CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Dzīvā vēstures stunda

2018. gada 1. novembrī 7.a klase devās ekskursijā - "Dzīvā vēstures stunda". Skolēni bija sagatavojuši stāstījumu par vairākiem Vecrīgas vēstures objektiem: Lielo Kristapu, Rīgas pili, Vācu bruņniecības namu (Saeimas ēku), Rīgas rātsnamu u.c.

Stunda noslēdzās pie Brīvības pieminekļa. Patriotiskā noskaņojumā tika sagaidīta karavīru sardzes maiņa un, godinot tos, kas cīnījušies par mūsu brīvību, nolikti ziedi pie pieminekļa.

Skolotāja Inese Sīmane

Atvērtā kopa 2018

Jau septīto gadu pēc kārtas Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās komandu olimpiādē matemātikā - „Atvērtā kopa”.

Šogad skolu olimpiādē „Atvērtā kopa 2018” pārstāvēja 6 komandas: 7.b klases komandas „KPV 7.b”, 8.b klases komanda „7 greifrūti ”, 9.b klases komanda „Zaremba”, , 10.b1 klases komanda „Buciņi”, 10.b2 klases komanda „Prīmā” un 11.b1 klases komanda ”FixFux”. Kopskaitā piedalījās 42 skolēni.

Skolēniem 3 stundu laikā bija jāatrisina 15 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Piemēram, 7. klases komandai bija jāatrisina uzdevums par trīs draugiem Annu, Baibu un Centi, kuri reizē sāk skaitīt līdz 100. Kad Anna pabeidza skaitīt, Baiba bija tikusi līdz 90. Kad Baiba pabeidza skaitīt, tad Centis bija ticis līdz 80. Kādu skaitli teica Centis, kad Anna beidza skaitīt, ja visi draugi skaita vienmērīgā tempā? Visas komandas uzdevumus risināja, izvēloties individuālu taktiku, lai norādītajā laikā visus uzdevumus varētu atrisināt. Turēsim īkšķus, lai darbs vainagotos panākumiem.

Lai komandu olimpiādi varētu noorganizēt, paldies jāsaka par atbalstu matemātikas skolotājām Lailai Ruķei, Anitai Slaidiņai, Ligitai Neimanei un Agritai Bartušēvicai, CVĢ absolventēm Madarai Siliņai un Santai Bartušēvicai, kā arī 12.b2  klases skolniecēm - Justīnei Lienei Laumanei, Lizetei Milijai Gobai un Agnesei Riekstiņai.

 

Koncerts Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā

Mūsu skolas radošajiem prātiem – dejotājiem no TDK „Kande”, dziedātājiem, jauktā ansambļa dalībniekiem un runātājiem– bija liels gods 1. novembrī ieskandināt Latvijas nozīmīgāko svētku mēnesi, sniedzot koncertu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas 18. dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā.

Koncertā dziedājām Latvijas pazīstamāko komponistu dziesmas, sajūtas izteicām Imanta Ziedoņa dzejas vārdiem un izdejojām tautas deju soļiem, stāstot publikai no dažādām izjūtām un emocijām veidotu stāstu. Izpildītās programmas „Nekā jau nepietrūkst” noslēgumā visi klātesošie, tostarp Instruktoru skolas kolektīvs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, tika aicināti vienoties kopīgā dziesmā - latviešu tautasdziesmā „Pie Dieviņa gari galdi”. Klātesošie nekautrējās izrādīt lielu sajūsmu par tikko redzēto un piedzīvoto.

Vēlāk, pateicības vārdus sakot, NBS Mācību vadības pavēlniecības komandieris Valts Āboliņš atzīmēja, ka koncerts ne tikai radījis prieku, bet arī raisījis pārdomas. Esam gandarīti par šādu novērtējumu, jo šķiet, ka tas arī ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ko māksla var paveikt - rosināt pārdomas par svarīgo, par savām vērtībām. Kā savā uzrunā atzīmēja Raimonds Bergmanis , svarīgi ir domāt par to, kas veidojis, uzaudzinājis mūsu valsti, kas ir radījis uzticamību Latvijai kā neatkarīgai un spējīgai cilvēku savienībai. Būtiski ir domāt par to, kas mūs katru veidojis un neizlikties, ka pagātne neietekmē.

Aizsardzība ir bijusi viena no svarīgākajām jomām kā 1918. gadā, tā arī šodien, tādēļ jo īpaši priecājāmies ar cieņu godināt visu Instruktoru skolas komandu par viņu veikumu mūsu valsts, līdz ar to katra cilvēka drošības izjūtas veidošanā. Novēlam katram latvietim ikdienā, kā arī novembra un citu svētku laikā rast mieru, apzināties savu piederību ģimenei, valstij un padomāt par nozīmīgo. Kopībā ir spēks.

                                                                                           12.b1 skolniece Trīne Žagare

 

Paldies runātājiem Martai Kļaviņai (11.b1), Matīsam Timermanim 9.b, Artūram Smiltiņam 10.b1, Trīnei Žagarei (12.b1), Emīlijai Tomsonei (12.b1), deju kolektīvam “Kande”, jauktajam ansamblim un Ancei Koreņkovai (11.a).

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei, skolotājam Andim Kozakam, skolotājam Indulim Jirgensonam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam!

Konstance Rute Krieviņa piedalās starptautisko debašu projektā

No 25. - 29. oktobrim Konstance Rute Krieviņa piedalījās starptautisko debašu projektā ''Creating Critical Minds and Voices in Europe'', kas notika Atēnās, Grieķijā. 

No Latvijas piedalījās 8 debatētāji.

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt debatēšanas prasmes un pārstāvēt savu valsti.

Skolas dzimšanas diena

Otrdien, 23. oktobrī, ir mūsu skolas 93. dzimšanas diena un ēkas 80. gadadiena.

Lielo svētku torti aizdedzām 19. oktobrī, kad skola savā  dzimšanas dienā bija saposta kā jau ierasts - sarkanais paklājs, lāpas un mūzika. Katru skolas skolēnu, skolotāju, darbinieku, viesi rotāja mūsu īpašā piederības zīme - zilā lentīte ar skolas žetonu.

Pasākumu atklāja skolas direktore Gunta Bērziņa ar Pētera Priedes vārdiem:

 

 

Kalnā mana skola stāv,

Pašā kalna galā.

Bet, ja kāpiens licies stāvs,

Vieglāk soļot tālāk...

un aicināja kopīgi nodziedāt skolas himnu – komponista Jāņa Ozoliņa dziesmu “Skolas gadi”, kura ir sacerēta 1957. gadā, un tās vārdu autore ir toreizējā Cēsu 1. vidusskolas skolniece Līga Niklase. 

Pēc himnas sekoja prezentācija un stāsts par ēkas likteni.

Tagadējās skolas ēkas projekta autors ir arhitekts Indriķis Blankenburgs.

Gan pasākuma vadītāji, gan vēsturiskie filmu fragmenti pastāstīja par svinīgo, emocionālo pamatakmens likšanu, celtniecību, jaunceltnes atklāšanu un pirmajiem soļiem jaunuzceltajā skolā un traģiskajiem kara laika notikumiem ar ēkas aizdedzināšanu. Pēckara gadu kadri parādīja skolēnu nesavtīgo darbu skolas ēkas atjaunošanā.

Pasākuma otrā daļa tika veidota diskusiju formātā, kuru vadīja skolas absolvente, Latvijas Debašu asociācijas projektu vadītāja Sintija Tarasova. Diskusijas dalībnieki bija ģimnāzijas absolventi – diplomāts un arhitekts Jānis Dripe, Cēsu novada domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija Markova, Jaunrades projektu koordinatore, Latvijas Kultūras akadēmijas radošās darbības centra vadītāja Lelde Kristiāna Vozņesenska, Zinātkāres centra „ZINOO” izpilddirektors Emīls Lukjanskis un pašreizējais ģimnāzijas skolēnu domes prezidents Agris Ratniks. Dzirdējām gan atmiņas par skolu un skolotājiem, gan arī skatu uz šodienu un nākotnē sasniedzamajiem mērķiem. Klausītājus uzrunāja diskusijas dalībnieku – absolventu - pozitīvais strāvojums.

Nobeigumā klašu pārstāvji jubilejas tortē aizdedza svecītes.

Pasākumu papildināja emocionālais skolas jauktā kora “Tomēr” dziedājums, paldies skolotājai Ilgai Šķenderei.

Paldies par pašaizliedzīgo darbu pasākuma tapšanā metodiķei Mārai Baķei!

Skolas dzimšanas dienas svinību tradicionāls turpinājums ir ballīte – ballīte, kas paliks atmiņā, jo to jautrā noskaņā iegrieza duets „Transleiteris”. 

Paldies skolotājam Indulim Jirgensonam un 11.b2 skolniekam Mārcim Strazdiņam, 12.a klases skolniecei Anetei Cīrulei un 12.b1 skolniekam Kristiānam Potašovam, 11.b1 skolniecei Martai Kļaviņai un visai viņas komandai, 12.b1 skolniecēm Kristai Kronbergai, Rebekai Raiskai un Diānai Paulai Upmalei!

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Vineta Stīpniece

Attēli no pasākuma apskatāmi galerijā.

Pilna izmēra fotogrāfijas līdz 20. decembrim pieejamas: https://failiem.lv/u/z8j6bfxk#/

Balles fotogrāfijas pieejamas: https://files.fm/u/emwnzb9d

 

Valsts prezidents sveic Diānu Paulu Upmali un Renātu Jurševski

Ceturtdien, 2018. gada 18. oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus un viņu skolotājus.

Svinīgajā pasākumā tika godināti Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni - Diāna Paula Upmale (bronzas medaļa pasaules ekonomikas olimpiādē), Renāts Jurševskis (bronzas medaļa pasaules informātikas olimpiādē) un viņu skolotāji - Inga Ozola un Diāna Siliņa.


Pateicoties jūsu izcilajiem panākumiem starptautiskajās olimpiādēs, Latvijas vārds mūsu valsts simtgadē ir izskanējis visā pasaulē. Latvija lepojas ar jums!” uzrunājot starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus, teica Valsts prezidents.

“Zinoši un izglītoti jaunieši veidos mūsu valsti nākamajā simtgadē. Esmu pārliecināts, ka mums visiem kopā izdosies izveidot stipru, attīstītu un drošu Latviju!”

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference

2018. gada 12. un 13. oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijā tika rīkota Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference „Caur matemātiku uz...”, kurā kopā tika aicināti vairāk kā simts matemātikas skolotāju no visas Latvijas. Konferenci atklāja Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunieši ar Imanta Ziedoņa vārdiem, skanīgais Cēsu Valsts ģimnāzijas koris „Tomēr” un ansamblis. Konferences atklāšana tika veidota tik emocionāla, ka vairākas skolotājas pat vēlējās uzzināt: ’’Kas veidojis scenāriju? Kāda autora domas tika citētas? ”, lai turpmāk tās varētu izmantot arī savā darbā.

Konferences dalībniekiem sirsnīgus vārdus veltīja Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa, atzīdama matemātikas skolotāju nozīmīgo ieguldījumu skolēnu personības attīstībā.

LMSA prezidente Rudīte Andersone sveica visus klātesošos pedagogus un aicināja baudīt gan Cēsu skaistumu, gan gūt pieredzi no Cēsu pedagogiem savā darbā.

Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs virtuāli iepazīstināja skolotājus ar Cēsu skaistākajām vietām, paveiktajiem un iecerētajiem darbiem Cēsu attīstībā. Skolotāji bija gandarīti un izjuta, ka vietējie lepojas ar pilsētu un zina, kā godāt Latvijas vēsturi.

Konferencē uzstājās dažādu jomu pārstāvji. Kā pirmais savā pieredzē dalījās apzinātības pasniedzējs Ansis Stabingis, kurš aicināja visus aizdomāties par prasmju un iemaņu kontroli, stresa kontroli, laika plānošanu, savu apzinātību, gribasspēku un stresa vadīšanu. Aicināja visus savus resursus izmantot šeit un tagad, jo pagātni mēs vairs nevaram ietekmēt.

Vēl savā pieredzē dalījās Latvijas Universitātes Starpnozaru inovācijas centra pārstāves Līga Čakāne un Ilze France, uzsvērdamas, ka skolotājiem, plānojot stundu, ļoti jāpiedomā pie jēgpilnu uzdevumu izveides un stundas konstrukcijas kopumā.

Pēc lekcijām konferences dalībniekiem tika piedāvāta kultūras programma - apskatīt šarmanto pilsētu Cēsis. Varēja apmeklēt Cēsu ordeņpili un Viduslaiku pili, Vidzemes koncertzāli „Cēsis” un Cēsu bibliotēku. Pateicoties jaukajiem laika apstākļiem, dalībnieki varēja apmeklēt arī parkus un baudīt rudens daudzkrāsainās noskaņas. Pēc jaukas pastaigas konferences dalībnieki gan izvērtēja LMSA vadītājas Rudītes Andersones atskaiti par paveikto Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības darbā, gan ievēlēja jauno LMSA valdi. Vakars tika noslēgts ar Latvju dančiem un jaukām sarunām starp kolēģiem.

Konferences otrās dienas rītu atklāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta darbinieks Manuels Fernandezs, kurš uzsvēra, ka matemātikas mācību procesā jādomā par skolēnu morālajiem ieradumiem un tikumiem. Manuels Fernandezs piedāvāja pētījumu par personības audzināšanu uzsverot, ka ar zināšanām dzīvē vien nepietiek. Runājot par personības attīstības programmām, jāskatās nevis no skatu punkta, kā bērns var sasniegt labākus rezultātus, bet kā bērns kļūst par labāku cilvēku.

Turpmākajā dienas gaitā tika piedāvāts – darbs darbnīcās. Tika piedāvātas četras darbnīcas. Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inese Lazdiņa piedāvāja darboties darbnīcā: ”Caur matemātiku uz mūziku un sportu”, kurā varēja līdzdarboties ar nošu ilgumiem, sadalot taktīs doto melodiju, kā arī uzzināt par Zelta griezumu komponistu darbos. Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājas Lailas Ruķes audzēkņi piedāvāja darboties darbnīcā: ”Caur matemātiku uz mākslu”’, kurā izmantojot noteiktas ģeometriskas figūras, veicot ģeometriskus pārveidojumus, iespējams pārliecināties, ka matemātika ir izmantojama mākslas jomas priekšmetos.

Cēsu 2.pamatskolas skolotājas Gita Vītoliņa un Ingrīda Brizga piedāvāja darboties darbnīcā: ”Uzdevumi, kuri veicina domāšanu”, uzsverot domāt par jēgpilnu uzdevumu izveidi, zināšanu konstruēšanu un mācīšanos iedziļinoties. Savukārt Priekuļu tehnikuma matemātikas skolotāja Dace Brakša piedāvāja darbnīcu: ”Kā es mēģinu iemānīt matemātiku?” Skolotāja dalījās pieredzē kā var ieinteresēt audzēkņus uz matemātikas stundām ierasties ar mācību piederumiem, rosināt skolēnus aktīvi darboties stundās, nostiprināt pamatzināšanas, dažādot uzdevumu pasniegšanu un iegūt atgriezenisko saiti. Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja darbnīcās iegūtās atziņas, kuras varēs izmantot, plānojot savas matemātikas stundas.

LMSA konferences noslēgumā tika teikti gan pateicības vārdi LMSA vadībai un konferences organizētājiem. Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunieši sniedza īsu koncertu, kas aizkustināja konferences dalībnieku sirdis tik ļoti, ka aplausi nevarēja vien rimties.


Paldies visiem par ieguldīto darbu konferences organizēšanā!

Foto apskatāmi: https://failiem.lv/u/55555xg6

https://failiem.lv/u/vcvw5mfg

Attēli galerijā.

Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Agrita Bartušēvica

Saruna ar Aiju Strautmani

Ceturtdien, 11. oktobrī skolā viesojās Aija Strautmane, lai ar skolēniem visas dienas garumā runātu par Latvijas kultūrvēsturi un laikmetīgajām izpausmēm valstij un latviešiem nozīmīgos notikumos.

Sarunas laikā Strautmanes kundze iepazīstināja skolēnus gan ar sevi kā diplomāti, gan runāja par svarīgiem notikumiem katra skolēna dzīvē.

Elīza Stangaine 12.b1

 

SKOLĒNI SAŅEM DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA STIPENDIJAS

Jau astoto reizi Cēsu novada vidusskolu izcilākie skolēni saņem Draudzīgā Aicinājuma fonda

stipendijas. Sirsnīgā pasākumā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā skolēni saņēma Apliecinājumu par stipendijas piešķiršanu. Astotajā piešķīrumā stipendijas saņems Diāna Paula Upmale, Renāts Jurševskis, Elīza Marta Stangaine, Anastasija Skribe (visi no 12. b1 klases), Sandra Siliņa (11.b1), Dita Keiša (12.b2).

Paldies Jānim Endelem, kurš aktīvi realizē Draudzīgā Aicinājuma ideju!

Paldies atbalstītājiem un Vītolu fondam!

Informāciju sagatavoja Ilga Šķestere

Vācijas jauniešu simfoniskā orķestra koncerts Cēsīs

11. oktobrī Cēsīs viesojās jauniešu simfoniskais orķestris no Zārlandes (Vācija). Tie bija apmēram 60  jaunieši vecumā no 14 līdz 21 gadiem. Mēs, 10.a klases vācu valodas grupa, vadījām viņiem ekskursiju pa Cēsīm.

Vācu jaunieši tika sadalīti piecās grupās. Katra grupa ar 2-3 pavadoņiem devās uz kādu jau iepriekš izvēlētu vietu vecpilsētā (Riekstu kalns, Jaunā pils, Rožu laukums u.c.), par kuru mēs viņiem vācu valodā pastāstījām. Paskaidrojām, kāpēc esam tieši šeit, kas tas ir un minējām interesantus vēstures faktus un nostāstus, kas lika vāciešiem izbrīnā plaši pavērt acis vai pasmieties. Tad vācu jauniešu grupas pēc kartes devās uz nākamo vietu. Kuri apmaldījās, kuri ne, bet visi paspēja nokļūt pareizajā vietā un laikā, baudīt zelta rudeni, kā arī iepazīt pilsētu nedaudz tuvāk.

No jauniešiem varēja saprast, ka viņiem šeit patīk. Nemitīgi dzirdējām jaukus vārdus par Cēsīm. Daži pat negribēja iet tālāk. Dzirdēju, kā kāds zēns teica: “Vai varu šeit palikt un izdzert glāzi tējas? Pasakaina vieta!"  Tomēr šķiet, ka vislabāk viņiem patika gardumi, ar kuriem viņus cienājām. Tās bija dzērvenes pūdercukurā, rupjmaize, konfektes  "Bārbeles" u.c. latviešu iecienīti kārumi. Dzērvenes tika ātri apēstas un tika jautāts: "Kur varētu nopirkt vēl?"

Uztaisījām kopīgas bildes, iemācījām pateikt "Es mīlu Cēsis!" un vēl šādus tādus izteicienus. Mums patika - iepazinām jaunus cilvēkus, kuri bija ļoti saprotoši, jauki un draudzīgi. Viņi visu laiku smaidīja, mēs nevarējām nesmaidīt pretī! Pateicoties tam, nejutāmies neērti. Daži pat paspēja pateikt, ka mūsu vācu valoda ir ļoti laba, ņemot vērā, ka mācāmies to tik neilgu laiku. Ne vienmēr sanāk pielietot valodu dzīvē, tādēļ tā bija ļoti noderīga pieredze.

Vakarā bijām uz šī orķestra koncertu Vidzemes koncertzālē. Koncerts bija brīnumains! Klausoties Vēbera, Mocarta un Brāmsa mūziku, stress un negatīvās emocijas pēkšņi pazuda. Neparasta, bet patīkama sajūta.

Katru dienu mēs iemācāmies, iepazīstam, atklājam ko jaunu. Paldies vācu jauniešiem un mūsu vācu valodas skolotājai Rutai Amoliņai par jauko pieredzi.

Džeina Laura Drule, 10.a

Zinātnes centrā AHHAA

Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāji S. Dreijalte, I. Kriškāne un R. Lazdiņš metodiskajā komisijā šajā mācību gadā nolēma, ka skolēni, kas piedalījušies dabaszinību mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā un guvuši dažāda mēroga panākumus, ir pelnījuši vairāk kā tikai pateicību un diplomu. Ar skolas direktores materiālu atbalstu tika organizēta ekskursija uz zinātnes centru AHHAA Igaunijas pilsētā Tartu. Interese un atsaucība bija liela, skolēni labprāt piedalījās šajā pasākumā, lai gūtu atkal jaunas zināšanas un ierosmi tālākai dalībai dažādās dabaszinātņu aktivitātēs. Vairāki skolēni AHHAA centru bija apmeklējuši, būdami mazāko klašu skolēni, tāpēc tagad apmeklējuma laikā uz visām aktivitātēm, ekspozīcijām skatījās jau citādāk, citā izziņas un izpratnes līmenī un galā secināja, ka bija vērts braukt vēlreiz, jo visu jau uztvēra citādāk, citā līmenī.

Tā kā Tartu ir ievērojama pilsēta ar savu vēsturi un nozīmīgumu izglītībā, skolēniem bija ceļā uz Tartu jāpilda tests, tādējādi apzinoties šīs pilsētas nozīmīgumu vēsturē un zinātnē. Tartu universitātē studējuši daudzi Latvijā ievērojami cilvēki.

Kā jau mācību ekskursijā, skolēniem tika dots uzdevums izpētīt konkrētu ekspozīciju vai atrakciju un nofotografēties, ko skolēni arī paveica ar lielu interesi un atbildību. Visasākās sajūtas meitenēm radīja brauciens gaisā ar velosipēdu, kas tomēr izrādījās vienkāršs un drošs.

Planetārijā tika skatīta jauna un interesanta filma par planētām. Daudziem skolēniem tieši planetārija apmeklējums šķita visaizraujošākais, jo dažkārt likās, ka paši atrodas kosmosā. Savukārt izmēģināt, kā jūtās kosmonauts kosmosa kuģī, izdevās zēniem, kuri to mums arī fotogrāfijās iemūžinājuši.

Zinātniskajā izrādē skolēni apguva fizikas tēmu „Elektrība”, piedalīties fizikas eksperimentos par elektrību- „uzlādēt frizūru”, sadevušies rokās vadīt strāvu un saprast, kad elektrība kļūst bīstama. Ne katram izdevās „uzlādēt frizūru, ” jo matu struktūra mēdz būt atšķirīga, kā arī to ietekmē gaisa mitrums. Visi dalībnieki saprata, ka nevārīs olu mikroviļņu krāsnī un neliks tajā metāliskus traukus.

Skolēniem, kuru sapnis ir medicīna, tuvāka šķita medicīnas preparātu izstāde ar dažādu dzīvu būtņu attīstības cikliem; ar veselības problēmām saistītās ekspozīcijas. Skolēniem izbrīnu radīja tas, ka ekspozīcijās ir pat 200 gadus veci eksponāti. Interesanta bija kontrolētā ēdiena bojāšanās, jo to visu vārēja vērot, kā reducenti to paveic. Daudzi jutās apmulsuši prāta sagrozīšanas istabās- šķībajā istabā, labirintā un riņķojošajā tunelī.

AHHAA centra mainīgā daļa ir ceļojošās izstādes, šoreiz tā bija iespaidīga izmirušu dzīvnieku- dinozauru izstāde.

Patīkamus iespaidus daudziem atstāja ūdens pasaule ar koraļļu rifiem, citiem ūdens atrakcijas, kurās priecīgs ir gan trīsgadnieks, gan astoņpadsmit gadus sasniedzis ģimnāzists.

Ekskursijas otrā daļa bija Tartu pilsētas apskate, izmantojot karti, kurā atzīmēti apskates cienīgi objekti. Tā kā Tartu ir ievērojama pilsēta ar savu vēsturi un nozīmīgumu izglītībā, skolēniem bija jāpilda tests, tādējādi iepazīstoties ar šīs pilsētas nozīmīgām vietām un saistību ar izglītību Latvijā, jo tur studējuši daudzi Latvijā ievērojami cilvēki. Arī pašlaik Tartu Universitāte ir viena no pasaules labākajām universitātēm un tajās plaši apgūst ar dabaszinātnēm saistītas profesijas. Mācības notiek angļu valodā, varbūt kādam turpmāk iepazīšanās ar pilsētu varētu radīt interesi par studijām.

Mājup dodoties, autobusā vienaldzīgo nebija. Lai arī laika apstākļi nebija patīkami, diena bija pavadīta vērtīgi un visi ar ekskursijā gūto bija apmierināti un priecīgi.

Fotogrāfijas no zinātnes centra ir apskatāmas galerijā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sarmīte Dreijalte

Fukšu nedēļa

Jau apaļu nedēļu mūsu 7. un 10. klases ir kļuvušas par pilntiesīgu Cēsu Valsts ģimnāzijas sastāvdaļu, jo ir izturējuši Fukšu pārbaudījumus.
Visas nedēļas garumā viņi ar apģērbu gan atgriezās bērnudārzā un paviesojās lauku sētā, gan iejutās gotu un politiķu lomās. Ceturtdienas vakarā baudījām viņu burvīgos priekšnesumus. Šī gada uzdevums bija apvienot izlozēto dzīvnieku ar dziesmu vienā mūzikas videoklipā. Tas bija tiešām lieliski! Protams, neiztikām arī bez zvērestiem un priekšnesumu nomināciju sadales. Bet pēc tam - ikgadējā Fukšu balle!

Paldies Elīzai Martai Stangainei 12.b1!

Informāciju sagatavoja: Diāna Paula Upmale 12.b1

 

Fotogrāfijas var aplūkot galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami līdz 10. decembrim: https://failiem.lv/u/xz58qwk9 
Fukšu priekšnesumi video formātā pieejami līdz 10. decembrim: https://failiem.lv/u/kmdm2ytq 

Pateicības brīdis par sasniegumiem pasaules olimpiādēs

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa aicināja uz pieņemšanu pasaules informātikas olimpiādes bronzas medaļas ieguvēja Renāta Jurševska un pasaules ekonomikas olimpiādes bronzas medaļas ieguvējas Diānas Paulas Upmales ģimenes.

Kopā ar saviem audzēkņiem pieņemšanā piedalījās skolotājas Diāna Siliņa un Inga Ozola. Direktore skolotājām izteica pateicību par nesavtīgo darbu, gatavojot skolēnus olimpiādēm.

Pateicības vārdi tika teikti ne tikai Diānas Paulas vecākiem Santai un Ivaram Upmaļiem un Renāta vecākiem Ingai un Ģirtam Jurševskiem, bet arī abu olimpiešu vecmāmiņai Līvijai Upmalei, kura nemitīgi atbalsta savus mazbērnus.  

Skolas Goda grāmatā ar direktores rīkojumu tika ierakstīti Diānas Paulas Upmales un Renāta Jurševska vārdi.

Pasākumu jo sirsnīgāku darīja Diānas Paulas un Renāta klasesbiedreņu Trīnes Žagares un Emīlijas Kates Tomsones muzikālais veltījums.

Direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere

Diānai Paulai Upmalei bronza pasaules ekonomikas olimpiādē!

No 15. - 21. septembrim Maskavā notika pirmā pasaules olimpiāde ekonomikā.
Olimpiādē piedalījās 65 skolēni, kuri pārstāvēja 13 valstis.

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece Diāna Paula Upmale ieguva bronzas medaļu, kas palīdzēja Latvijas komandai kopvērtējumā ierindoties 1. vietā!

Paldies skolotājai Ingai Ozolai!

Paldies Diānas Paulas ģimenei par atbalstu!

Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas konkurss

Salacgrīvas novada bibliotēkas rīkotajā Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas konkursā "Mūs vieno Latvijas svētais vārds" 1. vietu 8. - 9. klašu grupā ieguvusi 9.b klases skolniece Ilze Kampenusa, savukārt 10. - 12. klašu grupā 2. vieta 12.a klases skolniekam Dāvim Helmutam Zvejniekam.

Apbalvošana notiks Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas festivālā š.g. 11. novembrī Salacgrīvā.

Uzvarētāju darbi tiks izdoti iespiestā formā grāmatā, un tās dāvinās labākajiem konkursa dalībniekiem.

Balva labāko darbu autoru skolotājiem - brauciens uz Briseli.


Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Nagle

Darbs vasarā Vācijā?

Tas ir iespējams, ja proti vācu valodu un uzdrošinies pieteikties.

Atsaucoties firmas „Junior Talents” piedāvājumam, Sindija Loze (12. b2) jūlijā un augustā strādāja Zoltavas Heide parkā kafejnīcā „Nitrogenie”. Tā bija laba darba pieredze un iespēja nopelnīt. Sindija arī ieguva jaunus draugus, kā arī apskatīja Hamburgu, Hannoveri un Berlīni.

Informāciju sagatavoja vācu valodas skolotāja Ruta Amoliņa

„Gudrs, vēl gudrāks” fināliste Rēzija Laumane Briselē

Vasaras vidū Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Rēzija Laumane kopā ar vēl trim finālistiem un skolotāju Inese Sīmani devās uz Briseli, lai deputāta Roberta Zīles vadībā iepazītos ar Eiroparlamenta darbību. Notika arī oficiāla pieņemšana pie Latvijas vēstnieka NATO Induļa Bērziņa. Tika apskatīta jaunā NATO mītne, izbaudīta Briseles pilsētas burvība un iegūti jauni draugi.

Skatieties „Gudrs, vēl gudrāks” jaunās sezonas pirmo raidījumu un kopā ar Rēziju apskati Briseli!

1. vieta republikāniskajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās

Latvijas Sarkanā Krusta organizētajās republikāniskajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās jau otro gadu pēc kārtas pārliecinoši uzvarēja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda.

Komandā startēja: Dita Keiša (12.b2), Edgars Krūmiņš (11.b1), Andra Eva Riekstiņa (12.b2), Signija Betima Baranovska (12.b2), Marta Laura Kleša (12.b2) un Roberts Puriņš (12.b2).

Sveicam uzvarētājus!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!

Fotogrāfijas no sacensībām var apskatīt galerijā.

Cēsu Valsts ģimnāzijai 3. vieta "Zvaigžņu reitingā"

Cēsu Valsts ģimnāzija ir ieguvusi 3. vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā “Zvaigžņu reitingā”, kurā tiek vērtētas skolas pēc tā, kā tās spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus.
Reitingā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs laika periodā no 2017. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 1. jūnijam.

Ar skolu reitingu var iepazīties: http://www.skolureitings.lv/?p=1385

Mazās ģimnāzijas nodarbības

Pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā 16. februārī.

Jāiesniedz 1. semestra liecība, apliecinājumi par godalgotajām vietām valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018., 2018./2019. m. g.


Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki 20. martā plkst. 16.00.

RENĀTS JURŠEVSKIS AIZNES CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJAS VĀRDU PASAULĒ

30. starptautiskajā informātikas olimpiādē  (IOI 2018) Japānas pilsētā Tsukubā 12.b1 klases skolnieks Renāts Jurševskis ir aiznesis Latvijas un Cēsu Valsts ģimnāzijas vārdu pasaulē, izcīnot bronzas medaļu.


Renāta skolotāja proģimnāzijā un ģimnāzijā - Diāna Siliņa. Startam pasaulē Renātu trenēja „Progmeistara” vecākais pasniedzējs Sergejs Meļņiks.

Paldies Renāta ģimenei par nesavtīgo atbalstu!

 

 

Latvijas skolas soma

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

"Arēnā Rīga" norisinājās vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanai, kur 6000 skolēni no visas Latvijas, no ikviena Latvijas novada, piedalījās interaktīvās darbnīcās.

Pasākumu noslēdza koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

Koncertā uzstājās Rūta Dūduma, The Ludvig, Laima Jansone un DJ Monsta, grupa “DaGamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, Justs, grupa “Auļi”, soprāns Līga Gita Zīriņa, simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji un citi mākslinieki. Latviešu autoru skaņdarbos atspoguļojāss Latvijas mūzikas attīstība cauri laikiem, tautas mūzikas saspēle ar šodienas muzikālajām iespējām.

Mūsu skolu pārstāvēja Elīza Marta Stangaine 12.b1, Mārcis Strazdiņš 11.b2, Monta Baškere 11.b1, Gvido Jaunzems 10.b2, Amanda Melgalve 8.b, Evelīna Mesle 8.a, Jasmīna Pora 8.b un direktores vietniece audzināšanas darbā Vineta Stīpniece.