CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Projekti

CVĢ skolēni Erasmus+ projekta sanāksmē Sicīlijā

8.b klases skolnieces Estere Anna Aploka, Katrīna Kalniņa, Jasmīna Pora, Elīze Ropša, Keita Karlīna Silgale, Betija Anna Skrastiņa un skolotājas Selga Goldmane, Vineta Bērziņa no 17. līdz 24. februārim kopā ar Spānijas un Vācijas skolēniem piedalījās Erasmus+ projekta „Dzimumu atšķirības: saprast vienam otru dažādos līmeņos”  projekta sanāksmē Sicīlijas pilsētā Avolā (Itālijā).

CVĢ skolnieces bija sagatavojušas prezentācijas par mūsu skolu, pilsētu, Latvijas lauksaimniecību, populāriem latviešu ēdieniem un izcilu Latvijas sievieti – sportisti Jeļenu Ostapenko.

Interesanta bija tikšanās ar Avolas pilsētas mēru un mandeļu muzeja apmeklējums. Jasmīna piedalījās ķīmijas eksperimentā – ziepju vārīšanā no olīveļļas. Pārējās meitenes taisīja itāļu saldumus un cepa pīrāgus.

Brīvajā laikā bija iespēja redzēt seno grieķu amfiteātri u.c. Sicīlijā pazīstamus objektus.

Spilgti atmiņā paliks vulkāna Etna apmeklējums.

Informāciju sagatavoja skolotāja Vineta Bērziņa

Erasmus+ projekta „Inovācija = Motivācija” viesi Cēsu Valsts ģimnāzijā

No 3. - 9. februārim Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ) notika Erasmus+ projekta „Inovācija = Motivācija” ("Innovation = Motivation”) sanāksme, kurā piedalījās partneri no Spānijas, Horvātijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes un Vācijas. Kopumā 22 skolēni un 10 skolotāji. Skolēni dzīvoja viesģimenēs, tādējādi iepazīstot latviešu ģimenes ikdienu un tradīcijas.

Viesi apmeklēja mācību stundas (matemātiku, ģeogrāfiju, latviešu valodu un informātiku), lai iepazītos ar mācību darbu CVĢ un gūtu priekšstatu par efektīvām mācību metodēm. Lai integrētu ārzemju skolēnus klasē, latviešu valodas skolotāja Vineta Bērziņa bija sagatavojusi mācību materiālus arī spāņu, horvātu un itāļu valodās.

Erasmus+ viesi piedalījās latviešu tradicionālajā vakarā, kurā uzstājās skolas ansamblis, jauktais koris „Tomēr” un deju kolektīvs „Kande”. Īpašie viesi bija skolēnu viesģimenes.

Mūsu parterskolas ir izzinājušas Latvijas kultūras bagātību un tās ieguldījumu Eiropas kultūras mantojumā. Savukārt mūsu skolēni ir analizējuši latviešu valodu, ar kuru iepazīstināja projekta partnerus, kā arī iemācīja latviešu valodā vienkāršus un noderīgus dialogus.

Visi projekta dalībnieki ir pētījuši priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus savā valstī, pilsētā un skolā. Ar iegūtajiem datiem un pētījumiem tika iepazīstinātas visas partnerskolas. Šajā pētījumā CVĢ ir kā piemērs citām skolām, tāpēc tika izzināta CVĢ labā prakse skolēnu mācību motivācijas veicināšanā.

Viesi piedalījās arī praktiskās nodarbībās, kuras vadīja gan skolotāji, gan arī vecāko klašu skolēni. Erasmus + projekta dalībnieki piedalījās orientēšanās spēlē „Atklāj Cēsis”, cepa pīrāgus, iepazinās ar skolēnu mācību uzņēmumiem CVĢ un gatavoja draudzības rokassprādzes. Praktisko nodarbību rezultātā tika pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes, veicināta skolēnu interese, motivācija un sekmēta dzimumu līdztiesība.

Projekta partneri tikās ar Cēsu pilsētas mēru Jāni Rozenbergu, devās ekskursijā pa Cēsu Viduslaiku pili, iepazina Rīgas vecpilsētu, apmeklēja baseinu “Rifs” un baudīja ziemas priekus „Žagarkalnā”.
Pēdējā viesošanās dienā Erasmus+ viesi piedalījās „Valentīndienas ballē”, kuru organizēja CVĢ skolēnu dome.

Paldies skolotājām/iem: I. Šķenderei, I. Ivanovai, E. Strazdiņai, A. Kozakam, A. Slaidiņai, I. Siliņam, I. Gailei, V. Bērziņai, direktores vietniece ārpusklases darbā V. Stīpniecei, direktores vietniece izglītības jomā I. Šķesterei, lietvedei A. Greiškānei un direktorei G. Bērziņai.

Paldies skolēniem: Trīnei Žagarei (12.b1), R. Puriņam (12.b1), D. Kukorei (11.b1), A. Ratnikam un E. M. Stangainei.

Paldies Aleksandram Movzešam - Kornetam par fotoreportāžu.

Paldies vecākiem par atsaucību un atbalstu!

Ieva Lapsiņa
Erasmus+ projektu koordinatore Cēsu Valsts ģimnāzijā
 

Projekta "Mana skola, mana dzīve" logo konkursa uzvarētāji

No 1. novembra līdz 7. decembrim skolā notika projekta "My school, my life" (Mana skola, mana dzīve) logo konkurss. Konkursā tika iesniegti 22 darbi.
Konkursa uzvarētāji ir Anda Upane, Anna Vīndedze, Viktorija Aleksejeva un Rūdolfs Puķe.
Uzvarētājiem balvās dāvanu kartes no peldbaseina "Rifs" un picērijas "Studio pizza".


Paldies visiem par piedalīšanos!

Erasmus + projekts "Stand up, speak out!"

No 25. līdz 30. novembrim CVĢ skolotāji Elza Strazdiņa un Ilmārs Siliņš piedalījās Erasmus + projekta "Piecelies, runā!" (Stand up, speak out!) darba plānošanā un skolotāju apmācībā Castro Urdiales, Spānijā.

Pirmā tikšanās diena ietvēra iepazīšanos ar projektā iesaistītajām skolām un to pārstāvjiem - Spānijas IES Dr José Zapatero, Rumānijas Școala Gimnazială Mihai Eminescu un no Itālijas Duca Abruzzi - Libero Grassi. Tika veikta arī projekta plānošana un debates par projektā iesaistīto skolēnu atlases kritēriju izveidi un saskaņošanu dalībvalstīs, kā arī par arvien pieaugošo Eiropas skolu problēmu – stundu neattaisnotu kavēšanu (absenteeism). Skolotājiem bija iespējams iepazīties ar IES Dr José Zapatero dažādu klašu stundu darbu, hospitējot to norisi. Pēc oficiālās tikšanās, projekta dalībniekiem bija iespējams apskatīt skaisto Spānijas ostas pilsētu Castro Urdiales, uzzināt par tās kultūru un vēsturi.

Otrajā un trešajā dienā notika intensīvas skolotāju apmācības un radošās darbnīcas par tēmām - Kooperatīvās mācīšanās stratēģijas (Cooperative Learning Strategies), projektos balstītā mācīšanās (Project-based learning, PBL) un geimifikācija (gamification), kurās skolotājiem bija iespējams iepazīties ar dažādiem mācīšanās modeļiem un tehnikām. Ar šiem modeļiem skolotāji iepazīstina savas skolu kolēģus, mēģinot tos īstenot un izmēģināt praksē. Pēc apmācībām dalībnieki devās apskatīt netālu esošās pilsētas Santander un Bilboa.

28. novembrī projektā iesaistīto dalībvalstu skolu pārstāvji viesojās Castro Urdiales pilsētas domē, kur tie tikās ar pilsētas mēru.

Noslēguma dienā CVĢ skolotāji Elza Strazdiņa un Ilmārs Siliņš iepazīstināja projekta dalībniekus ar eTwinning un Twinspace, kas kalpo kā galvenās platformas Erasmus+ projektu norisei.

Projekta laikā skolēniem plānots iepazīties ar dažādām mācīšanās metodēm un nozīmīgiem Eiropas jauniešu sasniegumiem, lai veicinātu izglītības nozīmības un individuālo īpašību apzināšanu. Skolēni izstrādās savus projektus internacionālā līmenī, tādējādi veicinot sociālās uzņēmējdarbības prasmes.

Nākamā tikšanās reize plānota 2019. gadā ar skolēnu grupām Rumānijā.

Elza Strazdiņa un Ilmārs Siliņš

 

Erasmus+ projekta "Innovation = Motivation" sanāksme

No 25. novembra līdz 1. decembrim Cēsu Valsts ģimnāzijas grupa - 7.b klases skolēni Dārta Purmale, Ralfs Reinsons, Emija Vītola, Madara Vildere, skolotājas Karīna Rutmane un Inga Ivanova Erasmus+ projekta "Innovation = Motivation (aESL)" ietvaros devās pirmajā braucienā uz Anglijas pilsētu Kingslinu (King’s Lnn) .

Skolēniem šī bija jauna pieredze tik apjomīgā starptautiskā projektā, jo projektā darbojas 6 valstis – Latvija, Spānija, Itālija, Vācija, Horvātija un Anglija.

Springvudas vidusskola (Springhwood High School) mūs uzņēma ļoti sirsnīgi. Skolēniem bija iespēja dzīvot viesģimenēs, iepazīstot vietējo kultūru un tradīcijas.
Nedēļas laikā gan skolēniem, gan skolotājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Pirmajā dienā tika organizētas iepazīšanās aktivitātes. Katra projektā iesaistītā skola prezentēja savu valsti, pilsētu un skolu. Vakarā skolā tika organizēts neliels koncerts, kurā uzstājās ne tikai Springvudas skolas skolēni, bet bija iespēja parādīt sevi arī pārējo dalībvalstu skolēniem. Pasākuma laikā tika prezentēti katras valsts dažādie ēdieni, lai projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un viesģimenēm dotu iespēju iepazīt katras valsts kultūru.

Otrajā dienā skolēni apmeklēja vēstures stundu, iepazīstot Kingslinas vēsturi, kā arī skolēni piedalījās mājturības stundā, kurā apguva apģērba dekorēšanas prasmes - auduma zieda darināšanu. Pēcpusdienā skolēni piedalījās Karalisko gaisa spēku (Royal Air Force) organizētajās saliedēšanas aktivitātēs, bet vakarā notika pieņemšana pie pilsētas mēra Nick Daubney.  Kingslinas mērs bija ļoti atvērts un runātīgs, aicinot visus atnākušos ne tikai iepazīties ar rātsnamu, bet arī nekautrēties uzdot viņam interesējošus jautājumus.

Trešajā dienā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu (Duke of Edinburgh award) un izmēģināt spēkus, plānojot trīs dienu pārgājienu, kam sekoja Kingslinas vēsturiskā centra iepazīšana gida vadībā un Tradicionālā britu tējas pēcpusdiena, kuru bija sagatavojuši Springvudas skolas skolēni, ievērojot tējas dzeršanas etiķeti.

Ceturtā diena iesākās ar skolēnu debatēm, kurās viņiem bija jāprezentē savs viedoklis par tēmu: “Vai politiķiem būtu jāsaņem savas valsts vidējā darba alga?”. Pēcpusdienā skolēni apguva jaunas datorprasmes un piedalījās “dārgumu medībās” (treasure hunt) skolas teritorijā, kamēr skolotāji tikās ar skolas vadību.

Nākamajā dienā skolēni lika lietā savas apgūtās zināšanas un prasmes, apmācot skolotājus. Pēc apmācībām devāmies uz Norviku (Norwich), kur bija iespēja apskatīt 11. gs. celto Norvikas pili (Norwich castle) un gida pavadībā iepazīt dzīvi viduslaiku nocietinājumā.

Mobilitātes laikā, apgūstot datorprasmes, apģērba dekorēšanu, ļoti svarīgas bija katra skolēna svešvalodas zināšanas, datorprasmes, prasme klausīties, ieklausīties, vēlme darboties, uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu.

Saliedēšanas treniņā, izaicinājuma plānošanā un debatēs skolēni mācījās sadarboties grupā, uzņemties iniciatīvu, izteikt savu viedokli, ieklausīties citu grupas dalībnieku teiktajā, argumentēt savu viedokli, iziet uz kompromisu, u.c. Veikt uzdevumus nebija viegli, jo grupas tika komplektētas tā, lai katrā komandā būtu dalībnieki no visām projekta dalībvalstīm. Grūtības sagādāja atšķirīgais angļu valodas zināšanu līmenis un kultūras iezīmes. Skolēni darbojās ar lielu atbildību, centību un enerģiju. Rezultātā – prieks par pārvarētajām grūtībām, gandarījums par teicami paveikto darbu un motivācija darboties tālāk!


 Karīna Rutmane un Inga Ivanova

Viesošanās Ahimā

No 7.11.2018. - 14.11.2018., trīspadsmit  8.a klases skolēni un divas 8.b klases skolnieces divu skolotāju (Ingunas Gailes un Karīnas Rutmanes) pavadībā devās apmaiņas braucienā uz Cēsu Valsts ģimnāzijas sadraudzības skolu Ahimā, GamMa (Gymnasium am Markt) ģimnāziju.

Vienu nedēļu skolēni dzīvoja vācu ģimenēs, iepazīstot ne tikai vācu kultūru un tradīcijas, bet arī apmeklējot stundas un veidojot komunikāciju ar  jauniegūtajām viesģimenēm. Katrīna Ungura (8.a) stāsta, ka ir bijusi ļoti pārsteigta uzzinot, ka vācu skolēniem viena mācību stunda ilgst 90 minūtes. Tīna Marija Zaļaiskalna (8.a) bija apmierināta ar to, ka ne tikai skolēns, pie kura viņa palika, bet arī pati viesģimene bija ļoti draudzīga un komunikabla. Arī Katrīna Kalniņa (8.b) par savu ģimeni izsakās ļoti pozitīvi: “Manas viesģimene bija ļoti laipna un draudzīga, un tas man lika justies ērti un labi.”

Šīs nedēļas laikā Cēsu Valsts ģimnāzijas grupa kopā ar GamMa ģimnāzijas pavadošajiem skolēniem un skolotājiem devās apmeklēt dažādas vietas.  Piemēram, Klimata māju (Klimat Haus) Brēmenhāfenā, par kuru lielākā daļa latviešu skolēnu bija sajūsmā. Dāvis Karps (8.a) atzīst, ka tieši Klimata māja ir atstājusi uz viņu vislielāko iespaidu. “Tā bija sirreāla sajūta, soļot pa visām pasaules klimata joslām. Patiešām lieliska ģeogrāfijas stunda!” Dāvis arī papildina: “Nespēju nedomāt, kā visu to bija iespējams izveidot un uzturēt!” Arī Universum Brēmenē, kas ir iespaidīgs Zemes un kosmosa zinātnes centrs, neatstāja skolēnus vienaldzīgus. Katrīna Ungura (8.a): “Zinātnes muzejā Universum varēju palikt kaut visu dienu! Tur patiešām bija ļoti interesanti. Es pat piedzīvoju zemestrīci, kas bija notikusi 1999. gadā Izmitā (Turcijā)!” Programmas ietvaros, skolēni iepazinās arī ar Brēmenes pilsētu, spēlēja Schwarzlichte Minigolfu un apmeklēja Hamburgu un tajā esošo Miniatūro brīnumzemi.

Vienā no pēdējām dienām, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar GamMas ģimnāzijas skolēniem ņēma dalību pilsētas rallijā, kas bija organizēta kā orientēšanās spēle Ahimas pilsētā, un tās ietvaros latviešu skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, Elizabete Blaua (8.b) atceras, ka bija jāprasa, cik maksā maize un pēc tam tā jānopērk, jāprasa, kur atrodas vilciena stacija, cik ir pulkstenis,  jāpaprasa svešiniekiem, lai uzņem bildi ar latviešu un vācu skolēniem, utml.

Kā paši skolēni atzīst, liels pagodinājums viņiem bija pieņemšana pie pilsētas mēra Ahimas pilsētas domē. Sarunas laikā skolēniem bija iespēja ne tikai noklausīties mēra stāstījumu par Ahimu, bet arī parakstīties goda viesu grāmatā, uzdot viņam interesējošus jautājumus un pastāstīt par savu pieredzi, ciemojoties viņa pilsētā. Uz sarunu tika aicināta arī vietējās avīzes žurnāliste, tāpēc nākamajā dienā Ahimas avīzē bija raksts par Cēsu Valsts ģimnāzijas un GamMas ģimnāzijas skolēnu viesošanos pie mēra un viņu kopīgs foto.

Ar apmaiņas braucienu skolēni ir apmierināti. Matīss Toms Vārna (8.a) stāsta, ka bija priecīgs par savas klases kolektīva sadarbību un saliedēšanos brauciena laikā. Agnese Krauze (8.a) raksta: “Patika ka mūsu vācu ģimenes bija piedomājušas par kopīgām brīvā laika aktivitātēm kopā ar citām viesģimenēm, piemēram, par boulingu un “Jumphouse”.” Elīza Marija Rudzīte (8.a): “Beigās bija skumji atvadīties, tomēr noteikti uzturēšu kontaktus ar savu vācu meiteni!” Tīna Marija Zaļaiskalna (8.a): “Es ļoti gribētu, lai viņi (vācu ģimnāzijas skolēni) atbrauc vēlreiz uz Latviju! Un es noteikti piedalīšos vēl šādos projektos!”

Informāciju sagatavoja Karīna Rutmane

 

 

Erasmus+ projekts „Dzimumu atšķirības: saprast vienam otru dažādos līmeņos”

No 2018. gada 4. - 10. novembrim sešas CVĢ skolnieces - Paula Miķelsone, Linda Zārdiņa, Līga Lāce - Sējāne, Elīze Ropša, Betija Anna Skrastiņa, Estere Anna Aploka un skolotājas Ineta Ābola, Ilze Kricka kopā ar Spānijas, Itālijas un Vācijas izglītības iestāžu audzēkņiem uzsāka Erasmus+ projekta „Dzimumu atšķirības: saprast vienam otru dažādos līmeņos”  īstenošanu. Projekta dalībnieku pirmā tikšanās vieta bija Vācijas pilsētā Fīrzenā (Viersen) Erasmus fon Rotterdam ģimnāzijas telpās. Projektā kopumā darbojās 12 pedagogi un 36 skolēni.

Skolēni tika iesaistīti komunikāciju veicinošās aktivitātēs, dažiem rīta pusē bija iespēja apmeklēt mācību stundas ģimnāzijā. Kopumā šajā nedēļā skolēni ieguva bagātīgu pieredzi, dzīvojot un darbojoties multikulturālā vidē, kā arī iepazīstot dažādu tautību skolēnus un viņu ikdienu, jo jaunieši dzīvoja viesģimenēs.

Neaizmirstams piedzīvojums visiem bija Tomasa Saračeno (Tomas Saraceno) interaktīvās instalācijas „In Orbit” apmeklējums Diseldorfas modernās mākslas muzejā, pilsētas panorāmas un Vācijas lielākās upes Reinas vērošana no 240 m augstā Diseldorfas TV torņa. Pēcpusdienā bija tikšanās ar Vācijas Kristīgo demokrātu partijas (CDU) deputātu, kurš pārstāv  Ziemeļreinas un Vestfālenes federālo zemi un ir Fīrzenas Erasmus von Rotterdam ģimnāzijas absolvents. Kad siltajā pievakarē projekta dalībnieki bija pabeiguši slēpņošanu (geocaching) Diseldorfas Media Harbor rajonā, viņi piedzīvoja iespaidīgu saulrietu pilsētas promenādē, kur tika uzņemtas daudzas īpaši skaistas fotogrāfijas. Žēl, ka cauri Diseldorfas vecpilsētai,  kura mums nedaudz atgādināja Rīgu, ierobežotā laika dēļ bija jādodas ātrā solī.

Ne mazāk iespaidīga un atmiņā paliekoša bija ekskursija uz kādreizējās Vācijas Federatīvās Republikas  galvaspilsētu Bonnu. Tur muzejā „Haus der Geschichte” interaktīvā veidā skolēni tuvāk iepazinās ar Vācijas vēsturi pēc 1945. gada un gida pavadībā izstaigāja kluso bijušās VFR valdības iestāžu rajonu Reinas krastā, kur šobrīd atrodas masu mediju kompānijas DW galvenā mītne, 18 ANO institūcijas, Pasaules konferenču centrs (World Conference Center Bonn), Vācijas prezidenta villa Bonnā (Hammerschmidt Villa) un citi svarīgi objekti.

Nenoliedzami, šī bija īpaša nedēļa visiem projekta dalībniekiem: jauni draugi, intensīva komunikācija angļu valodā, spilgti, neaizmirstami iespaidi. Projekts noslēdzās ar sirsnīgu, vāciešiem ierastu kopā sanākšanu skolā, kur visi projektā iesaistītie skolēni, skolotāji un viesu ģimenes pulcējās pie bagātīgi klāta vakariņu galda un teica viens otram mīļu paldies par kopā pavadītajām dienām.

Ineta Ābola un Ilze Kricka

 

Projekta "Innovation=Motivation" logo konkursa uzvarētāji

No 8. oktobra līdz 16. novembrim skolā norisinājās projekta "Innovation=Motivation" (Inovācija=Motivācija) logo konkurss. Konkursā tika iesniegti gandrīz 30 darbi.
Žūrija vērtēja darba atbilstību izvirzītajiem kritērijiem un idejas oriģinalitāti.
Konkursa uzvarētājas ir Madara Vildere, Ilze Kampenusa un Dārta Purmale.
Uzvarētājām balvās dāvanu kartes.

Paldies visiem par piedalīšanos!


Vēl ir iespēja piedalīties projekta "My school, my life" logo konkursā. Darbu iesniegšanas termiņš 7. decembris.

Erasmus+ projekta vizīte Vācijā

No 21. līdz 25. oktobrim CVĢ skolotājas Elza Strazdiņa un Ina Gaiķe piedalījās Erasmus + projekta ,,Mana skola, mana dzīve" (My school my life) darba plānošanā.

Pirmajā vizītē Freiburgā  skolotājas tikās ar projektā iesaistīto skolu pārstāvjiem no Vācijas Sekundarschule Friedrich Ludwig Jahn Freyburg, no Austrijas Musik NMS Freistadt skolas, no Spānijas IE Mare de Déu del Portal skolas. Tikšanās laikā saplānotas nākamās vizītes un izvirzīti uzdevumi skolēnu darbam, lai projekta realizācija noritētu sekmīgi. Projekta laikā tiks izstrādāti projekta logo, veidotas grafiti skices, izveidota skolas atpūtas zona un ieviests skolas bioloģiskais dārzs. Skolēniem būs jāapgūst prasmes veidot mazos biznesa plānus, strādāt ar e-vides programmu piedāvātajām iespējām un jāiesaistās TwinSpace, lai tiktos un sadarbotos ar vienaudžiem no partnerskolām.

 Katras dalībvalsts projekta darbu (biznesa plānu) plānots pabeigt 2020. gada jūlijā.

Vienā no darbadienām viesskolotājiem bija iespēja redzēt, kā vācu bērni mācās empātiju: daļa skolēnu, sēžot ratiņkrēslā, mācījās spēlēt basketbolu, bet daļa bērnu mēģināja pārvietoties ratiņkrēslā pa pilsētas ielām.

Pēc plānošanas darba skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Freiburgas ievērojamākajām vietām un no pilskalna noraudzīties Unštrutas upes līkumotajā tecējumā. Skolotājas apmeklēja tuvākās pilsētas Naumburgas Sv. Pētera un Sv. Paula  romānikas un gotikas stila katedrāli, kas šogad ievietots UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Īpaši  aizkustinošs  bija vācu skolotāju piedāvājums izstaigāt skolu, kurā mācījies vācu filozofs  F.V. Nīče un kura joprojām darbojas kā internātskola.  Interesants bija planetārija Arche Nebra apmeklējums, kurā apskatāms bronzas disks, kas zinātniski pamato astronomiskās dabas parādības.

Nākamā tikšanās notiks jau ar skolēnu grupām Austrijā.

Erasmus+ projekti

2018. gada 1. septembrī Cēsu Valsts ģimnāzija ir uzsākusi īstenot četrus Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektus.

Projekta nosaukums: "Innovation=Motivation. Against Early School Leaving"
Līguma nr.: 2018-1-ES01-KA229-051094_3
Projektā iesaistītās skolas:
Springwood High School (Apvienotā Karaliste)
Cēsu Valsts ģimnāzija (Latvija)
Osnovna škola Trstenik (Horvātija)
Integrierte Gesamtschule Grünthal (Vācija)
IIS Francesco Orioli (Itālija)
Fundación Educación Alternativa 1826 (Spānija)

Projekta nosaukums: "Gender Differences: Understanding each other on different levels"
Līguma nr.: 2018-1-DE03-KA229-047508_2
Projektā iesaistītās skolas:
Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium (Vācija)
Istituto d'Istruzione Superiore Majorana (Itālija)
IES Alonso Sánchez (Spānija)
Cēsu Valsts ģimnāzija (Latvija)

Projekta nosaukums: "My school, my life"
Līguma nr.: 2018-1-DE03-KA229-047287_3
Projektā iesaistītās skolas:
Musik NMS Freistadt (Austrija)
Sekundarschule Friedrich Ludwig Jahn Freyburg (Vācija)
Cēsu Valsts ģimnāzija (Latvija)
IE Mare de Déu del Portal (Spānija)

Projekta nosaukums: "Stand up, speak out!"
Līguma nr.: 2018-1-ES01-KA229-050268_2
Projektā iesaistītās skolas:
IES Dr José Zapatero (Spānija)
Școala Gimnazială Mihai Eminescu (Rumānija)
Duca Abruzzi - Libero Grassi (Itālija)
Cēsu Valsts ģimnāzija (Latvija)

Projektu ilgums: No 01.09.2018. līdz 31.08.2020. (2 gadi). Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv 

Erasmus+ projektu vadītāja Cēsu Valsts ģimnāzijā Ieva Lapsiņa


 

Nordplus projekta sagatavošanas vizīte Reikjavikā

No 10. - 15. septembrim CVĢ skolotājas Selga Goldmane un Ineta Ābola piedalījās Nordplus projekta “Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija” plānošanā Reikjavikā. Projektā piedalās Torringas ģimnāzija (Dānija) , Borgarholtsskoli vidusskola (Islande) un Cēsu Valsts ģimnāzija, kuras kopā pārstāv septiņi pedagogi - svešvalodu skolotāji.

Pirmajā projekta darba dienā skolotāji iepazinās ar Borgarholtsskoli vidusskolu - skolas direktoru un vadību, telpām un programmām. Skolotāji dalījās pieredzē svešvalodu mācīšanā, kā arī pārrunāja dažādas problēmas. Turpmākajās dienās skolotāji kopīgi strādāja pie projekta pieteikuma dokumenta sagatavošanas. Šī projekta norise ir plānota periodā no 2019. līdz 2021. gadam. 

Darba dienu  otrajā pusē bija iespēja apmeklēt Islandes Kultūras māju (izstāžu zāles), Islandes Nacionālo muzeju un Islandes Nacionālo galeriju, kur varēja iepazīties ar Islandes vēsturi, mākslu un kultūras vērtībām.