Pieredzes apmaiņas programma un apmācības kursi Tenerifē.

Publicēts: 02.09.22

No 14. līdz 21.augustam Cēsu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Karīna Rutmane un Natālija Volkova ņēma dalību Erasmus Learning Academy (ELA) organizētajos kursos Tenerifē, Spānijā. Kursu mērķis ir veicināt izcilību izglītībā, dodot skolotājiem, pasniedzējiem, vadītājiem un citiem izglītības darbiniekiem iespēju integrēt IKT rīkus izglītībā un mācību procesā. Kursu laikā Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājām kopā ar citiem skolotājiem un izglītības darbiniekiem no Eiropas (Slovēnijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas) bija iespēja dalīties pieredzē un pilnveidot savas IKT prasmes praktiskā veidā, tādējādi iegūstot arī plašāku izpratni par izglītības un mācību procesa tendencēm Eiropā.

Iegūtās zināšanas un prasmes tiks izmantotas mācību darbā, starpdisciplināra mācību satura veidošanai un pieredzes apmaiņas semināru organizēšanai svešvalodu skolotājiem un citiem interesentiem. 

 

Projektu “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācību procesā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv