Mazās matemātikas universitātes (MMU) 6.nodarbība

Publicēts: 04.05.23

29.aprīlī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika Mazās matemātikas universitātes (MMU) 6.nodarbība, ko 10.-12.klašu skolēniem organizē LU A.Liepas neklātienes matemātikas skola.
Šajā nodarbībā skolēni noklausījās profesora Andreja Cibuļa lekciju "Matemātikas olimpiāžu uzdevumi, to modifikācijas kā ZPD tēmas" un praktiski darbojās LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentu nodarbībā "Vai Tu zini, kas ir ekstrēmi?".
Nodarbības beigās skolēniem tika uzdots pārbaudes darbs par nodarbībā dzirdētajiem un apgūtajiem tematiem. Prieks, ka viens no skolēniem, kas tika apbalvoti, bija arī mūsu skolas skolēns KĀRLIS KAULIŅŠ.
Paldies visiem Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešiem: Elizabetei Blauai (12.a), Māricai Krauklei (12.a), Laurai Kalnietei (12.a), Keitai Karlīnai Silgalei (12.b), Kārlim Kauliņam (11.a), Raulam Ulvim Grimzam (11.a), Mārtiņam Dribam (11.b), Adrianam Goršeņinam (10.b), Mārtiņam Ezerniekam(10.b) un Normundam Jaunozoliņam (10.b), kuri sestdienas dienu veltīja, pilnveidojot savas zināšanas!
Ar šo nodarbību MMU šajā mācību gadā noslēdzās.
Paldies jauniešu vecākiem par atbalstu!
Paldies skolotājai AGRITAI BARTUŠĒVICAI par entuziasmu un skolēnu ieinteresēšanu pilnveidot savas zināšanas sestdienās visa mācību gada garumā!
Paldies Cēsu novada pašvaldībai par transportu!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv