Erasmus+ projekta "Innovation = Motivation" sanāksme

Publicēts: 10.04.19

No 25. novembra līdz 1. decembrim Cēsu Valsts ģimnāzijas grupa - 7.b klases skolēni Dārta Purmale, Ralfs Reinsons, Emija Vītola, Madara Vildere, skolotājas Karīna Rutmane un Inga Ivanova Erasmus+ projekta "Innovation = Motivation (aESL)" ietvaros devās pirmajā braucienā uz Anglijas pilsētu Kingslinu (King’s Lnn) .

Skolēniem šī bija jauna pieredze tik apjomīgā starptautiskā projektā, jo projektā darbojas 6 valstis – Latvija, Spānija, Itālija, Vācija, Horvātija un Anglija.

Springvudas vidusskola (Springhwood High School) mūs uzņēma ļoti sirsnīgi. Skolēniem bija iespēja dzīvot viesģimenēs, iepazīstot vietējo kultūru un tradīcijas.
Nedēļas laikā gan skolēniem, gan skolotājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Pirmajā dienā tika organizētas iepazīšanās aktivitātes. Katra projektā iesaistītā skola prezentēja savu valsti, pilsētu un skolu. Vakarā skolā tika organizēts neliels koncerts, kurā uzstājās ne tikai Springvudas skolas skolēni, bet bija iespēja parādīt sevi arī pārējo dalībvalstu skolēniem. Pasākuma laikā tika prezentēti katras valsts dažādie ēdieni, lai projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un viesģimenēm dotu iespēju iepazīt katras valsts kultūru.

Otrajā dienā skolēni apmeklēja vēstures stundu, iepazīstot Kingslinas vēsturi, kā arī skolēni piedalījās mājturības stundā, kurā apguva apģērba dekorēšanas prasmes - auduma zieda darināšanu. Pēcpusdienā skolēni piedalījās Karalisko gaisa spēku (Royal Air Force) organizētajās saliedēšanas aktivitātēs, bet vakarā notika pieņemšana pie pilsētas mēra Nick Daubney.  Kingslinas mērs bija ļoti atvērts un runātīgs, aicinot visus atnākušos ne tikai iepazīties ar rātsnamu, bet arī nekautrēties uzdot viņam interesējošus jautājumus.

Trešajā dienā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu (Duke of Edinburgh award) un izmēģināt spēkus, plānojot trīs dienu pārgājienu, kam sekoja Kingslinas vēsturiskā centra iepazīšana gida vadībā un Tradicionālā britu tējas pēcpusdiena, kuru bija sagatavojuši Springvudas skolas skolēni, ievērojot tējas dzeršanas etiķeti.

Ceturtā diena iesākās ar skolēnu debatēm, kurās viņiem bija jāprezentē savs viedoklis par tēmu: “Vai politiķiem būtu jāsaņem savas valsts vidējā darba alga?”. Pēcpusdienā skolēni apguva jaunas datorprasmes un piedalījās “dārgumu medībās” (treasure hunt) skolas teritorijā, kamēr skolotāji tikās ar skolas vadību.

Nākamajā dienā skolēni lika lietā savas apgūtās zināšanas un prasmes, apmācot skolotājus. Pēc apmācībām devāmies uz Norviku (Norwich), kur bija iespēja apskatīt 11. gs. celto Norvikas pili (Norwich castle) un gida pavadībā iepazīt dzīvi viduslaiku nocietinājumā.

Mobilitātes laikā, apgūstot datorprasmes, apģērba dekorēšanu, ļoti svarīgas bija katra skolēna svešvalodas zināšanas, datorprasmes, prasme klausīties, ieklausīties, vēlme darboties, uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu.

Saliedēšanas treniņā, izaicinājuma plānošanā un debatēs skolēni mācījās sadarboties grupā, uzņemties iniciatīvu, izteikt savu viedokli, ieklausīties citu grupas dalībnieku teiktajā, argumentēt savu viedokli, iziet uz kompromisu, u.c. Veikt uzdevumus nebija viegli, jo grupas tika komplektētas tā, lai katrā komandā būtu dalībnieki no visām projekta dalībvalstīm. Grūtības sagādāja atšķirīgais angļu valodas zināšanu līmenis un kultūras iezīmes. Skolēni darbojās ar lielu atbildību, centību un enerģiju. Rezultātā – prieks par pārvarētajām grūtībām, gandarījums par teicami paveikto darbu un motivācija darboties tālāk!


 Karīna Rutmane un Inga Ivanova

Aktualitātes

22. februārī iestājpārbaudījumi (6. klašu skolēniem) latviešu valodā un matemātikā

6. martā Žetonu vakars

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pastscvg@inbox.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv