Cēsu novada bioloģijas olimpiādes rezultāti

Publicēts: 12.12.19

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu sasniegumiem novada bioloģijas olimpiādē!

9. klašu grupā

1. vieta Katrīnai Kalniņai, Ralfam Trofimovam, Šarlotei Luīzei Odziņai

2. vieta Jēkabam Eglītim

3. vieta Justīnei Odiņai

Atzinība Esterei Aplokai, Līgai Lapsiņai, Martai Markovskai, Haraldam Mednim

10. klašu grupā

1. vieta Tīnai Krastiņai, Tīnai Deinai Kukurītei, Beatrisei Liepiņai, Matīsam Timermanim

2. vieta Ilzei Kampenusai

Atzinība Jēkabam Jānim Šomasam, Ričardam Ludženiekam

11. klašu grupā

1. vieta Andai Upanei

2. vieta Kārlim Dieviņam Viktorijai Vildiņai

3. vieta Betijai Žideļunai

Atzinība Gustavam Gailišam, Karlīnai Gertmanei, Anetei Sniedzei, Artūram Smiltiņam, Jānim Driļevskim, Viktorijai Aleksejevai, Elizabetei Ellai Zariņai, Samijai Artai Spruģevicai

12. klašu grupā

1. vieta Sandrai Siliņai, Edgaram Krūmiņam

2. vieta Gustavam Dravantam, Andrejam Ķīlim, Rihardam Voldemāram Vaivodam

3. vieta Beatrisei Alisei Ivanovai, Ancei Lapiņai, Artai Soboļevai

Atzinība Patrīcijai Stapulonei, Emīlijai Ezeriņai, Asnātei Luīzei Podniecei, Norai Evijai Bērziņai, Jutai Mocānei, Elīzai Elizabetei Zēbergai.

Paldies skolotājām Initai Kriškānei un Inesei Kukainei par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm!

Aktualitātes

22. februārī iestājpārbaudījumi (6. klašu skolēniem) latviešu valodā un matemātikā

6. martā Žetonu vakars

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pastscvg@inbox.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv