Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu dalība Latvijas skolēnu matemātiskās analīzes turnīrā

Publicēts: 18.12.23

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu dalība Latvijas skolēnu matemātiskās analīzes turnīrā, kuru organizē LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skola sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti, A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu un Programme.lv.
12.decembrī četri 12.a klases skolēni - Kārlis Driba, Kārlis Kauliņš, Rauls Grimza un Rūdolfs Jāvalds - devās uz Rīgas Valsts 1. ģimnāziju piedalīties Matemātiskās analīzes turnīrā.
Kārlis Kauliņš par savas komandas dalību:
"Atvasināšana un integrēšana bija liels izaicinājums, jo tikai 2. semestrī Matemātika II kursā paredzēta šīs vielas apguve, bet mēs tam veltījām visu savu brīvo laiku.
Daži no mums arī citās mācību stundās gan sekoja līdzi mācību darbam, gan reizē rēķināja dažādas grūtības pakāpes integrāļus un atvasinājumus.
Neskatoties uz turnīra rezultātiem, visi sapratām savu iespēju robežas, uzzinājām, pie kā piestrādāt, aizdomājāmies par savām neuzmanības kļūdām vai par “melno bildi”, kas pēkšņi, turnīram sākoties, parādījās.
Ja vēlreiz būtu iespēja, mēs atkal piedalītos šādā pasākumā, tikai būtu labāk sagatavojušies un zinošāki matemātiskajā analīzē.
Liels paldies matemātikas skolotājai Agritai Bartušēvicai, kas atvēlēja savu brīvo laiku un palīdzēja apgūt tēmas, kas vēl tikai sekos nākamajā semestrī!"

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv