Pieņemšanas laiki

Direktore:

Pirmdiena 15.00 - 17.00
Otrdiena 9.00 - 14.00

Sekretāre:

Pirmdiena - piektdiena no 8.00 - 16.00

Direktores vietniece mācību darbā:

Pirmdiena 15.30 - 16.30
Otrdien 9.00 - 10.00

Direktores vietniece audzināšanas darbā:

Pirmdiena 9.00 - 12.00

Direktores vietniece metodiskajā darbā:

Iepriekš pieteikšanās rakstot e-klases e-pastā. 

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā:

Pirmdiena 9.00 - 11.00
Ceturtdiena 16.00 - 18.00

Psihologs:

Pirmdiena 11.00 - 16.00

Skolas medicīnas māsa:

Pirmdiena - piektdiena no 8.00 - 16.00

E-pasts: medmasa.cvg@inbox.lv

Bibliotēka:

Pirmdiena - piektdiena no 9.00 - 17.00

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Sekretāre: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv