Metodiskais materiāls “Kombinētais pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei”

Publicēts: 27.05.24

“Kombinētais pārbaudes darbs latviešu valodā 11.klasei”

Autore: Sandra NAGLE /laviešu valoda un literatūra

Materiāls paredzēts 11.klasei, lai pārbaudītu zināšanas par fonētikas, morfoloģijas, sintakses un leksikoloģijas jautājumiem, gatavojoties eksāmenam. Darbu var izmantot arī citās vidusskolas klasēs.

Darbā ietverti vispārīgi un praktiski jautājumi par fonētiku, morfoloģiju, sintaksi un leksikoloģiju, kā arī tekstpratības un tekstveides uzdevumi. Lai skolēni vairāk atkārtotu teikumu uzbūvi, iekļauts arī interpunkcijas uzdevums, kur pašiem jāieliek tekstā trūkstošās pieturzīmes, katrā teikumā atdalot kādu konkrētu sintaktisko konstrukciju. Kombinētā pārbaudes darba sagatavošanā izmantoti arī ieteikumi no "Skola 2030".

Darbu izpilda klātienē.
Vērtējums summatīvais.
Izpildes laiks: 40 minūtes

parbaudesd11klaseilatviesuvaloda.pdf (380.54 kB) - Lejuplādēt

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv