CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Projekta "Innovation=Motivation" logo konkursa uzvarētāji

No 8. oktobra līdz 16. novembrim skolā norisinājās projekta "Innovation=Motivation" (Inovācija=Motivācija) logo konkurss. Konkursā tika iesniegti gandrīz 30 darbi.
Žūrija vērtēja darba atbilstību izvirzītajiem kritērijiem un idejas oriģinalitāti.
Konkursa uzvarētājas ir Madara Vildere, Ilze Kampenusa un Dārta Purmale.
Uzvarētājām balvās dāvanu kartes.

Paldies visiem par piedalīšanos!


Vēl ir iespēja piedalīties projekta "My school, my life" logo konkursā. Darbu iesniegšanas termiņš 7. decembris.