Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs piedāvā

Publicēts: 09.08.21

Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs

2021. gada 27. augustā no plkst. 09.00 -13.00

Cēsu Valsts ģimnāzijā L. Paegles ielā 1, piedāvā programmu

„Kvalitatīvas izglītības piedāvājuma nodrošināšana, izmantojot mūsdienīgu metodisko pieeju: digitālo rīku izmantošana dažādos mācību priekšmetos; sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu un matemātikas mācību saturs un metodes."

Esiet laipni aicināti reģistrēties katrai semināra nodarbībai piedāvātajā reģistrācijas adresē.

Klausītāji saņems apliecības.

Lektori un semināra organizētāji ir vakcinēti. Dalībniekiem lūgums ņemt līdzi ūdeni un sejas aizsargmaksas. Ar dezinfekcijas līdzekļiem nodrošinām.

Laiks Meistarklase un vadītājs/a Mērķauditorija Reģistrācija Anotācija

09.00-9.50

1. grupa

15 cilv.

23. kab.
datorklasē

Digitālie rīki mācībām tiešsaistē un klātienē

IEVA LAPSIŅA
CVĢ direktores vietniece, informātikas skolotāja

mācību priekšmetu skolotāji, metodiķi, klašu audzinātāji https://forms.gle /FmBX5hvqNgkMkfZZ8 Nodarbībā būs iespēja iepazīt un praktiski izmēģināt dažādus IT rīkus mācību procesa dažādošanai.
Testu izveide Kahoot vietnē mācīšanās procesam, zināšanu pārbaudei un atgriezeniskajai saitei.
Grafiskā dizaina programmas Canva izmantošana mācību procesā un klases audzināšanas darbā.
Mentimeter rīka izmantošana formatīvajā vērtēšanā, diskusijās, konkursos un atgriezeniskās saites nodrošināšanā.

09.00-09.50

1.grupa

15 cilv.

27.kab.
datorklasē

IT rīku izmantošana attālinātajā mācību procesā un klātienē

KARĪNA RUTMANE
CVĢ angļu valodas skolotāja

mācību priekšmetu skolotāji, metodiķi, klašu audzinātāji https://forms.gle/ FU4TTdTWALp1mQUg7 Padlet.com ir piezīmju siena, ar kuras palīdzību ir iespējams apkopot un apmainīties ar informāciju dažādos formātos (rakstītu, video, audio, u.c.). To var darīt gan individuāli, gan grupās ar neierobežotu skaitu. Parādīs kā izveidot piezīmju sienu un dos padomus noformēšanas, informācijas rediģēšanas un privātuma iestatījumu iespējām tajā.
Plickers.com ir ātrs e-balsošanas formatīvās vērtēšanas (FV) digitālais rīks, kas sniedz skolotājam iespēju, izmantojot vienu mobilo ierīci ar kameru un interneta pieslēgumu, skenēt papīra kartes ar skolēnu atbildēm. Lietotne lietojama gan Android, gan iOS ierīcēs.
Flipgrid.com Atgriezeniskā saite ar video.

10.00-10.50

2. grupa

15 cilv.

23. kab.
datorklasē

Digitālie rīki mācībām tiešsaistē un klātienē

IEVA LAPSIŅA
CVĢ direktores vietniece, informātikas skolotāja

mācību priekšmetu skolotāji, metodiķi, klašu audzinātāji https://forms.gle/ hDeJPknQUfJVYTdF8 Nodarbībā būs iespēja iepazīt un praktiski izmēģināt dažādus IT rīkus mācību procesa dažādošanai.
Testu izveide Kahoot vietnē mācīšanās procesam, zināšanu pārbaudei un atgriezeniskajai saitei.
Grafiskā dizaina programmas Canva izmantošana mācību procesā un klases audzināšanas darbā.
Mentimeter rīka izmantošana formatīvajā vērtēšanā, diskusijās, konkursos un atgriezeniskās saites nodrošināšanā.

10.00–10.50

2. grupa

15 cilv.

27. kab.
datorklasē

IT rīku izmantošana attālinātajā mācību procesā un klātienē

KARĪNA RUTMANE
CVĢ angļu valodas skolotāja

mācību priekšmetu skolotāji, metodiķi, klašu audzinātāji https://forms.gle/ V3TvVn9L3RBfHy6n8 Padlet.com ir piezīmju siena, ar kuras palīdzību ir iespējams apkopot un apmainīties ar informāciju dažādos formātos (rakstītu, video, audio, u.c.). To var darīt gan individuāli, gan grupās ar neierobežotu skaitu. Parādīs kā izveidot piezīmju sienu un dos padomus noformēšanas, informācijas rediģēšanas un privātuma iestatījumu iespējām tajā.
Plickers.com ir ātrs e-balsošanas formatīvās vērtēšanas (FV) digitālais rīks, kas sniedz skolotājam iespēju, izmantojot vienu mobilo ierīci ar kameru un interneta pieslēgumu, skenēt papīra kartes ar skolēnu atbildēm. Lietotne lietojama gan Android, gan iOS ierīcēs.
Flipgrid.com Atgriezeniskā saite ar video.

11.00–12.30


4. stāva zālē

Mācību satura atlases un metodikas pamatprincipi sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetos vidusskolās: iespējas un aktualitātes.

Dr. paed. , Mg. hist.
VILNIS PURĒNS
SIA Izdevniecība RaKa, galvenais redaktors;
ESF projekts Skola 2030

 

sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu skolotāji, direktoru vietnieki, metodiķi, metodisko komisiju vadītāji, klašu audzinātāji, interesenti no pamatskolām https://forms.gle/ yjtgHm9PaHx19Rd66 Programmas paredz pilnveidot izglītības vadītāju un skolotāju izpratni par sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu saturu vidusskolā un metodiskajiem principiem, kas ir aktuāli to īstenojot.

Runāsim par to, kas var veidot sociālās un pilsoniskās jomas mācību saturu un kā izvēlēties metodes. Galvenais akcents- kā neapjukt situācijā, kad visa ir par daudz.

11.00–13.00

34.kab.

Izpratnes veidošana un dziļa mācīšanās matemātikā

Mg. math. JĀNIS VILCIŅŠ
Skola2030 matemātikas mācību jomas vadītājs

Matemātikas skolotāji, metodiķi, direktoru vietnieki mācību darbā, interesenti no citiem mācību priekšmetiem u.c. https://forms.gle/ ehSnGRn7LXWYMZL26 Skolotāji:
 - Iegūs informāciju par galvenajiem aspektiem, kas liecina par izpratni.
 - Iegūs praktisku pieredzi uzdevumu izvērtēšanā pēc to atbilstības sasniedzamajam rezultātam.
 - Iegūs praktisku pieredzi SOLO taksonomijas lietošanā.
 - Iegūs informāciju par eksāmena darbu atbilstoši jaunajam saturam.

13.00-

34.kab.

Iepriekšējā mācību gada izvērtējums. Aktualitātes.

Mg. paed. AGRITA BARTUŠĒVICA

Matemātikas jomas vadītāja Cēsu novadā, CVĢ matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāji Uzreiz pēc J.Vilciņa nodarbības;
reģistrācija nav nepieciešama
Iepriekšējā mācību gada izvērtējums. Aktualitātes.

 

Pasākuma koordinatore
Dace Baltiņa
Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā darbā
e-pasts: dacebaltina@inbox.lv

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv