Cēsu valsts ģimnāzijas rekvizīti

Maksātājs Cēsu novada pašvaldība
PVN reģ. Nr. 90000031048
Adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
AS SEB banka, konts LV51UNLA0004013130835
Preču saņēmējs  Cēsu Valsts ģimnāzija, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novads

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv