Cēsu valsts ģimnāzijas rekvizīti

Maksātājs Cēsu novada pašvaldība
PVN reģ. Nr. 90000031048
Adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
AS SEB banka, konts LV51UNLA0004013130835
Preču saņēmējs  Cēsu Valsts ģimnāzija, Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novads

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv