Radošā darbnīca

Publicēts: 21.06.21

"Dabiskais/bezatkritumu saimniekošanas modelis starppriekšmetu saites nodrošināšanā klases stundu vadīšanai ārpus skolas"

Audzinātāja uzdevums katrā mācību gadā ir piedāvāt savas audzināmās klases skolēniem aizvien jaunas iespējas saturā bagātināt klases stundas gan skolā, gan ārpus ierastās mācību vides. Tādēļ svarīgi arī klašu audzinātājem/jām sniegt metodisko atbalstu un piedāvāt instrumentus, lai atvieglotu viņu darbu.

Tradicionāli CVĢ metodiskais centrs arī audzinātāju MK praktiskajās nodarbībās piedāvā interesantus risinājumus klašu stundu un ārpusskolas tematisko pasākumu organizēšanai. Šī mācību gada sākumā uzmanība tika pievērsta sadarbībai ar Cēsu Vēstures un Mākslas muzeju, konkrēti ar Viduslaiku dārza saimnieci-dārznieci Līgu Eglīti, pateicoties kuras fundamentālajam darbam ir jau vairākus gadus atdzimis un saglabāts viduslaiku oriģinālais dārzs Cēsu viduslaiku pils teritorijā.

Audzinātāji un interesenti tika aicināti uz nodarbību "Dabiskais/ bezatkritumu saimniekošanas modelis starppriekšmetu saites nodrošināšanā klases stundu vadīšanai ārpus skolas" pedagogu tālākizglītības programmas “Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” ietvaros.

Šajā darbnīcā tika teorētiski un praktiski aprobētas metodes par dārza vēsturi (ieskats), viduslaiku dārza zīmējumiem, sargāšanās no epidēmijām, viduslaiku dārza darbarīkiem, augstās dobes agrāk un tagad (kompostēšana), kungu zālēm un kalpu zālēm, veselīgu uzturu, smaržu kaleidoskops u.c. tēmas, kuras pēc pieprasījuma cien. dārzniece vada skolēnu un interesentu grupām kopā ar praktisko darbošanos. Pasākuma laikā pedagogiem bija iespēja, ne tikai uzzināt daudz saistoša un interesanta par piedāvātajām tēmām, bet arī izmēģināt roku augu un dārzeņu apstrādē pēc 16.gs. metodēm.

Pedagogi baudīja zāļu tējas un veselīgo viduslaiku biezputru no māla traukiem, kas gatavoti pēc Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskajās ekspedīcijās atrastajām māla trauku lauskām. Šādas dzīres, sildoties pie amatnieku mājiņā kurošās krāsns, piešķīra pasākumam īpašu noskaņu, smaržas un ierosmi radoši strādāt nākotnē pedagogu kolektīvā un pēc iespējas kopā ar skolēniem izbaudīt muzeja speciālistu un entuziastu/sava aroda profesionāļu darba augļus un piedāvājumu apmeklētājiem.

CVĢ radošā organizatoru grupa pateicās personīgi Līgai Eglītei par atbalstu pasākuma sagatavošanā un vadīšanās. Lai interesantas idejas un ierosmes katrā sezonā, ko realizēt Cēsu muzeja viduslaiku dārzā!

Pateicībā par sadarbību, pārskatu sagatavoja D. Baltiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv