CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA

Starpnovadu sacensības florbolā

18. aprīlī Cēsu sporta kompleksā notika starpnovadu sacensības florbolā.
Cēsu Valsts ģimnāzijas zēnu komanda izcīnīja otro vietu.

Komandā startēja:
Jānis Driļevskis 10.b1
Kristiāns Kociņš 10.b1
Kristaps Krujelis 10.a
Krišjānis Tiltiņš 10.a
Norberts Golubkovs 10.a
Jorens Malkavs 10.b2


Apsveicam!


Informāciju sagatavoja sporta skolotājs Aivars Krickis