SARUNA ZINĀTNE.ZOOMED.IN

Publicēts: 23.11.21

11. novembrī 10.a klases skolēni piedalījās ZINĀTNE.ZOOMED.IN organizētajās sarunās ar zinātnieku Mārci Pinni, kas notika ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

Skolēniem bija iespēja iepazīt zinātnieka profesiju un pētniecības aizraujošos dabu. Sarunas moderators bija TV erudīcijas spēles „Gudrs, vēl gudrāks” ilggadējais vadītājs Kaspars Ozoliņš. Datorzinātņu doktors Mārcis Pinnis ir pētnieks Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, Tildes mākslīgā intelekta attīstības vadītājs un docents Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Interesanti bija uzzināt kādas bija zinātnieka intereses skolas laikā, kādi bija mīļākie mācību priekšmeti, kas viņam palīdzēja izvēlēties datorzinātnes virzienu. Noskaidrojām, kas ir mākslīgais intelekts un kāpēc Mārtiņš Pinnis to pēta.

Secinājām, ka mākslīgais intelekts ir gan zinātnes nozare, kas pēta gudru risinājuma izstrādi, gan risinājums, kas ir spējīgs pildīt uzdevumu, ko parasti pilda dabiskais intelekts. Pēc zinātnieka domām pētīt mākslīgo intelektu ir izaicinoši, nav rutīnas, tas dara gandarījumu un rezultāts uzlabo sabiedrības produktivitāti. No praktiskā viedokļa pētīt mākslīgo intelektu ir izdevīgi, jo tas dod iespēju ceļot un sadarboties ar pētniekiem starptautiskajā vidē.

Sarunā ar zinātnieku noskaidrojām, kas ir mašīntulkošana un kāda ir Tildes mašīntulkošanas risinājumu attīstība un galvenie sasniegumi.

Sarunas noslēgumā datorzinātnieks atbildēja uz visiem mūsu interesējošajiem jautājumiem.

Paldies sarunas organizatoriem, zinātniekam Mārtiņam Pinnim un Kasparam Ozoliņam par sarunas vadīšanu!

Paldies klases audzinātājai Agritai Bartušēvicai!

10.a klases skolniece Marta Antonova

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv