Kolektīvā muzicēšana

Publicēts: 17.05.24

16. maijā notika noslēguma stunda kolektīvajā muzicēšanā, kurā 12. klašu meitenes demonstrēja mācību gada laikā apgūtās prasmes: kustība telpā - dažādu skaņkārtu noteikšana, kustības maiņa- koordinācijas, reakcijas, uzmanības trenēšana.

Jaunietēm bija jāapgūst saspēle kolektīvā, jāprot iekļaut savas un citu improvizācijas kopējā skaņu rakstā.

Meitenes veidoja grupas stāstu, izmantojot asociatīvās kārtis.

Interesantākā un neparastākā iepazīšanās bija ar dažādiem austrumu skaņveides instrumentiem - gongu, skanošajām bļodām.

Noslēguma stundai meitenes sagatavoja muzikālu priekšnesumu, kurā demonstrēja kokļu, ukuleļu, kahonu un skanošo trubu skanējumu, izpildot latviešu tautas dziesmas.

Jaunietes secināja, ka kolektīvās muzicēšanas stundas deva jaunu pieredzi, kas ļāva uzdrošināties darīt ko neierastu.

Paldies skolotājiem Ievai Lapšānei un Vigo Račevskim!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv