Dziesmai būt

Publicēts: 12.04.23

LEPOJAMIES!
Jauniešu koris "Tomēr", viens no Latvijas labākajiem skolu jaukto koru kolektīviem, atklāja Cēsu novada izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru, 5. – 12. klašu koru un jaukto koru konkursu “Dziesmai būt!” un XI Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas dziedāsim” I kārtu.
Cēsu novada izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru, 5. – 12. klašu koru un jaukto koru konkursa “Dziesmai būt!” I kārtā -
Cēsu Valsts ģimnāzijas MEITEŅU KORIM “VOLANTE” AUGSTĀKĀ PAKĀPE (45,33 punkti), vadītāja ILGA ŠĶENDERE.
Paldies visiem dziedātājiem!
Paldies skolotājai ILGAI ŠĶENDEREI un koncertmeistarei SOLVITAI JANSONEI!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv