Izcili panākumi konkursā "Ex-libris"

Publicēts: 04.04.24

Lepojamies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumiem Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola organizētajā konkursā "Ex-libris"!

1. vieta Dagnija Novicka, 12.c

2. vieta Evelīna Bikiņa, 12.c

3. vieta Lauma Jānelsiņa, 9.b, Beatrise Vernere, 9.b

Atzinība Elizabeta Greta Auziņa, 12.c un Petra Pāsa, 11.c

Konkursa darbus izvērtēja profesionāli mākslinieki.

Vērtēšanas komisijas sastāvā:
1. Kristīne Rozenberga, Mag. art., grafiķe
2. Ilma Strazdiņa, Mag. art., keramiķe
3. Ērika Māldere, Mag. art., grafiķe
4. Aigars Lenkēvičs, Mag. art., dizaineris

Paldies skolotājam Eero Rass par atbalstu un skolēnu sagatavošanu konkursam!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv