Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs piedāvā

Publicēts: 14.04.21

2021. gada 30. aprīlī no plkst. 09.10 - 13.00 Zoom.us vietnē metodiskais centrs piedāvā programmu

„Skolotāja profesionālā darbība attālinātajā mācību procesā, akcentējot izglītojamā personību"

Esiet laipni aicināti reģistrēties katrai nodarbībai/meistarklasei piedāvātajā adresē.

Zoom adreses tiks nosūtītas līdz 29. aprīlim uz reģistācijā norādītajiem dalībnieku e-pastiem.

Laiks Meistarklase un vadītājs/a Mērķauditorija Reģistrācija Anotācija
09.10-9.50

Izklājlapu lietotnes izmantošana automatizēti labojamas krustvārdu mīklas veidošanā.

Mg.math. DIĀNA SILIŅA

CVĢ informātikas, datorikas un programmēšanas pamatu skolotāja

Informātikas un datorikas mācību priekšmetu skolotāji, metodiķi

 

https://forms.gle/VVWdt8TVKSMyZGPLA

 

Nodarbības laikā ir paredzēts skolotājus iepazīstināt ar:
1. iespējām veidot automatizēti labojamus darbus izklājlapu lietotnē, izmantojot iebūvētās funkcijas un formatēšanas iespējas;
2. aplūkoto iespēju izmantošana skolēnu projekta tipa darbā “Automatizēti labojamas krustvārdu mīklas veidošana”.

09.10-09.50

12.klases skolēnu sagatavošana centralizētajam matemātikas eksāmenam

Mg.paed. AGRITA BARTUŠĒVICA

CVĢ matemātikas skolotaja

Vidusskolas matemātikas skolotāji, metodiķi

 

https://forms.gle/koyT6tXtjxgnJKkDA

Eksāmenu uzdevumu iekļaušana mācību stundās;
* Atkārtojuma testi - veidi, iespējas;
* Radošie patstāvīgie darbi.

09.10-09.50

Jēgpilna videomateriālu izmantošana vācu valodas apguvē no A1 līdzB2 līmenim

Mg.artium. RUTA AMOLIŅA
CVĢ vācu valodas skolotāja

Vācu valodas skolotāji, svešvalodu skolotāji,  metodiķi

 

https://forms.gle/HC8dAq2erNziv45q9

 

Videomateriālu izmantošana vācu valodas apguvē no A1 līdz B2 līmenim

10.00–11.20

Teātra mākslas elementu integrācija dažādos mācību priekšmetos

Mg.paed. INGUNA GAILE
CVĢ ģeogrāfijas un teātra mākslas skolotāja

Bez ierobežojuma

 

https://forms.gle/9dQwxyxHW669yRDcA

 

Kā ieviest drāmu dažādos mācību priekšmetos, piem.vēsturē, latviešu valodā, sociālajās zinībās, sportā, matemātikā u.s.priekšmetos. Vingrinājumi. Drosme, pašizpausme, spēja nenoliegt otra idejas, nebloķēt sevi un apkārtējos. Mācīsimies kā spontāni sadarboties ar auditoriju, uzlabotu sasniedzamo rezultātu.

11.30–12.10

Skolēna personības pašaktualizācija un sevis apzināšanās, apgūstot Imanta Ziedoņa daiļradi

Mg.sc.admin.
LAURA ŠĶESTERE
CVĢ latviešu valodas skolotāja

Literatūras skolotāji, kultūras un mākslas jomas skolotāji, metodiķi

 

https://forms.gle/FZJqhuhbgkSvp5K89

Iekļaujot digitālo pratību, gan sadarbību ar vizuālo mākslu, bet domāju lielākais akcents ir uz skolēnu personību un sajūtām, pārdomām, secinājumiem.

11.30–12.10

Fizika attālinātās apmācības režīmā

 Mg.phys.

ILMĀRS SILIŅŠ
CVĢ fizikas, programmēšanas skolotājs

Pamatskolas un vidusskolas fizikas skolotāji, metodiķi

 

https://forms.gle/oVrpEsC3QHkJ7zxU7

Skolotāja pieredze, piemēri un pārdomas, mācot fiziku attālināti...

 

11.30–12.10

Starppriekšmetu saikne: angļu valoda, literatūra un vēsture. Pieredze ceļā uz kompetenču izglītību.

Mg.philol. INETA ĀBOLA (Mg.hist. SOLVEIGA UPĪTE, CVĢ vēstures skolotāja, CVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja SANDRA NAGLE)

Vidusskolas skolotāji, atbilstoši piedāvātajai tēmai

 

https://forms.gle/ZReM6eCdwih7gZ5T6

Praktiski piemēri, kā svešvaloda var sadarboties ar vēstures un literatūras priekšmetiem ceļā uz kompetenču izglītību.

 

12.20 , apm. 40min.+

Es – zinātnieks!

Mg.paed. INESE KUKAINE,
CVĢ ķīmijas, bioloģijas skolotāja

Ķīmijas un bioloģijas skolotāji, metodiķi, interesenti

 

https://forms.gle/NBNzBscvGoDR5PuKA

Mācot ķīmiju / bioloģiju, bieži nākas saskarties ar skolēna jautājumu: “Kur reālajā dzīvē es to izmantošu?” Lai saņemtu atbildi, skolēnam pašam ir jākļūst par atklājēju. Mācību procesā, pētot dažādas ķīmijas / bioloģijas likumsakarības, jāprot iegūtās zināšanas pielietot ikdienā – reālajā dzīvē, tādējādi saskatot mācītajam pielietojumu.
Tāpēc vēlos akcentēt vienu patiesību – mācību procesā ir ļoti svarīgi iziet ārpus ierastajiem rāmjiem, klasiskajiem rāmjiem.
Atslēgas vārdi: laboratorijas darbs, pētnieciskais darbs, starpdisciplinaritāte, sadarbība, pēctecība, u.c.

12.20 , apm. 40min.+

„Cita Māj -Turība”

INDULIS JIRGENSONS,
CVĢ mājturības skolotājs

Mājturības skolotāji, interešu izglītības skolotāji, klases audzinātāji, metodiķi

https://forms.gle/gP2GEptJuy2eZ3kq8

Skolotāja pirmā gada pieredze, kā „jaunajam speciālistam” iepazīsot audzēkņus, spējas, pašrealizāciju dzīves/mācību apstākļus attālināti pietuvinātā procesā.

Pasākuma koordinatore
Dace Baltiņa
Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā darbā
e-pasts: dacebaltina@inbox.lv

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv