XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki

Publicēts: 12.07.23

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir unikāls latviešu tautas folkloras mantojums un profesionālās mūzikas tradīciju un jaunrades fenomens
LEPOJAMIES!
XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos, kas notika 2023. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, piedalījās vairāk nekā 80 Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, dziedot Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktajā korī “Tomēr”, Zaubes jauktajā korī, jauktajā korī “Pie Gaujas”, jauktajā korī “Rauna” un dejojot deju kolektīvā “Kande”, “Raitais solis”, “Tūgadiņš”, “Virpulis”, “Idumeja”, “Piebaldzēni”, “Randiņš”, spēlējot pūtēju orķestrī “Cēsis” un Inčukalna orķestrī, kā arī koklējot ansamblī “Wendenkokle” un koklētāju ansamblī "Dzītari".
Svētku kopkorī dziedāja skolotāja Agrita Bartušēvica (sieviešu koris “Laumas”), Lauma Abramsone (jauktais koris “Vidzeme”).
Koncertprogrammu “Mūžīgais dzinējs” izdejoja Ina Gaiķe un Ligita Neimane (VPDK “Miķelis”) un daudzi jo daudzi Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventi dažādos deju kolektīvos Latvijā.
Īpašs paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktā kora “Tomēr” diriģentei ILGAI ŠĶENDEREI, deju kolektīva “Kande” vadītājam ANDIM KOZAKAM!
Paldies par atbalstu Andrai Greiškānei, Ingai Ivanovai, Ilzei Krickai un Vinetai Stīpniecei!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv