas audzināšanas stundas.

Tajās ģimnāzijas audzēkņu izpildījumā skanēja izsūtījumā Sibīrijā dziedātās dziesmas, kuru pavadībā uz ekrāna projicējās dokumentāli foto  no dažādām likteņgaitām tālajos ziemeļos. Uzmanība tika pievērsta ar Cēsu ģimnāziju saistītiem represēto likteņiem.

Skolēni iejutās izsūtīto bērnu personās un lasīja viņu līdz mielēm sāpīgās dokumentālās atmiņas. Līdz ar tām skanēja arī skaidrojums par Padomju varas represīvo aparātu, kas paspilgtināja nežēlīgo tā laika varas politiku.

Daudziem skolēniem tā bija neparasta satikšanās ar vēstures grāmatās  skaidrotiem notikumiem caur konkrētu cilvēku vārdiem un likteņiem.

Tikšanās ar skolotājiem

Trešdien, 5.aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā laikā no plkst.16.00- 18.00 laipni aicināti skolēnu vecāki uz tikšanos ar priekšmetu skolotājiem.

Lai skolotāji varētu kvalitatīvāk sagatavoties sarunai,  lūdzam  pieteikt savu ierašanos pie konkrētā skolotāja/ skolotājiem savlaicīgi, rakstot e-klasē personīgi vai zvanot ģimnāzijas kancelejai pa telefonu 64123611.

No plkst.18.00 klasēs pēc audzinātāju uzaicinājuma notiek skolēnu vecāku sapulces.

Radošo darbu konkurss "Vēstule Džemmai Skulmei"

Gūstot radošu iedvesmu no Džemmas Skulmes mākslas izstādes "Krāsu garša", Cēsu novada skolu skolēni piedalījās radošajā konkursā, rakstot vēstuli māksliniecei. Sveicam mūsu skolas radošos jauniešus!

Pirmās pakāpes diploms Malisai Kaškurai (12.a).

Otrās pakāpes diploms Elzai Liepiņai (11.a1), Ellai Kristiānai Grundīzai (11.a1), Trīnei Žagarei (10.b1), Martai Martinsonei (10.b1), Agnesei Sauskai (10.b2), Marikai Žarkovai (12.a), Artim Skujiņam (12.b).

Trešās pakāpes diploms Lāsmai Tomsonei (11.a1), Alisei Blūmai (11.a2), Alisei Feldmanei (11.b), Anetei Rutkai (11.a1), Kerijai Brokai (10.b2), Sintijai Sprudzānei (12.a), Anetei Suharževskai (12.b), Lotei Evijai Lukjanskai (12.b).

Pateicība Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Aivitai Balodei (12.d), Ilonai Upenai (11.b).

Paldies skolotājai Lūcijai Suhanovai par radošo ideju piedāvājumu un konkursa organizēšanu!

Panākumi Atklātajā ķīmijas olimpiādē

Sveicam valsts Atklātās ķīmijas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

2. vieta Kristiānam Gaspersonam (11.b),

3. vieta Renātam Jurševskim (10.b1),

atzinība Kristiānam Kociņam (8.b) un Elgaram Vaļģim (9.b).

Paldies skolotājai Sarmītei Dreijaltei!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un motivēšanu!

Panākumi Vidzemes mūzikas olimpiādē

Sveicam Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādes

1. vietas ieguvēju Melisu Kaškuru (12.a),

3. vietas ieguvējas Annu Rijnieci (9.b) un Lauru Grušinu (11.b)!

Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei!

No Vidzemes reģiona izvirzīti darbi

17. martā Valmierā risinājās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Vidzemes reģiona konference.

No Vidzemes reģiona darbus Rīgā prezentēs Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni:

Mahņova Natālija (Politoloģija, darba vadītāja Inese Sīmane)

Beroza Monta Līga, Lazdiņa Sendija Beata (Latviešu valodniecība, darba vadītāja Ina Gaiķe)

Ņame Elija Krista (Latviešu literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Ina Gaiķe)

Radziņa Elīna (Latviešu literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Gunta Bērziņa)

Feldmane Alise (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Selga Goldmane)

Samohvalova Sindija (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture, darba vadītāja Selga Goldmane)

Osīte Nora (Ekonomika, darba vadītāja Inga Ozola)

Grimma Beta (Mākslas zinātne, darba vadītāja Emma Rass)

Trucis Alberts (Filozofija, darba vadītāja Inese Sīmane)

Jermolājeva Baiba (Bioloģija, darba vadītāja Inita Kriškāne)

Muceniece Estere (Fizika, darba vadītājs Reinis Lazdiņš)

Palavinska Junita, Gelsberga Anete (Ķīmija, darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)

Auziņš Ivo, Vaļkins Toms (Ķīmija, darba vadītāja Sarmīte Dreijalte)

Liepiņa Elza, Nežborte Egija (Zemes zinātne, darba vadītāja Inguna Gaile)

Gaspersons  Kristiāns, Ronis Pēteris (Inženierzinātne, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Jemeļjanovs Māris (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Tālers Teodors (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Žīgurs Uldis, Olte Miks Jānis (Informātika, darba vadītājs Ilmārs Siliņš)

Upena Ilona (Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, darba vadītāja Inese Sīmane)

Vīksna Paula (Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, darba vadītāja Solveiga Upīte)

Lauka Ieva (Tieslietas, darba vadītājs Jānis Zārdiņš)

"Kandei" - Augstākā pakāpe

Sveicam skolas deju kolektīvu "Kande" ar Augstākās pakāpes diplomu B GRUPĀ!

