Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu konference

Publicēts: 05.03.20

Sveicam Vidzemes reģiona ZPD konferences godalgoto vietu ieguvējus!

1. vieta

Martai Reinsonei 11.b2 klase
Viktorijai Aleksejevai 11.b1 klase
Kristiānam Kociņam 11.b2 klase

2. vieta

Rūdolfam Zvejam 11.b2 klase
Dinai Palsai 11.b1 klase
Ancei Dancei 11.b1 klase
Renātei Zapanei 11.a klase
Karlīnai Gertmanei 11.b2 klase
Evelīnai Glaudiņai 11.b1 klase
Artūram Smiltiņam 11.b1 klase
Justīnei Martinsonei 11.b2 klase
Emīlijai Zelmai Gāršai 11.b2 klase
Sindijai Lindai Rencei 11.a klase

3. vieta

Anetei Sniedzei 11.b1 klase
Lorai Ševčukai 11.b1 klase
Martai Klērai Priedei 11.b2 klase
Elīzai Šelengovai 11.b2 klase

Paldies ZPD vadītājiem Ingai Ozolai, Sarmītei Dreijaltei, Ilmāram Siliņam, Agritai Bartušēvicai,
Elzai Strazdiņai, Lailai Ruķei un Selgai Goldmanei!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece mācību darbā Ilga Šķestere

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv