CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Projekti

Par starptautiskajiem projektiem  un to perspektīvām

Visilgstošākais un vissekmīgākais skolēnu apmaiņas projekts ir ar Ahimas skolām Vācijā. Ar nelieliem pārtraukumiem tas darbojas kopš Cēsu un Ahimas pilsētu sadraudzības līguma parakstīšanas 1992.gadā. Sākumā apmaiņas grupas tika komplektētas no vairākām skolām,tika organizētas vasaras nometnes. Kad Ahimā izveidojās jauna – GAMMA ģimnāzija (2008.g.), apmaiņa aprobežojās ar grupām no tās un Cēsu Valsts ģimnāzijas, toties divas reizes gadā. Projektu finansiāli atbalsta Cēsu novada un Ahimas pilsētas domes. Tātad 2015.gada maijā Ahimas skolēni viesojās Cēsīs, kur viņus savās ģimenēs uzņēma CVĢ 7.klašu skolēni. Apmaiņas nedēļas laikā viesi iepazinās ar Cēsīm un apkārtni, piedalījās kopīgos pasākumos. Septembrī mūsu skolēni devās atbildes vizītē uz Ahimu. Abu skolu apmaiņas dalībnieki –gan skolēni,gan skolotāji bija ļoti apmierināti ar projekta norisi Latvijā un Vācijā. Tika iedibināti personīgie kontakti, pilnveidota svešvalodu lietošanas prasme. Nākošā tikšanās plānota 2016.gada maijā.

Pēc tāda paša principa  jau ilgus gadus tiek organizēta apmaiņa ar Vācijas Gistrovas rajona Jaunatnes organizāciju apvienību, pēdējā laikā – starp CVĢ un Bitcovas ģimnāziju. Šī apmaiņa notiek reizi gadā, tajā piedalās 10. – 11.klašu skolēni. To arī atbalsta Cēsu novada dome un Gistrovas Jaunatnes lietu pārvalde. 2015.gada vasarā bitcovieši viesojās Cēsīs, nākošā tikšanās paredzēta 2016.gada vasarā.

Vienlaikus ar minētajiem projektiem notiek mēģinājumi veidot plašāka apjoma Erasmus projektus ar vairāku valstu skolu piedalīšanos. Pagājušajā 2014./15. mācību gadā Diseldorfas T.Fliednera ģimnāzijas vadībā tapa projekts par enerģijas taupīšanu. Tā sagatavošanā piedalījās ģimnāzijas no Rumānijas un Slovēnijas. Diemžēl projektu      neapstiprināja. 2015.g. septembrī Diseldorfā notika Vācijas Izglītības un zinātnes apvienības kongress, kurā viena no tēmām bija Erasmus projekti. Kongresā piedalījās    skolotājs I.Zemītis. Pašlaik kopā ar ģimnāzijām no Rumānijas, Ungārijas un Polijas notiek priekšdarbi jaunam pētnieciskam projektam par tēmu – kā Reformācija ir ietekmējusi Eiropas attīstību dažados aspektos.


                        CVĢ projektu vadītājs I.Zemītis