Paldies mūsu jauniešiem un kolektīva vadītājam Andim Kozakam.

Pateicība skolotājai un koncertmeistarei Inese Lazdiņai!

Vizuālās mākslas olimpiādē

Vizuālās mākslas olimpiādē

1. vieta Krīnai Dolženko (8.a),

3. vieta Betai Grimmai (11.a2),

atzinība Evelīnai Skrastiņai (11.a2) un Annai Elizabetei Nadziņai (10.a).

Sveicam! Paldies vizuālās mākslas skolotājiem Emmai un Eero Rasiem!

Pasākumā Juglas vidusskolā

10. martā 8.a klases skolēni piedalījās sadraudzības pasākumā vācu valodā Rīgas Juglas vidusskolā.

Cēsinieki bija sagatavojuši koncertu vācu valodā, savukārt Juglas vidusskolas 8. klases skolēni un skolotāji organizēja spēles un foto orientēšanos pa skolu.

Jauniegūtos draugus no Juglas vidusskolas gaidīsim atbildes vizītē mūsu skolā oktobrī.

Panākumi novada 10.-12. klašu ģeogrāfijas olimpiādē

1. vieta Agrim Ratnikam (9.b), Elīzai Martai Stangainei (10.b1), Melisai Kaškurai (12.a).

2. vieta Gustavam Dravantam (9.b), Renātam Jurševskim (10.b1), Elvim Pumpuram (12.b), Nikolai Serģei (12.b).

3. vieta Diānai Paulai Upmalei (10.b1), Jiayi Liang (10.b2), Rēzijai Veronikai Laumanei (11.b), Stellai Bērziņai (11.b).

Atzinība Kristiānam Potašovam (10.b1), Sofijai Novickai (10.b2), Anastasijai Skribei (10.b1), Trīnei Žagarei (10.b1), Emīlijai Katei Tomsonei (10.b1), Tomam Vaļkinam (11.b), Jānim Harijam Gailītim (11.a2), Ērikam Kūlītim (12.a).

Sveicam! Paldies skolotājai Ingūnai Gailei!

Komandu olimpiāde ģeogrāfijā

Sveicam skolas komandas ar iegūtajām godalgotajām vietām!

1. vieta 8.b klases komandai, kurā startēja Evelīna Meļņika, Kristiāns Kociņš un Gustavs Gailišs.

2. vieta 8.a klase komandai, kurā startēja Betija Žideļuna, Una Vēvere un Krišjānis Joksts.

Paldies skolotājai Ingūnai Gailei par ieinteresēšanu un sagatavošanu olimpiādei!

Melisai Kaškurai - sudrabs

Sveicam Melisu Kaškuru ar sudraba medaļas iegūšanu valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājai Inai Gaiķei par sagatavošanu olimpiādei!

Skatuves runas konkurss

Sveicam Dārtu Amantovu (8.a) ar iegūto 2. pakāpes diplomu un Diānu Paulu Upmali (10.b1) ar iegūto 3. pakāpes diplomu Vidzemes novada skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājai Gunitai Bārdai!

Sasniegumi mūzikā

Sveicam jauktā vokālā ansambļa dziedātājus ar iegūto  Augstāko pakāpi Vidzemes reģionā. Žūrijas komisija izvirzīja ansambli uz finālu Rīgā 22. aprīlī.

Cēsu apriņķa mūzikas olimpiādē

1. vietu ieguva Anna Rijniece (9.b) un Melisa Kaškura (12.a),

2. vietu - Laura Grušina (11.b),

3. vietu - Kārlis Kide (7.b).

Sveicam! Paldies skolotājai Ilgai Šķenderei par ieguldīto darbu, lai gūtu panākumus!

Panākumi valsts ekonomikas olimpiādē

Sveicam Arti Skujiņu (12.b) ar iegūto bronzas medaļu valsts ekonomikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Ingai Ozolai!

Paldies Arta ģimenei par atbalstu!

Skolas matemātiķi - izcilākie valstī

Valsts matemātikas olimpiādē skolas matemātiķi pārliecinoši apliecināja, ka ir valsts labāko matemātiķu vidū.

Zelta medaļa Sandrai Siliņai (9.b),

sudraba medaļa Renātam Jurševskim (10,b2),

bronzas medaļa Jiayi Liang (10.b2),

atzinība Anitai Ilzei Gulbei (11.b) un Ievai Pakalnai (12.b).

Pēc valsts matemātikas olimpiādes rezultātiem esam trešā skola valstī aiz Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un RTU Inženierzinātņu vidusskolas.

Sveicam un lepojamies! Paldies matemātikas skolotājām Anitai Slaidiņai, Lailai Ruķei un Agritai Bartušēvicai par mērķtiecīgu skolēnu virzīšanu uz izcilību!

Paldies skolēnu ģimenēm par rūpēm, atbalstu un motivēšanu!