Erasmus+ projekta „Inovācija = Motivācija” viesi Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 10.04.19

No 3. - 9. februārim Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ) notika Erasmus+ projekta „Inovācija = Motivācija” ("Innovation = Motivation”) sanāksme, kurā piedalījās partneri no Spānijas, Horvātijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes un Vācijas. Kopumā 22 skolēni un 10 skolotāji. Skolēni dzīvoja viesģimenēs, tādējādi iepazīstot latviešu ģimenes ikdienu un tradīcijas.

Viesi apmeklēja mācību stundas (matemātiku, ģeogrāfiju, latviešu valodu un informātiku), lai iepazītos ar mācību darbu CVĢ un gūtu priekšstatu par efektīvām mācību metodēm. Lai integrētu ārzemju skolēnus klasē, latviešu valodas skolotāja Vineta Bērziņa bija sagatavojusi mācību materiālus arī spāņu, horvātu un itāļu valodās.

Erasmus+ viesi piedalījās latviešu tradicionālajā vakarā, kurā uzstājās skolas ansamblis, jauktais koris „Tomēr” un deju kolektīvs „Kande”. Īpašie viesi bija skolēnu viesģimenes.

Mūsu parterskolas ir izzinājušas Latvijas kultūras bagātību un tās ieguldījumu Eiropas kultūras mantojumā. Savukārt mūsu skolēni ir analizējuši latviešu valodu, ar kuru iepazīstināja projekta partnerus, kā arī iemācīja latviešu valodā vienkāršus un noderīgus dialogus.

Visi projekta dalībnieki ir pētījuši priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus savā valstī, pilsētā un skolā. Ar iegūtajiem datiem un pētījumiem tika iepazīstinātas visas partnerskolas. Šajā pētījumā CVĢ ir kā piemērs citām skolām, tāpēc tika izzināta CVĢ labā prakse skolēnu mācību motivācijas veicināšanā.

Viesi piedalījās arī praktiskās nodarbībās, kuras vadīja gan skolotāji, gan arī vecāko klašu skolēni. Erasmus + projekta dalībnieki piedalījās orientēšanās spēlē „Atklāj Cēsis”, cepa pīrāgus, iepazinās ar skolēnu mācību uzņēmumiem CVĢ un gatavoja draudzības rokassprādzes. Praktisko nodarbību rezultātā tika pilnveidotas skolēnu sadarbības prasmes, veicināta skolēnu interese, motivācija un sekmēta dzimumu līdztiesība.

Projekta partneri tikās ar Cēsu pilsētas mēru Jāni Rozenbergu, devās ekskursijā pa Cēsu Viduslaiku pili, iepazina Rīgas vecpilsētu, apmeklēja baseinu “Rifs” un baudīja ziemas priekus „Žagarkalnā”.
Pēdējā viesošanās dienā Erasmus+ viesi piedalījās „Valentīndienas ballē”, kuru organizēja CVĢ skolēnu dome.

Paldies skolotājām/iem: I. Šķenderei, I. Ivanovai, E. Strazdiņai, A. Kozakam, A. Slaidiņai, I. Siliņam, I. Gailei, V. Bērziņai, direktores vietniece ārpusklases darbā V. Stīpniecei, direktores vietniece izglītības jomā I. Šķesterei, lietvedei A. Greiškānei un direktorei G. Bērziņai.

Paldies skolēniem: Trīnei Žagarei (12.b1), R. Puriņam (12.b1), D. Kukorei (11.b1), A. Ratnikam un E. M. Stangainei.

Paldies Aleksandram Movzešam - Kornetam par fotoreportāžu.

Paldies vecākiem par atsaucību un atbalstu!

Ieva Lapsiņa
Erasmus+ projektu koordinatore Cēsu Valsts ģimnāzijā

Aktualitātes

22. februārī iestājpārbaudījumi (6. klašu skolēniem) latviešu valodā un matemātikā

6. martā Žetonu vakars

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pastscvg@inbox.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv