Ēnu diena

Publicēts: 04.04.24

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement Latvia karjeras izglītības programma skolēniem. Tā ir iespēja iepazīties ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Klašu audzinātāju un pedagogu rosināti, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni aktīvi piedalījās Ēnu dienā, ēnojot grāmatvežus, SIA Tet darbiniekus, mediķus, tiesu darbiniekus u.c.

Ēnu dienā Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. - 12. klašu skolēni apmeklēja Vidzemes apgabaltiesu. Tiesas priekšsēdētāja Līga Ašitoka iepazīstināja jauniešus ar tiesu sistēmu Latvijā un tiesvedības procesiem, kā arī par tiesneša un tiesu darbinieka profesiju.

Tikšanās tiesā, iejūtoties gan tiesājamo, gan tiesnešu lomā, jauniešus motivēja būt mērķtiecīgiem, ticēt saviem mērķiem un sapņiem.

Paldies klašu audzinātājiem, skolotājām Inesei Sīmanei un Ingai Ozolai par skolēnu rosināšanu piedalīties Ēnu dienā!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv