Informācija vecākiem par jauno mācību gadu

Publicēts: 20.08.21

Pirms jaunā 2021./2022. mācību gada sākuma visiem skolēniem no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam būs jāierodas savās mācību iestādes, lai veiktu Covid-19 siekalu testu.

Cēsu Valsts ģimnāzijā testēšana notiks 26. augustā no plkst. 8.00 līdz 11.30. Iepriekš jāsazinās ar klases audzinātāju un jāvienojas par precīzu laiku.

Sākoties mācību gadam, mācībās klātienē varēs piedalīties tikai tie skolēni, kuriem būs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Bez testēšana, skolēns nevarēs nedz uzsākt, nedz arī turpināt mācības klātienē. Ja skolēns netiks testēts, tad pamatizglītības ieguve skolēniem no 1. - 8. klasei būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē. Testēšana ar siekalu testu skolās tiks veikta arī mācību gada laikā, atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra algoritmam.

Ja skolēns tiek testēts skolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) varēs apmeklēt arī ārpusskolas nodarbības: pulciņus, mākslas skolu, sporta skolu, u.tml. Skolēna testa rezultāts tiks nosūtīts uz vecāka e-pastu.

Skolēniem, kas apgūst pamata vai vidējo izglītību, testēšana tiek veikta par valsts budžeta līdzekļiem.

Klātienes izglītības procesā skolās nebūs noteikti ierobežojumi skolēnu skaitam un telpu platībai. Mācībām iespēju robežās jānotiek vienas klases (grupas) ietvaros.

Noteikts, ka skolās būs jālieto mutes un deguna aizsegs (sejas maskas), ja vien neatbilst kādam no izņēmumu grupām.

Sejas maskas var neizmantot šādas grupas:

- Bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, kā arī personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.
- 1. - 3.klases skolēni, atrodoties mācību telpā. Bet maskas jālieto atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.
- Nodarbinātie skolā, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
- Skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ja neatrodas personas bez sertifikāta klātbūtnē.
- Skolēni apgūstot mūzikas instrumentus, dziedāšanas, deju un sporta nodarbībās.

Mācības attālināti tiks organizētas gadījumos, ja kādam no skolēniem vai skolotājiem noteikta karantīna vai izolācija.

Informācijas avots: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/izglitiba/informacija-vecakiem-par-jauno-macibu-gadu/

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv