CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Notikumi

Zinību diena

Dod man tikai minūti laika,
Un es tev pastāstīšu,
Cik neaprakstāmi skaisti šorīt uzlēca saule.
Dod man tikai minūti laika,
Un es tev pastāstīšu,
Cik krāsainas man šorīt šķita debesis.
Dod man tikai minūti laika,
Un es tev pastāstīšu,
Kā šorīt izmainījās pasaule un es.

 

2018. gada 3. septembrī Cēsu Valsts ģimnāzija pasākumā "Es tev pastāstīšu..." sagaidīja savus ģimnāzistus, skolotājus un vecākus.

Pasākuma laikā 23 skolēni saņēma Cēsu novada pašvaldības naudas balvas par augstiem mācību sasniegumiem. Naudas balvas tika pasniegtas: Renāram Šķesteram, Beatrisei Reiziņai, Ričardam Ludženiekam, Ancei Anetei Ravinai, Evelīnai Joninai, Sindijai Kubliņai, Esterei Sudrabai, Varim Hanam, Maksim Biezbārdim, Dāvidam Jansonam, Patrīcijai Briedei, Mārcim Jansonam, Ilzei Kampenusai, Kārlim Kidem, Tīnai Krastiņai, Alisei Saliniecei, Matīsam Timermanim, Katrīnai Paulai Valdmanei, Igoram Vinogradovam, Anastasijai Skribei, Elīzai Martai Stangainei, Diānai Paulai Upmalei un Ditai Keišai.

Paldies Vinetai Stīpniecei, Ilgai Šķenderei un Andim Kozakam!

Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts 2018./2019. mācību gads!

Attēli galerijā, bet pilna apjoma faili pieejami līdz 5. novembrim: https://failiem.lv/u/dampb6t5

Uzņemšana 10. klasēs

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679, informācija par uzņemtajiem skolēniem 10.klasē skolas mājas lapā netiks publicēta.

Informatīvā sanāksme notiks piektdien, 22.jūnijā, plkst.10.00 skolas aktu zālē.

Pasniegtas stipendijas

12. klašu izlaidumā skolas izcilnieki saņēma novērtējumu par teicamu mācību darbu. Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, VAS "Latvijas Loto" projekta "Simtgades loterija" stipendiju 500 eiro apmērā saņēma Anita Ilze Gulbe (12.b kl.). Anitas vidējais sekmju vērtējums, absolvējot 12. klasi, ir 9,56.

 

2004. gada skolas absolventa, šobrīd Investīciju bankas William Blair Londonā vecākā finanšu un investīciju projektu analītiķa Edgara Vimbas stipendiju 300 eiro apmērā saņēma Stella Bērziņa (12.b kl., vidējais vērtējums, absolvējot 12. klasi, 9,31), Rēzija Veronika Laumane (12.b kl., vidējais vērtējums, absolvējot 12. klasi 9,18), Kristiāns Gaspersons (12.b kl., vidējais vērtējums, absolvējot 12. klasi, 9,00). Stipendijas piešķiršanas mērķis - "Studiju uzsākšanai". Paldies Edgaram par atbalstu un savas skolas izglītības kvalitātes novērtējumu!

"Ģimnāzijas mērķis ir dot skolēniem vispusīgu izglītību un pasaules redzējumu kopumā. Un Cēsu Valsts ģimnāzija to godam pildījusi. Mani ģimnāzija ļoti labi sagatavoja dzīvei un varu teikt, ka bez šīm zināšanām es nebūtu sasniedzis tik daudz", tā Edgars par savu skolu grāmatā "Cēsu Valsts ģimnāzija".

Lai veicas, jaunieši!

Izlaiduma norisi fotoattēlos var vērot galerijā, bet pilna ajoma faili līdz 11.augustam pieejami https://failiem.lv/u/hy7grhx9 un https://failiem.lv/u/cs2257dk

 

Pārstāvēs Cēsu Valsts ģimnāziju Baltijā

Tiesības startēt Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādē izcīnījis Andrejs Ķīlis (10.b1).

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Ingunai Gailei!

Paldies Andreja ģimenei par atbalstu un motivēšanu!

Lai veiksme Baltijā!

Startēs pasaulē

Mūsu skolēni izcīnījuši tiesības startēt pasaules olimpiādēs.

Informātikas (programmēšanas) olimpiādē Japānā Latvijas komandas sastāvā cīnīsies Renāts Jurševskis (11.b1 kl.).

Paldies skolotājai Diānai Siliņai un SIA "Progmeistars" vadošajam pasniedzējam Sergejam Meļņikam!

Pasaules ekonomikas olimpiādē Maskavā Latvijas komandas sastāvā cīnīsies Diāna Paula Upmale (11.b1).

Paldies skolotājai Ingai Ozolai!

Paldies jauniešu ģimenēm par nesavtību savu bērnu izglītībā!

Lai atkal Cēsu Valsts ģimnāzijas un Latvijas vārds izskan pasaulē!

Matemātikas olimpiāde amerikāņu stilā

Olimpiādē amerikāņu stilā matemātikā, kura valstī norisinās angļu valodā, skolas komanda ieguva 3. vietu.

Skolas komandā startēja Sandra Siliņa (10.b1), Kristina Vinogradova (10.b1), Renāts Jurševskis (11.b1), Mārtiņš Tilaks (12.b), Markuss Voldemārs Lancmanis (12.b).

1. vieta olimpiādē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, 2. vieta RTU Inženierzinātņu vidusskolai.

Paldies skolotājām Agritai Bartušēvicai un Lailai Ruķei!

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē.

2. vieta Kristiānam Kociņam (9.b kl.), Sandrai Siliņai (10.b1 kl.).

3. vieta Matīsam Timermanim (8.b kl.), Renāram Šķesterim (8.b kl.), Katei Anetei Jansonei (9.b kl.), Diānai Namniecei (9.b kl.).

Atzinība Igoram Vinogradovam (8.b kl.), Agrim Ratnikam (9.b kl.), Kristinai Vinogradovai (10.b1 kl.), Kārlim Kidem (8.b).

Paldies skolotājām Agritai Bartušēvicai un Anitai Slaidiņai!

Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu!

Svētki manā pilsētā

Vizuālās mākslas konkursā - izstādē "Svētki manā pilsētā"

1. vieta Katrīnai Valdmanei (8.b) un Annijai Krivjonokai (10.b1),

2. vieta Janai Eglītei (10.b1),

3. vieta Ilzei Kampenusai (8.b).

Sveicam uzvarētājas!

Paldies skolotājiem Emmai Un Eero Rasiem!

Sadziedāšanās Gaiziņā

3.maijā Latvijas augstāko virsotni pieskandināja koru sadziedāšanās pasākums "No Gaiziņa Latviju redzot".

Starp 450 skolēniem no Latvijas malu malām mūsu koris "Tomēr" vienojās kopīgā dziesmā Latvijai!

Baltā galdauta svētki

2.maijā svinējām Baltā galdauta svētkus - Latvijas otro dzimšanas dienu.

Koncertā piedalījās deju kolektīvs "Kande", meiteņu koris "Volante", ansamblis un solisti.

Notikuma fotomirkļus skatīt galerijā.

Spuldze 2018

20.aprīlī notika sadraudzības pasākums "Spuldze 2018"

Pie mums viesojās skolēnu domes no tuvākām un tālākām skolām.

Vispirms saliedējāmies, apmainījāmies ar pieredzi un spēlējām spēles, bet visa noslēgumā izdejojāmies ballē ar mūsu talantīgajiem mūziķiem uz skatuves!

Koru sadziedāšanās

Piektdien, 27.aprīlī arī mūsu “Tomēr” un Madonas Valsts ģimnāzijas koris sadziedājās kopīgā koncertā, ieskandinot valsts ģimnāziju koru sadraudzības pasākumu “No Gaiziņa Latviju redzot”!

konkurss "Gudrā pūce"

Pirmdien, 19.aprīlī mūsu 10. klases sacentās Ineses Sīmanes un mūsu divpadsmito organizētajā konkursā “Gudrā pūce”.

Gudrākā un veiksmīgākā šoreiz izrādījās 10.b1 klases komanda!

 

Novada lietišķās informātikas olimpiāde

Novada 7.-9. klašu lietišķās informātikas olimpiādē

1. vieta Ralfam Trofimovam (7.b), Raimondam Bundziniekam (7.b), Emīlijai Zelmai Gāršai (9.b).

2. vieta Daigai Māricai Krauklei (7.b), Kārlim Kidem (8.b).

Paldies skolotājai Diānai Siliņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Panākumi valstī skolēnu ZPD konferencē

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Valsts 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Zelta medaļa Anetei Cīrulei (11.a) Latviešu valodniecības sekcijā. Darba vadītāja Sandra Nagle.

Sudraba medaļa Alisei Līcei (11.b1) Vides zinātnes sekcijā. Darba vadītāja Inguna Gaile.

Sudraba medaļa Robertam Puriņam (11.b2) un Kalvim Kronbergam (11.b2) Ķīmijas sekcijā. Darba vadītāja Sarmīte Dreijalte.

Paldies skolēniem un skolotājām par ļoti godprātīgi veikto darbu! Paldies visiem skolēniem, kuri atbildīgi pārstāvēja skolu konferencē valstī!

Šī bija visdaudzskaitlīgākā ZPD Valsts konferencē - 900 dalībnieku aizstāvēja savus zinātniskos darbu 23 sekcijās.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies mūsu skolēnu ģimenēm, kuras atbalstīja, konsultēja, iedrošināja!

Andrejam Ķīlim - sudrabs

Valsts ģeogrāfijas olimpiādē Andrejam Ķīlim (10.b1) sudraba medaļa.

Sveicam!

Paldies skolotājai Ingunai Gailei!

Diskusijas Cēsu skolās

Cēsu novada pašvaldība aicina skolēnu vecākus un visus interesentus apmeklēt sarunas par digitālo tehnoloģiju un prasmju nozīmi izglītībā “Digitālās prasmes un izglītība - vai šodienas skolēns izdzīvos rītdienas darba tirgū?”

Tuvāko divu gadu laikā paredzēts modernizēt piecas Cēsu skolas – Cēsu Valsts ģimnāziju, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Cēsu pilsētas vidusskolu, Līvu sākumskolu un Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu. Skolās par ikdienu kļūs jaunāko tehnoloģiju pielietošana mācību procesā. Skolēniem zinību apguvē talkā nāks izmainītā realitāte, virtuālā realitāte, 3D skenēšana un printēšana, kā arī planšetes un mobilās portatīvās datorklases.

Lai Cēsu novada skolēnu vecākiem un citiem interesentiem veidotu pilnīgāku priekšstatu par digitālo tehnoloģiju izmantošanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmju apguves priekšrocībām skolās, Cēsu novada pašvaldība aicina uz diskusijām “Digitālā prasmes un izglītība - vai šodienas skolēns izdzīvos rītdienas darba tirgū?”

Sarunas notiks arī Cēsu Valsts ģimnāzijā, konkrēti - 18.aprīlī plkst.17.30.

Sarunu cikls noslēgsies 20.aprīlī Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā plkst.13.00.

Ikdienas dzīve kļūst arvien digitālāka, un 90% nākotnes profesiju būs nepieciešamas digitālās prasmes, kuru jau trūkst 44% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Turklāt Latvijā jau šobrīd trūkst informācijas un IKT speciālistu. Tas nozīmē, ka digitālās prasmes nākotnē palielinās iespējas pielāgoties strauji mainīgajam darba tirgum.

Pārpublicēts no cesis.lv

Vidzemes novada debašu turnīrs

8.aprīlī notika kārtējais Vidzemes novada debašu turnīrs, kurā debatētāji argumentēti aizstāvēja  komandas viedokli jautājumā par to  "Vai  demokrātija piedzīvo / nepiedzīvo krīzi Eiropas Savienībā ".

Spēles rezultātā 2. un 3. vietu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas komandas: Ilze Kampenusa, Anete Kalniņa, Gvido Jaunzems un Agris Ratniks, Edgars Krūmiņš, Diāna Kukore. 14. aprīlī abas komandas piedalīsies Nacionālajā debašu turnīrā Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kurā skolēniem būs iespējams kopā ar viesiem -  ES parlamenta deputātu Arti Pabriku un  Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru - debatēt jaunā aktivitātē “ BalsoTu! Kāpēc?”