Metodiskais materiāls klases stundām, ārpusstundu pasākumiem skolēniem un kolēģiem

Publicēts: 23.05.24

Metodiskais materiāls klases stundām, ārpusstundu pasākumiem skolēniem un kolēģiem

Autore: Ineta ĀBOLA/angļu valoda/klases audzinātāja

Prezentācijā dotie uzdevumi izmantojami klātienē. Paredzēts apm. 40 minūtēm.
Nodarbības sākumā doti ierosinošie jautājumi, lai noskaidrotu: ”Kādas ir labas komandas pazīmes?” Tiek arī dotas komandu raksturojošās pazīmes.

Prezentācijā piedāvāti 4 komandas veidošanas uzdevumi, to apraksti:
• “Komandas nosaukums” - uzdevuma veikšanai izmatojami priekšmeti, kas tajā brīdī katram dalībniekam pieejami
• “Mēmā ģeometrija” - pirms izspēles uzdevumam jāparedz laiks, lai sagatavotu ģeometriskās figūras
• “Papīrgoza basketbols” - nepieciešams papīrgrozs, bumbiņa, pietiekami liela, brīva teritorija
• “Māja, koks, suns” - A3 papīra loksnes, katram dalībnieku pārim flomasters; vadītājs var izvēlēties uzdot zīmēt citus 3 priekšmetus un dzīvas būtnes

Pēc izvēles grupas var noslēgumā reflektēt par uzdevumu izpildes rezultātu.
Ieguvumi:
• Kopīga interesanta laika pavadīšana
• Savstarpējo kontaktu nodibināšana un/vai nostiprināšana
• Radošās un telpiskās domāšanas attīstīšana
• Sadarbības aktivitāte, kolektīva veidošana
• Pēc kāda laika (pēc gada) šos uzdevumus var atkārtot, mainot sadarbības grupas

Materiālu skatīt pielikumā.

abolaklasesstundamkomandasveidosana.pdf (357.22 kB) - Lejuplādēt

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv