CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Tikšanās ar Juglas vidusskolas skolēniem

18. oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijā viesojās Juglas vidusskolas skolēni. Pasākuma moto - Piedalāmies vācu valodas nedēļas pasākumā Latvijā. Ar Juglas skolēniem īstenojām 2 gadu projektu - tikties un radošās aktivitātēs pilnveidot vācu valodas prasmes. No Cēsīm viesus uzņēma 9.a klase un audzinātāja Erna Suharževska.

Vācu valodas uzdevumu daļu palīdzēja sagatavot vācu valodas skolotāja Ruta Amoliņa. Jāatzīmē, ka abas tikšanās reizes - gan pagājušajā pavasarī Juglā, gan šogad Cēsīs raisīja daudz pozitīvu emociju, prieka, smieklu un jautrības.

 

Nu ko, citu gadu meklēsim citus partnerus kādā no Latvijas skolām, kur pastiprināti māca vācu valodu un centīsimies projektu turpināt!

CVĢ vācu valodas skolotāja Maruta Vēvere.