Pedagogu profesionālās pilnveides semināru plāns

Publicēts: 11.10.19

Pedagogu tālākizglītības pasākumi tiek organizēti, pamatojoties uz MK 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Cēsu novada domes un Cēsu Valsts ģimnāzijas 2019.gada 18.jūnija vienošanos Nr.2-2/19/299 par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides organizēšanai.

Pedagogu profesionālās pilnveides semināru plāns

2019. gada 1. semestrī

Cēsu Valsts ģimnāzijā (L. Paegles ielā 1)

Kontaktpersona: Dace Baltiņa CVĢ direktora vietniece metodiskajā darbā (dacebaltina@inbox.lv)

Semināri ir bez maksas. Pusdienas 2 EUR skolas ēdnīcā pēc dalībnieku izvēles.

Laiks Semināra nosaukums Vadītāji Reģistrācija

21. oktobris

plkst. 10.00

(6 h)

Savstarpējo attiecību veidošana un vizuālizpratne - nepieciešamās kompetences digitālajā laikmetā

Andris Arhomkins

 

Dr. paed. Austra Avotiņa

https://forms.gle/RZB52QXM1SiHSAF49

 

līdz 16. oktobrim

20. novembris

plkst. 10.30

(9h)

Kompetencēs balstīta efektīva mācību procesa organizēšana mācību stundās un izglītojamo sasniegumu vērtēšanā”

Santa  Kazaka

 

Andžela Sokolova

https://forms.gle/JJVCB1MkFoU6VGke8

līdz 16. novembrim

 

Aktualitātes

No 20. līdz 24. janvārim projektu nedēļa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pastscvg@inbox.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv