CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

2. vieta starpnovadu sacensībās futbolā

25. aprīlī Cēsu pilsētas stadionā notika starpnovadu sacensības futbolā. Mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 2. vietu

Komandā startēja:
Linda Smilga 10.b2,
Annija Sileniece 10.b2,
Marta Klēra Priede 10.b2,
Amanda Paula Martinsone 10b.1,
Diāna Namniece 10.b1,
Elizabete Ella Zariņa 10.B1


Apsveicam!


Informāciju sagatavoja sporta skolotājs Aivars Krickis