Dziesmai būt

Publicēts: 12.04.23

LEPOJAMIES!
Jauniešu koris "Tomēr", viens no Latvijas labākajiem skolu jaukto koru kolektīviem, atklāja Cēsu novada izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru, 5. – 12. klašu koru un jaukto koru konkursu “Dziesmai būt!” un XI Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas dziedāsim” I kārtu.
Cēsu novada izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru, 5. – 12. klašu koru un jaukto koru konkursa “Dziesmai būt!” I kārtā -
Cēsu Valsts ģimnāzijas MEITEŅU KORIM “VOLANTE” AUGSTĀKĀ PAKĀPE (45,33 punkti), vadītāja ILGA ŠĶENDERE.
Paldies visiem dziedātājiem!
Paldies skolotājai ILGAI ŠĶENDEREI un koncertmeistarei SOLVITAI JANSONEI!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv