IT izmantošana attālinātajā mācību procesā

Publicēts: 27.04.21

Laikā no augusta līdz septembrim vidum norisinājās programmas „IT izmantošana attālinātajā mācību procesā” nodarbības/meistarklases, kuras vadīja CVĢ skolotāji I. Siliņš, I. Lapsiņa, K. Rutmane, S. Goldmane, A. Bartušēvica, A. Alhimova. Šajās nodarbībās tikai aicināti piedalīties mācību priekšmetu skolotāji, mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, un klašu audzinātāji. Programma tika organizēta ar mērķi pilnveidot pedagogu prasmes IT rīku izmantošanā attālinātajā mācību procesā, pilnveidot kursu dalībnieku izpratni par mūsdienīgas mācību stundas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī lai sniegtu kursu dalībniekiem atbalstu un praktiskus instrumentus mācību darba pilnveidošanai.

Programma piedāvāja tēmas: „IT izmantošana attālinātajā mācību procesā. Konceptuālais akcepts, plusi un mīnusi. www.zoom.us  u.c. rīku vispārējs raksturojums”; „Platformas uzdevumi.lv izmantošana mācību procesā”; „Praktiskie rīki mācību stundai : Google forms; Linoit; Quizziz”; „Tiešsaistes rīki mācību un audzināšanas stundām: Google disks - tiešsaistes dokumentu veidošana, uzglabāšana; https://drive.google.com/drive/u/0/mydrive; https://bubbl.us/; https://www.befunky.com; https://www.qr-code-generator.com; https://quizlet.com; https://prezi.com”; „Tiešsaistes rīka Padlet.com izmantošanas iespējas”.

Šīs programmas ietvaros skolotājiem tika organizētas gan grupu nodarbības, gan tā ietvēra arī individuālas konsultācijas ar pasniedzējiem. Nodarbību laikā tika demonstrētas prezentācijas, analizēti dažādi piemēri, skolotājiem bija iespēja apmainīties ar informāciju un piemēriem no dažādām mācību stundās izmantotajiem rīkiem un nostiprināt savas digitālās pratības, lai aktualizētu jautājumus par efektīvas mācību stundas uzbūvi,izmantojot konkrētās platformas.

Praktiskās darbnīcas klātienē apmeklēja 33 pedagogi. Skolotāju atsauksmēs dominējoša bija atziņa par to, ka šādās praktiskas nodarbības ir nepieciešams apmeklēt regulāri, lai nostiprinātu prasmes un sistemātiski papildinātu zināšanas digitālo rīku izmantošanā mācību stundās gan klātienē, gan attālinātajā mācību periodā.

Informāciju sagatavoja: D. Baltiņa- kursu koordinatore

CVG-21092020-Praktiskie-riki-macibu-stundai.pdf (45.37 kB) - Lejuplādēt
Darbs-ZOOM-istabas-.pdf (590.49 kB) - Lejuplādēt
IKTriki-.pdf (433.28 kB) - Lejuplādēt
Isi-par-ZOOM2020-.pdf (1.01 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv