Dabaszinātņu starpdisciplinārs projekts vidusskolēniem

Publicēts: 23.02.21

Koksnes krājas un meža tipa pētījums dabā

Mērķauditorija - Skolēni, apgūstot bioloģijā tematu «Ekoloģija» 9. klasē, Bioloģija I (pamata un optimālo līmeni 10. klasē), Bioloģija II (augstāko līmeni 12. klasē).

Vieta mācību procesā - veidots kā starpdisciplinārs mācīšanās darbs matemātikā, bioloģijā un fizikā. Skolēnu grupām, praktiski veicot pētījumu mežā un darba kopsavilkuma noformēšanu atbilstoši pētnieciskās darbības soļiem.

Darba lapas skolēnam pielikumos M1, B1, F1

Izziņas materiāli pielikumos: M2- matemātika, koku sugas un veidaugstumi,

B2_1-4 Pielikums Latvijas mežu tipoloģija

B2_5- Pielikums Mežā sastopamo augu sugu attēli (kokaugi, lakstaugi, sporaugi)

Metodiskie materiāli pieejami pielikumā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Inese Lazdiņa, Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš

Meza-diena-starpdisciplinars-projekts-dabaszinatnes.pdf (2.25 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv